iranytu_tibi
Az utóbbi hónapokban a szlovén állam által a községeknek, illetve községi nemzeti közösségeknek folyósított úgynevezett „nemzetiségi pénzek" leginkább Hodoson okoznak problémát, de a múltban már több ízben hasonló gondok jelentkeztek a többi kétnyelvű községben is. Vagyis általános problémáról beszélhetünk, amelyre az évek során több ízben felhívták az állam figyelmét a nemzetiségi politikusok, javasolták a közvetlen finanszírozást, illetve a támogatási összegek pályázási, felhasználási kritériumrendszerének kidolgozását is. Sajnos az állam nem lépett, és megtörtént az, amitől mindenki félt, a „zseton" elosztása miatt egy községnek és ebből kifolyólag egy nemzetiségi önkormányzatnak nincs költségvetése, vagyis igazából blokkolva van az élet. tovább
Márciusi ünnepség Gyertyánosban
gyerty15A helyi Hajnal Művelődési Egyesület szervezésében Gyertyánosban szombaton délután ünnepi műsorral emlékeztek az 1848/49-es forradalomra és szabadságharca. A magyar nemzeti ünnep tiszteletére a hazai magyar népdalkör adott elő egy dalcsokrot, összeállítással készültek a fiatal versmondók, fellépett a Kéknefelejcs citerazenekar és a hazai szlovén gyermek néptánccsoport. Az ünnepséget vendégszereplőként gazdagította a petesházi Horvát József Művelődési Egyesület magyar népdalkörének fellépése.
 
Nem szennyezett a zataki talaj
A Petrol Geotermtől kedden érkezett sajtóközlemény szerint a Zatakon vett földminta laboratóriumi vizsgálata kimutatta, hogy a terület sem nyers kőolajjal, sem más veszélyes anyaggal nem szennyezett. A mintát összehasonlították a terep többi földterületével, ami a szénhidrogének, illetve az ásványi olajak enyhe többletét mutatta ki a mintában, de ez már a talaj felszínén is szemmel látható volt. A kéntartalom pedig arra utal, hogy a talajfelszín hulladék ásványi olajat tartalmaz.
Az állítólagosan elásott vegyi anyagok vizsgálata még folyamatban van. A halványsárga folyadékkal és a gázszivárgással kapcsolatban a Petrol Geoterm már korábban tudatta, hogy az első a kiadós eső következménye, gázt pedig a mérések nem mutattak ki a levegőben – áll többek közt a Petrol Geoterm keddi sajtónyilatkozatában. (SNK)
 
Fracking a Muraközben is?
orah 4Az Orah – Horvátország fenntartható fejlődéséért párt muraszerdahelyi bizottsága a múlt héten sajtótájékoztatón fejezte ki aggodalmát a hidraulikus rétegrepesztéses gázkitermelés kapcsán a Lendva-vidéken, valamint a Muraközben tervezett ilyen eljárás ellen. A témában kapcsolatot tartanak az Állítsuk le a rétegrepesztést Petesházán nevű lendvai civilkezdeményezéssel. Mint azt Ivana Oletič és Kristijan Mavrek, az Orah helyi vezetői elmondták, az emberek a Muraközben információzárlatot tapasztalnak a kitermelési technológiával kapcsolatban. Az Ina a szomszédságunkban a közeljövőben három furatból – Zebanec, Vučkovec és Vukanovec – tervez gázkitermelést hidraulikus rétegrepesztéssel. Az Orah megbízható tájékoztatást, párbeszédet és szakmai véleményt követel, azon felül pedig környezeti hatástanulmányt is, hiszen a rétegrepesztéses eljárás akár súlyos károkat is okozhat a környezetben. A muraköziek támogatják a gáz mint energiaforrás felhasználását, kifogásolják azonban a kitermelési módot. (SNK)
 
Stane Baluh a Nemzetiségi Hivatal igazgatója
aa-baluhA Szlovén Kormány 2015. március 18-ával kinevezte Stane Baluhot a Nemzetiségi Hivatal igazgatójává ötéves időszakra. Stane Baluh az előző időszakokban már vezette igazgatóként a szakszolgálatot, az utóbbi hat hónapban a kormány keretében működő hivatalt megbízott igazgatóként irányította.
 
