kiscim4717
 
 
lkmnok45171Kedden este a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa 17. rendszeres ülésén a könyvtár igazgatói posztjára benyújtott pályázat véleményezése mellett döntött az önkormányzat költségvetésének módosításáról, illetve a felsőfokú tanulmányi támogatásokról is.

Bővebben...

cim4517Hétfőn volt pontosan 25 éve, hogy Szlovénia és Magyarország aláírta a ma is példaértékűnek számító kisebbségvédelmi egyezményt. A ljubljanai székhelyű Nemzetiségkutató Intézet a tárgykörben nemzetközi tudományos tanácskozást szervezett, melynek védnöke Milan Brglez, a szlovén parlament elnöke volt.

Bővebben...

arany44172017-ben Arany János születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, ennek alkalmából Pécsett megrendezésre került a „Te Aranyok Aranya” címet viselő szavalóverseny. A határon túlról egy iskolából csak egy diák érkezhetett; a Muravidékről az 1. Sz. Lendvai KÁI 8. osztályos tanulója, Močnek Johanna, valamint a Göntérházi KÁI 7. osztályos tanulója, Tóth Milán Máté indult. 

Bővebben...

dobron44172A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa október 26-i ülésén örömmel fogadta, hogy a község felmentette a magyar önkormányzatot a Kézművességek Háza kommunális illetékének megfizetése alól. Az építkezés megkezdése még idén esedékes, a közbeszerzési bizottság – Berden Ana, Cár József és Vajda Tomislav – november 6-án nyitja fel a beérkezett ajánlatokat.

Bővebben...

gazdtam44172A Muravidéki Gazdaságfejlesztési Program 2. pályázati körének kiírásáról Magyarország Lendvai Főkonzulátusa és az MMÖNK tájékoztató konferenciát tartott a Bánffy Központban Lendván. A szép számban megjelentek első kézből kaphattak választ a kérdéseikre és információt három aktuális kérdésben: az ÁFA elszámolásáról, az árajánlatok magyarra fordításáról és a legmegfelelőbb szállító kiválasztásáról.

Bővebben...

kozv2517A községi magyar önkormányzatok közvetlen állami finanszírozása már több éve a muravidéki magyar politika egyik fontosabb célja. Politikusaink, köztük a muravidéki csúcsszervezet elnöke és a nemzetiségi parlamenti képviselői is több ízben próbálta ezt különböző hivatalokban, szinteken elérni, mindeddig sajnos eredménytelenül. Nem hozott megoldást a múlt hétvégi tárgyalás sem, ahol tudomásunk szerint gyakorlatilag hivatalossá tette az olasz közösség, hogy nem támogatja ezt a megoldást – eddig ezt nem hangoztatták, inkább hallgatólagos támogatást biztosítottak a magyar közösségnek. Ahogy az ügyben tárgyaló Horváth Ferenctől megtudtuk, ez komoly problémát jelent, mert az illetékes állami szervek nem hajlandók bevezetni két külön megoldást az olasz és a magyar közösségnek. Vagyis nagy valószínűséggel a következő évre is marad az eddigi megoldás, a kormányrendelet általi finanszírozás, a községek és a községi magyar önkormányzatok közötti tárgyalás és a községi összegutalás. Nem biztos, de a megállapodás hiánya problémát jelenthet az idei évben elfogadásra tervezett nemzetiségi törvény szempontjából is.
mmonk2517A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa a nyári szabadságok előtti utolsó ülésén, június 14-én elfogadta a közösség idei költségvetését 890 ezer euró értékben. Ennek tükrében több projektről tárgyalt, valamint jóváhagyta a nemzetiségi oktatási különtörvény módosításait.

Bővebben...

gerics24171A hét végén a szentgotthárdi Rábavidéki Nap és a folklórcsoportok Lipafest elnevezésű nemzetközi találkozója alkalmával a Magyarországi Szlovének Szövetsége díjátadó rendezvényén Gerič Ferencnek, a Lendvai Galéria-Múzeum egykori igazgatójának a több évtizedes, a képzőművészeti együttműködésben és a kapcsolatok ápolásában kifejtett önfeláldozó tevékenységéért „Rába-vidékért” kitüntetést adományozott.

Bővebben...

hrastovec2417A voličinai kopjafánál és a hrastoveci emléktáblánál idén is méltósággal emlékeztünk a muravidéki magyar internáltakra, rendhagyó módon Lendván és Hrastovecben a diákok történelemórán is tájékozódhattak a szomorú 1944–45-ös eseményekről.

