kiscim4717
 
 
vinarium25171A lendvai Vinárium kilátótorony látogatottsága a megnyitása óta rekordokat döntöget, mindössze egy év alatt Szlovénia egyik legattraktívabb idegenforgalmi létesítményévé vált. De miért nincs nagyobb gazdasági hatása helyben?

Bővebben...

dobrules25172Múlt szerdán Dobronak Község Tanácsának 21. ülésén heves vitát váltott ki a Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Közintézet megalapításának rendelete, melynek az igazgatói tisztség feltételeit meghatározó szakasza kapcsán különböző érveket sorakoztattak fel.

Bővebben...

biogaz2517Továbbra is árad a bűz a hármasmalmi Ecos biogázerőműtől, a szanálás nem folyik olyan ütemben, ahogy ezt a lakosság, a civilkezdeményezés és Lendva Község kívánná. A hétfőre a Városházán tervezett megbeszélésre így már korábban, múlt pénteken sor került. Az erőműnél még mindig takarítanak, fertőtlenítenek. Mint kiderült, a hulladék nem zárt helyen, hanem szabadtéren volt elhelyezve.

Bővebben...

tarkabar2417A Lendvai Óvoda kedden szervezte meg a tanévzáró Tarkabarka délután elnevezésű rendezvényt, melynek keretében elbúcsúztak az óvodától az iskola előtt álló gyermekek.

Bővebben...

letanacs24172Lendva Község Tanácsának 15. soros ülésén napirenden szerepelt a község átfogó közlekedési stratégiája, a 2017-es lakásprogram és a lakbér-kintlévőségek ügye, valamint a költségek elszámolása a gyermekek távolmaradása esetén a Lendvai Óvodából.

Bővebben...

pozsgai24171Dr. Pozsgai Horvat Olga tavasszal immár harmadszor kapott megbízást a Lendvai Egészségház vezetésére az intézet hét alapító községétől. A valamivel több mint 22.500 ember egészségügyi ellátásáról gondoskodó intézmény múltbéli eredményeiről, a jelenlegi helyzetről és a tervekről beszélgettünk az intézet igazgatójával.

Bővebben...

aa nivo0117A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa december végi ülésén határozott a 2017-es muravidéki kulturális nívódíjasokról. A tanács döntése szerint az idei Zala György kulturális nívódíjakat a Dobronaki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület hagyományőrző csoportja (hímestojás-festők), Vörös Piroska, a Nefelejcs tánccsoport és az Egy&Más Vándorszínház tagja, valamint Szolarics Doris, az Új Muravidék Citeraegyüttes, a Muravidék Néptáncegyüttes és az Egy&Más Vándorszínház tagja érdemelte ki.

Bővebben...

muradv5116Muravidéki Advent címmel utcafesztivált tartott a ljubljanai Balassi Intézet a szlovén fővárosban december 14-én és 15-én. A kétnapos rendezvénnyel és az ott felsorakoztatott muravidéki jellegzetességekkel és kézműves termékekkel, valamint a magyar népdalokkal emelni kívánták a karácsonyi ünnepkör fényét.

Bővebben...

korhaz50162A muraszombati kórház vezetőségének kedden megtartott sajtótájékoztatóján kiemelték, hogy a kitűzött célokat a kórház az év végére teljesíti. Beszámoltak arról is, hogy az egyszeri kiegészítő program támogatásából biztosított egészségügyi szolgáltatásokkal a felére csökkent a várakozási idő, az alkalmazottak száma pedig három százalékkal növekedett.

Bővebben...

borze5016Kimondottan jól sikerült az idei szakmabörze a dobronaki iskolában. Mint azt Urisk Suzana, a Dobronaki KÁI szociális tanácsadója elmondta, a bemutatkozási lehetőséggel nyolc muravidéki és egy maribori középiskola élt. A rendezvény mindenképpen segíti a végzős tanulók pályaválasztási döntésének meghozatalát.

Bővebben...