Befejezés előtt a sürgősségi központ építése
aa-surgossegiA muraszombati kórház sürgősségi központjának építése a befejező szakaszba lépett. Március végére tervezi a kórház a központ műszaki felülvizsgálatát, melynek felszerelési beszerzőjét az Egészségügyi Minisztérium határozza meg. Az új helyiségekben működik majd a sürgősségi sebészet és a sürgősségi belgyógyászat, valamint a pincehelyiségekbe költözik a laboratórium, továbbá az új központban azon belgyógyászati betegek kezelését is ellátják, akik kórházi járóbeteg-ellátásra szorulnak. (HS)
 
Országos gyűjtőakció a fogyatékos gyermekeknek
A Barting Kft. és a Hunor Vadászbolt a „Tiszta öröm” elnevezésű országos humanitárius akció keretében 2015. március 16-a és 21-e között gyűjtőakciót szervez Lendván a fogyatékos gyermekek üdülésének támogatására. Ebben az időpontban 8 és 18 óra között a cég udvarán kialakított (Lendva, Ipari utca 4.) gyűjtőhelyen papír-, színesfém- és vashulladékot, valamint elektronikus és háztartási gépeket gyűjtenek.
 
20 éves a Lindau Moto Klub
aa-moto-voscunA lendvai Lindau Moto Klub tagjai pénteken este Fő utcai klubhelyiségükben alkalmi ünnepséggel megünnepelték az egylet fennállásának 20. évfordulóját. A térség egyik legaktívabb egyesületének jelenleg mintegy hatvan tagja van, az elnöki tisztséget Voščun Željko tölti be. (kmj)
 
 
 
Itt az idő...
A március már utolsó napjait tapossa, s klisésen úgy is fogalmazhatnánk, hogy már megérkezett a tavasz. S ha visszatekintünk még egyszer a március 15-ei ünnepségek hangulatára, akkor a muravidéki magyar közösségben is rügyfakadó hangulatot tapasztaltam. A közös(ségben való) gondolkodás, a főbb irányvonalak reményt keltőek. Persze idealisztikus lenne azt gondolnunk, hogy „csak" ennyitől megoldódnak a gondjaink, de ennyire közös kiállásban nem sokszor volt részünk. Mintha egyfajta kiáltvány született volna: elegünk van az ígéretekből, követeljük a jogaink betartását, a térségre való odafigyelést, az emberek boldogulásának megteremtését a szülőföldjükön! Tisztában vagyok azzal, hogy az ország nem olyan gazdasági helyzetben van, hogy egyik napról a másikra minden jobbra változhatna, de mindenképpen előfeltétele a pozitív irányba fordulásnak az egységes gondolkodás és a kiállás. Tudjuk, mit akarunk, s a legtöbb kérdésre megvan a reális forgatókönyvünk is. A kormány és annak szervei most bebizonyíthatják, hogy milyen felelősséggel viseltetnek a közösségünk iránt. tovább
Véleménye szerint veszélyes-e a fracking, a rétegrepesztéses gázkitermelés?
Pajtás, légy takarékos!
vip121975. március 28-án, 12. szám
A Drago Lugarič Elemi Iskola folyosóján az igazgató irodája felé tartottam. De a sarki ajtónál nem bírtam átvergődni a tolongó gyermekek csoportján. Iskolatáska nem volt náluk, csak a kezükben kis papír, s meglepetésemre pénztárca.
– Hova igyekeztek annyira? Tán csak nem osztanak cukrot? – kezdtem velük tréfálkozni.
– Nem, nem! – kiabálták egyszerre sokan, s nevettek is hozzá jóízű gyermekkacajjal. – Itt van a mi bankunk – csengett az egyik fiú hangja. – Pénzt adunk be.
Hallottam már erről a kis gazdasági, de nagy nevelői értékű intézményről. Bekopogtam én is a kis irodahelyiség ajtaján, s elbeszélgettem Horvát Éva tanítónővel, a diák takarékpénztár mentorával.
– Ki adott kezdeményezést az iskolai „kis bank" megnyitására?
– Az ifjúsági takarékpénztárunk megalakulását a Ljubljanai Bank lendvai fiókegysége kezdeményezte két évvel ezelőtt. Szlovéniában már előbb is működtek ehhez hasonló kis bankok, mégpedig eredményesen. Különösen pozitívnak minősítették a diák takarékpénztár nevelői hatását. A munka megkezdéséhez kaptunk utasítást, tanácsadói tisztviselőt és a szükséges anyagot a kezdéshez.
– Az iskola tanítóinak biztosan volt még ezenkívül is okuk arra, hogy megalakuljon ez a takarékpénztár.
– A takarékpénztár megnyitását a tanítók is sürgették. Hangoztatták: nevelői értéke van, s segítséget jelent a szülőknek is. A tanulók zsebében csörgő pénz egy részét megmenti a bank, mert az autóbusz várásakor sok felesleges dologra költhetik a pénzüket: édességre, ponyvaregényekre és egyébre.
– Hogyan fogadták a tanulók az első hónapban a takarékpénztár működését?
– Komolyan. Bizonyíték erre a tanulók nagy számú beiratkozása, az átadott pénzmennyiség, a pénztár munkája és az általa nyújtott „katicabogár" játék iránti érdeklődés.
– Hogyan fogadták a szülők?
– A szülőket mindenről értesítettük a szülői értekezleten. Helyeselték, mondták, a gyermeket meg kell tanítani takarékoskodni, s ennek érdekében egyes dolgokról lemondani!
 