Bővebben...

merfold2317Az összetartozás napjának elő-előestéjén (pénteken) mutatták be Lendván a Bánffy Központban Gál Anasztázia rendező Mérföldkövek a Muravidéken című, a muravidéki magyarok Trianon utáni megpróbáltatásairól szóló dokumentumfilmjét.

Bővebben...

parlament5116Szombaton Kövér László, a Magyar Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke több mint 850 gyereket fogadott az Országházi Gyermekkarácsonyon, köztük 15 muravidéki tanulót a lendvai és a pártosfalvi általános iskolákból. A karácsonyi programok előtt a ház elnöke köszöntötte a tanulókat, majd átadta a gyerekek képviselőinek néhány órára az Országház kulcsát. A látogatók pedig büszkén birtokba vették a több mint 100 éves Országház termeit.

Bővebben...

korhaz ketnyelv5116Kedden az esti órákban a parlament tárgyalta és egyhangúlag elfogadta az új egészségügyi törvényt, amelyhez Göncz László nemzetiségi képviselő a koalíció támogatásával nyújtott be módosító javaslatot. Eszerint abban az esetben, ha a kétnyelvű területen nincs egészségügyi intézmény, például kórház, akkor a legközelebbi ilyen intézményben – a mi esetünkben Muraszombatban – lehetőség legyen a magyar nyelv használatára. Az intézmény a kisebbségi nyelv használatát be tudja építeni belső szabályzataiba, így például gondoskodhat arról, hogy minden egyes osztályon legyen olyan alkalmazottja, aki tudja a kisebbség nyelvét. A módosítás egyértelműen nem jelenti azt, hogy kibővülne a kétnyelvű terület, hanem csak lehetőség nyílik a kisebbségi nyelvek használatára.
Göncz László elmondása szerint egyébként az új egészségügyi törvény a kétnyelvű területre vonatkozóan erőteljesebben és egyértelműbben fogalmaz a kisebbségi nyelvek használatáról, pontos, B2, C1 típusú nyelvi kompetenciákat követel meg.
pirityi51161– Nagy örömmel jöttem a Muravidékre, fontosnak tartottam, hogy a karácsonyi ünnepek előtt itt is látogatást tegyünk – mondta Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Kapcsolattartási Főosztályának vezetője kedden, a dobronaki óvodában és a Dobronoki György-ház mesefalujában tett látogatás alkalmával, ahova a helyi magyar önkormányzat elnöke, Car Anna és Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke is elkísérte.

Bővebben...

ketnyelvu5116A Muravidéken és a Rábavidéken is a megkezdett projektek folytatására fordítják az európai eszközöket, amelyek a nemzetiségileg vegyesen lakott területek oktató-nevelő munkájának színvonalemelését segítik. A keret 360 ezer euró, ennek 80 százalékát az EU szociális alapja fedezi.
A szlovén kormány fejlesztési és európai kohéziós politikával megbízott hivatala, amelynek feladata az Európai Kohéziós és Strukturális Alap eszközeinek hatékony kihasználása, nemrégiben határozatot adott ki, amely szerint a szlovéniai magyar nemzeti közösség, valamint a magyarországi szlovén nemzeti közösség oktatási színvonalának emeléséhez eszközöket szerzett. A legújabb oktatási projekt kerete 360 ezer euró, ennek 80 százalékát az említett európai alap fedezi. A projekt célja a kétnyelvű oktatás minőségének és hatékonyságának javítása, mindkettő esetben, a Muravidéken és a Rábavidéken is, külön hangsúllyal a nemzetiségi nyelv oktatására, elsősorban az oktatás feltételeinek fejlesztésén keresztül. Más szóval elsősorban az oktatási intézményekben dolgozó munkatársak szakmai fejlődéséről van szó, a keretből ugyanis lehetőség nyílik a nemzetiségi nyelveken való oktatás fejlesztésére, a kétnyelvű oktatás rendszerbeli korszerűsítésére is. A projekt továbbá célként tűzte ki a kétnyelvű tanintézményeket látogató gyermekek versenyképességének, tudásának növelését, egyben a tanulók figyelmét a magyar és a szlovén nyelv, illetve mindkettő kultúra értékeire próbálja irányítani. Az említettek mellett a projekt célja a két vegyesen lakott terület oktatási intézményei közötti együttműködés serkentése is.
MCSi Design