kiscim0718
 

Hosszas vita a községi kitüntetések körül

sal ules 1Šalovci Község Tanácsa július 12-én megtartott ülésén hosszasan tárgyalta az augusztusi községi ünnep alkalmából kiosztásra kerülő kitüntetésekre beérkezett javaslatokat. Balek Ivanka a kitüntetésekért és elismerésekért felelős községi bizottság elnöke előterjesztette a kitüntetetésekre beérkezett javaslatokat, és egyben tájékoztatta a tagokat, hogy a bizottság nem hozott döntést a Markovci Önkéntes Tűzoltóegylet fennállásának 90. évfordulója alkalmából javasolt plakett odaítéléséről. Elmondása szerint a bizottságban kételyek merültek fel, hiszen a községben már korábban jubiláló ÖTE-k nem részesültek kitüntetésben, de amint a hosszas vitából utólag kiderült, erre eddig javaslat sem érkezett. Ezt követően a tanács községi plakett-díjat terjesztett elő a dolenci Šömenek Jože részére a tűzoltóság területén elvégzett sokéves odaadó munkájáért, valamint a fennállásának 90. évét ünneplő Markovci, valamint Dolenci ÖTE részére. Az augusztusi ünnepségen községi elismerést vehet át a čepinci Časar Jožefa a humanitárius szervezetekben elvégzett önkéntes munkájáért, és a šalovci Lainščak Andrej a kultúra területén folytatott tevékenységéért.
A tanács továbbá értesült a Geodéziai Hivatal felhívásáról, melyben arra kérik Šalovci és Hodos községeket, hogy a Dolenci és Hodos település közötti határvonal rendezése érdekében a hivatal felé továbbítsanak egy közös javaslatot a két település között húzódó határvonal meghatározására.
Az ülésen a tanács a Vízvezeték-hálózat „B” rendszer közvállalata tanácsába Rengeo Gregort, az ellátó egység munkavezetőjét javasolta, a Muraszombati Egészségház közintézet tanácsába az alapító beleegyezését adta a puconci Ficko Jožef képviseletéhez.
Horvat Silvija
MCSi Design