 
 
 
 
   
   

Népújság

Nemzetiség
Kisebbségi rulett

cim12
Az elmúlt hónapok történései nyomán éppen Hodos Községben történt meg az, amitől sokan féltünk: az úgynevezett „kisebbségi pénzek" elosztási rulettje – a nem világos szabályozás miatt amolyan szeszélyes szerencsejátékként – egy község és egy nemzeti önkormányzat életét blokkolja. Régi megoldatlan kérdésről van szó, amely akár máshol is kirobbanhatott volna, és nehéz benne igazságot tenni, mert talán minden félnek megvan a saját igaza. Pedig muszáj lesz megoldást találni! (tt)
 

Nemzetiség
Nem szavazták meg a költségvetési tervet

hodosközségHodos Község Tanácsa múlt heti, 5. soros ülésének legfontosabb napirendi pontja a község költségvetésnek elfogadása volt. A nemzetiségi pénzek felosztása körüli már ismert viták miatt a tanács nem fogadta el a 2015. évi költségvetés-javaslatot.
 

Nemzetiség
A gyakorlatban is megvalósuló kétnyelvűségi stratégiát követelnek

mmonkA Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) múlt heti ülésén több fontos ügyben is állást foglalt, például az úgynevezett Ribnicai Alapról és a kétnyelvűségi stratégiáról. A tanács elfogadta a 2015-ös költségvetést is.
 

Nemzetiség
Kitartanak a kétnyelvű program mellett

lkmnok2A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsának múlt heti ülésén új ösztöndíjszabályzatot fogadott el, mely azon továbbtanuló diákokat részesíti támogatásban, akik aktívan közreműködnek a nemzetiségi programok megvalósításában. Az Euromur Kft. 2014-es évi zárszámadásának és ez évi programjának megvitatását elnapolták.
 

Nemzetiség
Felsőlakosban is pergett a dob, szólt a toborzó

felsoSzombaton a felsőlakosi március 15-i ünnepi megemlékezésen, melyet az idős polgárok találkozójával kötöttek egybe, színvonalas műsort láthatott a közönség kicsiktől, nagyoktól.
Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, a rendezvény ünnepi szónoka kifejtette: szülőfalujában való megszólalás mindig is izgalommal tölti el az embert, de nagy megtiszteltetés is egyben. A dicső március példájából az összefogást emelte ki, mely nélkül a faluban sem lehetne egyről a kettőre lépni soha.
 