dobr5016Dobronak Község Tanácsa múlt szerdán vitatta meg a 2017-es költségvetés első olvasatát, melyhez a tanácstagok számos megjegyzést fűztek – tájékoztatta a polgármesteri hivatal lapunkat. Hosszas vita után a tanács elfogadta a költségvetés első olvasatát, melyhez a módosítási javaslatok és kiegészítések december 22-ig nyújthatók be.
A község a következő évben 1,8 millió euró bevételt tervez, a kiadási oldalon pedig 2,2 millió eurót. A költségvetés folyó kiadásai valamivel kevesebb mint 800.000 euróra vannak tervezve, míg a beruházásokra a költségvetésben mintegy 850.000 eurót irányoztak elő, többek közt a védelmi és mentési központ projektjének elkészítésére, a közutak és kerékpárutak kiépítésére, a tagosítási folyamat folytatására, az utcai világítás és a lakások karbantartására, utak és hidak felújítására, a Vid-ház befejezésére, valamint a kommunális infrastruktúra rendezésére a romatelepülésen. Továbbá a község 86 ezer euró adósságtörlesztést, míg 43 ezer euró hitelfelvételt irányzott elő.
A 18. községi ünnep – melyre vasárnap kerül sor – alkalmából az elismerések kiosztásával foglalkozó bizottság javaslatára a község két egyént és egy egyesületet részesít községi elismerésben. A rendezvény díszvendége Milan Brglez, a szlovén országgyűlés elnöke lesz.
pecs5016Hétfőn Lendván a Városházán találkozott Páva Zsolt, Pécs város és Balažek Anton, Lendva Község polgármestere. A megbeszélések témája a két város további együttműködésének lehetősége volt, különösen annak tükrében, hogy Pécs már volt Európa Kulturális Fővárosa és Lendva a kulturális főváros címre pályázik.
A találkozón jelen volt Földes Gyula, Magyarország lendvai főkonzulja és Halász Albert, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója is.
Lendva és Pécs immár hét éve gazdag kapcsolatokat ápol, amit az érintett önkormányzatok tovább is kívánnak fejleszteni. Ez Lendva számára különösen fontos, hiszen a 2025 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címre pályázik. Pécs 2010-es ebben szerzett tapasztalataival sok mindenben tudja segíteni Lendvát, elsősorban a projektek előkészítése területén.
– Természetesen Lendvának kell tudnia, mi az, amit e gazdag tapasztalatból meríteni kíván. Lendvának is ki kell dolgoznia egy jó városmarketinget, jó projekteket kell előkészíteni, támaszkodni kell a pécsi fejlesztési iroda működésére, munkatársaink továbbképzésének lehetőségére. Gazdagítani kívánjuk a kulturális kapcsolatokat is előadásokkal, vendégszereplésekkel. Pécsnek gazdagok a tapasztalatai a kreatív munkahelyek terén is, Lendva ezeket az óvárosban jól tudná alkalmazni – mondta többek közt Balažek polgármester.
Páva Zsolt, Pécs polgármestere is sikeresnek és fontosnak értékelte a két városnak a Pannon EGTI 2009-es megalakulása óta egyre erősödő kapcsolatát:
– Pécsnek Lendva jelentős, baráti partnere, mely most kiemelkedő jelentőséggel fog bírni a 2025-ös EKF-cím pályázata kapcsán. Pécs 2010-ben sikeres volt, projektjeink gyümölcsözőek lettek, a város fontos kulturális szerepet tölt be. Lendvának szakértőink részvételével konkrét segítséget is nyújtunk a pályázati előkészületekben, ezen belül konkrét gyakornoki helyet kínálunk fel a pécsi városfejlesztési irodában egy vagy kettő lendvai számára, aki vagy akik megismerhetik a pályázatok előkészítése során szükséges lépéseket, az uniós rendszert... A kulturális központ esetében pedig a cserekapcsolatokról és az együttműködés szorosabbra fűzéséről tárgyaltunk – mondta Páva Zsolt polgármester.
parl50161A Szlovén Országgyűlés petíciós, valamint emberjogi és esélyegyenlőségi bizottsága Ljubljanában december 7-én tárgyalta a lendvai civilkezdeményezésre elindított és 1081 aláírással az országgyűléshez eljuttatott petíciót, melyben az adatfelvételi és átmeneti befogadóközpont bezárását követelték. Az illetékes bizottság többórás vita után elvetette a beadványt.

Bővebben...

kamahaza4916Vasárnap a kámaházi temetőben keresztszentelésre került sor. Az új, gránitalapokra helyezett régi Jézus- és Szűz Mária-alakok egy betonalapról kerültek az új keresztre.

Bővebben...

volgyi4916A Völgyifalui Helyi Közösségben a pótválasztásokat követően nemrégiben új mandátumában ült össze a tanács, hogy megerősítse a mandátumokat, illetve megválassza vezetőit. Az öttagú testület egyhangúlag Kaszás Mihályt választotta elnöknek, míg helyettese Lázár Lenke lett. Az ülésen az eddigi elnök, Nemec András – összeférhetetlenség miatt mondott le – bemutatta az eddigi tevékenységeket és az új vezetőségnek átadott minden szükséges dokumentációt a további munkához. Az új tanács megvitatta a 2017-es terveket is: többek között a faluotthon tulajdonának kérdését szeretnék tisztázni, illetve a valamikori iskola épületének sorsát, amelyben a HK, illetve a helyi egyesületek is helyiségeket kaphatnának.
MCSi Design