kiscim0718
 
biogaz2517Továbbra is árad a bűz a hármasmalmi Ecos biogázerőműtől, a szanálás nem folyik olyan ütemben, ahogy ezt a lakosság, a civilkezdeményezés és Lendva Község kívánná. A hétfőre a Városházán tervezett megbeszélésre így már korábban, múlt pénteken sor került. Az erőműnél még mindig takarítanak, fertőtlenítenek. Mint kiderült, a hulladék nem zárt helyen, hanem szabadtéren volt elhelyezve.

Bővebben...

tarkabar2417A Lendvai Óvoda kedden szervezte meg a tanévzáró Tarkabarka délután elnevezésű rendezvényt, melynek keretében elbúcsúztak az óvodától az iskola előtt álló gyermekek.

Bővebben...

letanacs24172Lendva Község Tanácsának 15. soros ülésén napirenden szerepelt a község átfogó közlekedési stratégiája, a 2017-es lakásprogram és a lakbér-kintlévőségek ügye, valamint a költségek elszámolása a gyermekek távolmaradása esetén a Lendvai Óvodából.

Bővebben...

pozsgai24171Dr. Pozsgai Horvat Olga tavasszal immár harmadszor kapott megbízást a Lendvai Egészségház vezetésére az intézet hét alapító községétől. A valamivel több mint 22.500 ember egészségügyi ellátásáról gondoskodó intézmény múltbéli eredményeiről, a jelenlegi helyzetről és a tervekről beszélgettünk az intézet igazgatójával.

Bővebben...

aa nivo0117A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa december végi ülésén határozott a 2017-es muravidéki kulturális nívódíjasokról. A tanács döntése szerint az idei Zala György kulturális nívódíjakat a Dobronaki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület hagyományőrző csoportja (hímestojás-festők), Vörös Piroska, a Nefelejcs tánccsoport és az Egy&Más Vándorszínház tagja, valamint Szolarics Doris, az Új Muravidék Citeraegyüttes, a Muravidék Néptáncegyüttes és az Egy&Más Vándorszínház tagja érdemelte ki.

Bővebben...

muradv5116Muravidéki Advent címmel utcafesztivált tartott a ljubljanai Balassi Intézet a szlovén fővárosban december 14-én és 15-én. A kétnapos rendezvénnyel és az ott felsorakoztatott muravidéki jellegzetességekkel és kézműves termékekkel, valamint a magyar népdalokkal emelni kívánták a karácsonyi ünnepkör fényét.

Bővebben...

korhaz50162A muraszombati kórház vezetőségének kedden megtartott sajtótájékoztatóján kiemelték, hogy a kitűzött célokat a kórház az év végére teljesíti. Beszámoltak arról is, hogy az egyszeri kiegészítő program támogatásából biztosított egészségügyi szolgáltatásokkal a felére csökkent a várakozási idő, az alkalmazottak száma pedig három százalékkal növekedett.

Bővebben...

borze5016Kimondottan jól sikerült az idei szakmabörze a dobronaki iskolában. Mint azt Urisk Suzana, a Dobronaki KÁI szociális tanácsadója elmondta, a bemutatkozási lehetőséggel nyolc muravidéki és egy maribori középiskola élt. A rendezvény mindenképpen segíti a végzős tanulók pályaválasztási döntésének meghozatalát.

Bővebben...