Nemzetiség
A legtöbb forrást az egyesületek, intézmények támogatására fordítják

moracmnokA Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsának pénteki ülésén elfogadták a 2015-re tervezett költségvetés első olvasatát, szóba került a közvetlen finanszírozás kérdése, illetve lezárulni látszik a pártosfalvi posta ügye is.
 

Horizont
Emlékezés a vértanú lelkipásztorra

halaszMárcius 19-én múlt hetven éve, hogy a Mura folyóban Kótnál megtalálták Halász Dániel lelkipásztor holttestét. A Muravidéken nagy tiszteletnek örvendő plébános emléke (Lendván káplán volt 1934–38 között), akinek boldoggá avatása folyamatban van, most is él az emberek emlékezetében.
Halász Dániel 1908. június 24-én született Cserencsócon (Črenšovci). Gimnáziumi tanulmányait Muraszombatban és Ljubljanában végezte, majd 1929-ben Mariborban belépett a papi szemináriumba. 1933. július 9-én a maribori székesegyházban szentelték pappá, egy héttel később hazai plébániájában tartotta meg újmiséjét. Fél évig Ljutomerben működött káplánként, majd Lendvára helyezték, ahol 1938-ig szolgált. 1939-től haláláig Nagypalina (Velika Polana) plébánosa volt. Az emberek visszaemlékezése szerint Halász Dániel nagy népszerűségnek örvendett a hívők között, különösen a fiatalokkal beszélt közös nyelvet. Szlovén származású volt, de mindent megtett, hogy a magyar híveknek anyanyelvükön hirdesse az igét. Magyar nyelvtudását Szombathelyen gyarapította.
 

Muravidék
Több száz tojás, több mint ezer látogató

himes 54A húsvéti ünnepek elmaradhatatlan jelképét, a hímes tojást Dobronakon az egyik legrégibb, legritkább formában készítik: viasszal megrajzolt, piros és fekete színben festett hímes tojások készülnek, s kerülnek minden évben az érdeklődők elé egy színpompás kiállításon.
 

Muravidék
Örömmel zenélés, zenével nevelés!

ringatoEz volt a címe annak a továbbképzésnek, amelyet dr. Gállné Gróh Ilona, a Ringató Országos Kisgyermekkori Zenei Nevelés program alapítója és vezetője tartott március 20‒22. között a muravidéki óvónők, tanítónők és tanárnők számára. A továbbképzést a magyarországi Miniszterelnökség és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség támogatta, dr. Gróf Annamária magyar nyelvi pedagógiai szaktanácsos szervezte.
 

Muravidék
„Az édesanya öltözteti fel a napot...”

radamosA címben szereplő és hasonló idézetek hangzottak el Radamosban, a vasárnapi anyák napi ünnepségen, ahova vendégcsoportokat is hívtak Lendváról, Pincéről és Kapcáról.
Ez alkalomból Szabó Mária, a nemrég újjáalakult Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, az édesanyákat és nagymamákat.
 

Kultúra
A „Csókos asszony” Lendván

csokosAkár amolyan tavaszváró címkével is el lehetne látni a Böhm György rendezte, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház által bemutatott operettelőadást, melyet bérletes darabként láthatott a lendvai közönség hétfőn a helyi „orfeumban”.
 

Kultúra
Készülnek a népdalkör jubileumának megünneplésére

volgyifalu1A völgyifalui Petőfi Sándor Művelődési Egyesület pénteken tartotta éves közgyűlését, amelyen felmérte a 2014-es év sikerességét, áttekintette a múlt év költségvetését és meghatározta a 2015-ös év munkatervét. Az egybegyűlteket Szabó Ferenc, az egyesület elnöke és a népdalkör vezetője köszöntötte, majd beszámolt a 2014-es év eseményeiről. Az elmúlt évben a népdalkör 6 hazai és 12 külhoni fellépésen vett részt, szerepeltek az anyák napi ünnepélyen, a már hagyományos falusi búcsún, a falunapon, a kelepelő-állításon, amelynek helyszíne a völgyifalui szőlőhegy volt, valamint felléptek a mikulásváráson is.
 

Kultúra
Átgondolt, jó előadásokat láttunk

Már aki láthatta őket a Gyermek- és ifjúsági Színjátszócsoportok területi találkozóján a lendvai színházteremben csütörtökön délelőtt, mert a szervezők (a Kulturális Közalapítvány területi kirendeltsége) „megfeledkeztek" a közönségről, a csoportok csak egymásnak és maguknak játszottak.
 

Kultúra
A Sötétben Látó Tündér a Maribori Bábszínházban

sotetben1Šinko Sabina, a lendvai Pupilla Bábszínház vezetője, bábtervező és Bartal Kiss Rita magyarországi rendező ezúttal kreatív párosként a Maribori Bábszínházban alkottak együtt: március 19-én bemutatták a Sötétben Látó Tündér című előadást Bartal Kiss Rita (alsó képünkön) rendezésében és Šinko Sabina díszletterveivel. Bagossy László költői szépségű meséjét Gaál Gabriella fordította szlovén nyelvre – a darab a magyar népmesék motívumainak felhasználásával szőtt történet, a gyerekek fantáziájában lappangó félelmekből merít, de úgy, hogy közben fel is oldja azokat. A történet vezérfonala a világosság és a sötétség, a jó és a rossz közötti harc.
 

Gazdaság
Red Dot-díj a Varis fűtőelemének

varis 6Sabina Sobočan, a Varis Rt. igazgatója és Silvijan Čivre, a Varis Top leányvállalat igazgatója mutatta be a Red Dot dizájndíjban részesült Memory fűtőelemet és szóltak az összerakható pump track beton kerékpárpályáról mint a leányvállalat új termékéről. A Red Dot Award a világ egyik legkiemelkedőbb dizájndíja, a Winner 2015-ös díjat a Varis a fűtési és klimatizáció termékek tervezésével nyerte el 56 ország és 1928 termék versengésében.
 

Sport
A Nafta 1903 egyre lehetetlenebb helyzetbe sodródik

sport-pozonec„A kezdeti fejlődés után megtorpantunk. Személyesen kimerítettem a lehetőségeimet, így ideje átadni a helyet másnak, ezért a szerdán megtartandó közgyűlésen felajánlom a lemondásomat az elnöki posztról" – nyilatkozta a múlt hétvégén Požonec Robert, a Nafta 1903 futballklub elnöke lapunknak.
 

Sport
Megérdemelt győzelem: Nafta 1903 – Serdica 3:0 (0:0)

sport-naftaA hétvégén megkezdődött a 3. labdarúgóliga tavaszi idénye, melyet a Nafta 1903 győzelemmel indított. Mintegy 100-an nézték meg a hiányos felállásban pályára lépő hazai csapat mecsét, amely gólhelyzeteket kihagyva, de jobb játékkal megérdemelten győzött.
 

Sport
Barátságos mérkőzések

Graničar – Panonija  1:3 (1:0)
Az első félidőben kiegyenlített játékot mutatott a két csapat, a folytatásban azonban a Lendvai Körzeti Labdarúgóligában szereplő vendégcsapat belehúzott és győzött. Gólszerzők: Goričanec, illetve Pleh, Antolin és Plevel.
 

Sport
Sportmix – hírek röviden

Hac Györkös volt a legjobb
Zgornja Kungotán rendezték meg a 3. tollaslabdaversenyt a 11 éves korosztály számára, melyen a Mladost tagjai is részt vettek. Anel Hac Györkös remekül szerepelt és egyéniben vesztes szett nélkül jutott a döntőig, melyben Maj Babnik ellen kétszer nyert 21:11 arányban és megszerezte az első helyet. A versenyen részt vett Dorian Hranilovič is, aki saját csoportjában három meccsből egyet nyert és nem jutott tovább.