dobr5016Dobronak Község Tanácsa múlt szerdán vitatta meg a 2017-es költségvetés első olvasatát, melyhez a tanácstagok számos megjegyzést fűztek – tájékoztatta a polgármesteri hivatal lapunkat. Hosszas vita után a tanács elfogadta a költségvetés első olvasatát, melyhez a módosítási javaslatok és kiegészítések december 22-ig nyújthatók be.
A község a következő évben 1,8 millió euró bevételt tervez, a kiadási oldalon pedig 2,2 millió eurót. A költségvetés folyó kiadásai valamivel kevesebb mint 800.000 euróra vannak tervezve, míg a beruházásokra a költségvetésben mintegy 850.000 eurót irányoztak elő, többek közt a védelmi és mentési központ projektjének elkészítésére, a közutak és kerékpárutak kiépítésére, a tagosítási folyamat folytatására, az utcai világítás és a lakások karbantartására, utak és hidak felújítására, a Vid-ház befejezésére, valamint a kommunális infrastruktúra rendezésére a romatelepülésen. Továbbá a község 86 ezer euró adósságtörlesztést, míg 43 ezer euró hitelfelvételt irányzott elő.
A 18. községi ünnep – melyre vasárnap kerül sor – alkalmából az elismerések kiosztásával foglalkozó bizottság javaslatára a község két egyént és egy egyesületet részesít községi elismerésben. A rendezvény díszvendége Milan Brglez, a szlovén országgyűlés elnöke lesz.
pecs5016Hétfőn Lendván a Városházán találkozott Páva Zsolt, Pécs város és Balažek Anton, Lendva Község polgármestere. A megbeszélések témája a két város további együttműködésének lehetősége volt, különösen annak tükrében, hogy Pécs már volt Európa Kulturális Fővárosa és Lendva a kulturális főváros címre pályázik.
A találkozón jelen volt Földes Gyula, Magyarország lendvai főkonzulja és Halász Albert, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója is.
Lendva és Pécs immár hét éve gazdag kapcsolatokat ápol, amit az érintett önkormányzatok tovább is kívánnak fejleszteni. Ez Lendva számára különösen fontos, hiszen a 2025 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címre pályázik. Pécs 2010-es ebben szerzett tapasztalataival sok mindenben tudja segíteni Lendvát, elsősorban a projektek előkészítése területén.
– Természetesen Lendvának kell tudnia, mi az, amit e gazdag tapasztalatból meríteni kíván. Lendvának is ki kell dolgoznia egy jó városmarketinget, jó projekteket kell előkészíteni, támaszkodni kell a pécsi fejlesztési iroda működésére, munkatársaink továbbképzésének lehetőségére. Gazdagítani kívánjuk a kulturális kapcsolatokat is előadásokkal, vendégszereplésekkel. Pécsnek gazdagok a tapasztalatai a kreatív munkahelyek terén is, Lendva ezeket az óvárosban jól tudná alkalmazni – mondta többek közt Balažek polgármester.
Páva Zsolt, Pécs polgármestere is sikeresnek és fontosnak értékelte a két városnak a Pannon EGTI 2009-es megalakulása óta egyre erősödő kapcsolatát:
– Pécsnek Lendva jelentős, baráti partnere, mely most kiemelkedő jelentőséggel fog bírni a 2025-ös EKF-cím pályázata kapcsán. Pécs 2010-ben sikeres volt, projektjeink gyümölcsözőek lettek, a város fontos kulturális szerepet tölt be. Lendvának szakértőink részvételével konkrét segítséget is nyújtunk a pályázati előkészületekben, ezen belül konkrét gyakornoki helyet kínálunk fel a pécsi városfejlesztési irodában egy vagy kettő lendvai számára, aki vagy akik megismerhetik a pályázatok előkészítése során szükséges lépéseket, az uniós rendszert... A kulturális központ esetében pedig a cserekapcsolatokról és az együttműködés szorosabbra fűzéséről tárgyaltunk – mondta Páva Zsolt polgármester.
parl50161A Szlovén Országgyűlés petíciós, valamint emberjogi és esélyegyenlőségi bizottsága Ljubljanában december 7-én tárgyalta a lendvai civilkezdeményezésre elindított és 1081 aláírással az országgyűléshez eljuttatott petíciót, melyben az adatfelvételi és átmeneti befogadóközpont bezárását követelték. Az illetékes bizottság többórás vita után elvetette a beadványt.

Bővebben...

kamahaza4916Vasárnap a kámaházi temetőben keresztszentelésre került sor. Az új, gránitalapokra helyezett régi Jézus- és Szűz Mária-alakok egy betonalapról kerültek az új keresztre.

Bővebben...

volgyi4916A Völgyifalui Helyi Közösségben a pótválasztásokat követően nemrégiben új mandátumában ült össze a tanács, hogy megerősítse a mandátumokat, illetve megválassza vezetőit. Az öttagú testület egyhangúlag Kaszás Mihályt választotta elnöknek, míg helyettese Lázár Lenke lett. Az ülésen az eddigi elnök, Nemec András – összeférhetetlenség miatt mondott le – bemutatta az eddigi tevékenységeket és az új vezetőségnek átadott minden szükséges dokumentációt a további munkához. Az új tanács megvitatta a 2017-es terveket is: többek között a faluotthon tulajdonának kérdését szeretnék tisztázni, illetve a valamikori iskola épületének sorsát, amelyben a HK, illetve a helyi egyesületek is helyiségeket kaphatnának.
vizvez4916A muravidéki vízvezeték B alrendszeréhez tartozó 12 község a minisztérium meghosszabbított határidejéig sem tudott egyezségre jutni. Mivel Beltinci Község még mindig nem ért egyet a többi község számára elfogadható amortizációs rátával és a megtérülési idővel, a rendszer koordinálója minisztériumi utasítást kért.

Bővebben...

moraccimer4916A Moravske Toplice Községi Tanács 16. rendes ülésén elfogadtaaz új községi szimbólumokról – címer és zászló – szóló rendeletet. Ismét hosszan tárgyaltak a muravidéki vízvezeték B alrendszeréből érkező víz árára vonatkozóelaborátumról.

Bővebben...

MCSi Design