kiscim0718
 
kozv2517A községi magyar önkormányzatok közvetlen állami finanszírozása már több éve a muravidéki magyar politika egyik fontosabb célja. Politikusaink, köztük a muravidéki csúcsszervezet elnöke és a nemzetiségi parlamenti képviselői is több ízben próbálta ezt különböző hivatalokban, szinteken elérni, mindeddig sajnos eredménytelenül. Nem hozott megoldást a múlt hétvégi tárgyalás sem, ahol tudomásunk szerint gyakorlatilag hivatalossá tette az olasz közösség, hogy nem támogatja ezt a megoldást – eddig ezt nem hangoztatták, inkább hallgatólagos támogatást biztosítottak a magyar közösségnek. Ahogy az ügyben tárgyaló Horváth Ferenctől megtudtuk, ez komoly problémát jelent, mert az illetékes állami szervek nem hajlandók bevezetni két külön megoldást az olasz és a magyar közösségnek. Vagyis nagy valószínűséggel a következő évre is marad az eddigi megoldás, a kormányrendelet általi finanszírozás, a községek és a községi magyar önkormányzatok közötti tárgyalás és a községi összegutalás. Nem biztos, de a megállapodás hiánya problémát jelenthet az idei évben elfogadásra tervezett nemzetiségi törvény szempontjából is.
mmonk2517A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa a nyári szabadságok előtti utolsó ülésén, június 14-én elfogadta a közösség idei költségvetését 890 ezer euró értékben. Ennek tükrében több projektről tárgyalt, valamint jóváhagyta a nemzetiségi oktatási különtörvény módosításait.

Bővebben...

gerics24171A hét végén a szentgotthárdi Rábavidéki Nap és a folklórcsoportok Lipafest elnevezésű nemzetközi találkozója alkalmával a Magyarországi Szlovének Szövetsége díjátadó rendezvényén Gerič Ferencnek, a Lendvai Galéria-Múzeum egykori igazgatójának a több évtizedes, a képzőművészeti együttműködésben és a kapcsolatok ápolásában kifejtett önfeláldozó tevékenységéért „Rába-vidékért” kitüntetést adományozott.

Bővebben...

hrastovec2417A voličinai kopjafánál és a hrastoveci emléktáblánál idén is méltósággal emlékeztünk a muravidéki magyar internáltakra, rendhagyó módon Lendván és Hrastovecben a diákok történelemórán is tájékozódhattak a szomorú 1944–45-ös eseményekről.

Bővebben...

merfold2317Az összetartozás napjának elő-előestéjén (pénteken) mutatták be Lendván a Bánffy Központban Gál Anasztázia rendező Mérföldkövek a Muravidéken című, a muravidéki magyarok Trianon utáni megpróbáltatásairól szóló dokumentumfilmjét.

Bővebben...

parlament5116Szombaton Kövér László, a Magyar Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke több mint 850 gyereket fogadott az Országházi Gyermekkarácsonyon, köztük 15 muravidéki tanulót a lendvai és a pártosfalvi általános iskolákból. A karácsonyi programok előtt a ház elnöke köszöntötte a tanulókat, majd átadta a gyerekek képviselőinek néhány órára az Országház kulcsát. A látogatók pedig büszkén birtokba vették a több mint 100 éves Országház termeit.

Bővebben...

korhaz ketnyelv5116Kedden az esti órákban a parlament tárgyalta és egyhangúlag elfogadta az új egészségügyi törvényt, amelyhez Göncz László nemzetiségi képviselő a koalíció támogatásával nyújtott be módosító javaslatot. Eszerint abban az esetben, ha a kétnyelvű területen nincs egészségügyi intézmény, például kórház, akkor a legközelebbi ilyen intézményben – a mi esetünkben Muraszombatban – lehetőség legyen a magyar nyelv használatára. Az intézmény a kisebbségi nyelv használatát be tudja építeni belső szabályzataiba, így például gondoskodhat arról, hogy minden egyes osztályon legyen olyan alkalmazottja, aki tudja a kisebbség nyelvét. A módosítás egyértelműen nem jelenti azt, hogy kibővülne a kétnyelvű terület, hanem csak lehetőség nyílik a kisebbségi nyelvek használatára.
Göncz László elmondása szerint egyébként az új egészségügyi törvény a kétnyelvű területre vonatkozóan erőteljesebben és egyértelműbben fogalmaz a kisebbségi nyelvek használatáról, pontos, B2, C1 típusú nyelvi kompetenciákat követel meg.
pirityi51161– Nagy örömmel jöttem a Muravidékre, fontosnak tartottam, hogy a karácsonyi ünnepek előtt itt is látogatást tegyünk – mondta Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Kapcsolattartási Főosztályának vezetője kedden, a dobronaki óvodában és a Dobronoki György-ház mesefalujában tett látogatás alkalmával, ahova a helyi magyar önkormányzat elnöke, Car Anna és Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke is elkísérte.

Bővebben...

ketnyelvu5116A Muravidéken és a Rábavidéken is a megkezdett projektek folytatására fordítják az európai eszközöket, amelyek a nemzetiségileg vegyesen lakott területek oktató-nevelő munkájának színvonalemelését segítik. A keret 360 ezer euró, ennek 80 százalékát az EU szociális alapja fedezi.
A szlovén kormány fejlesztési és európai kohéziós politikával megbízott hivatala, amelynek feladata az Európai Kohéziós és Strukturális Alap eszközeinek hatékony kihasználása, nemrégiben határozatot adott ki, amely szerint a szlovéniai magyar nemzeti közösség, valamint a magyarországi szlovén nemzeti közösség oktatási színvonalának emeléséhez eszközöket szerzett. A legújabb oktatási projekt kerete 360 ezer euró, ennek 80 százalékát az említett európai alap fedezi. A projekt célja a kétnyelvű oktatás minőségének és hatékonyságának javítása, mindkettő esetben, a Muravidéken és a Rábavidéken is, külön hangsúllyal a nemzetiségi nyelv oktatására, elsősorban az oktatás feltételeinek fejlesztésén keresztül. Más szóval elsősorban az oktatási intézményekben dolgozó munkatársak szakmai fejlődéséről van szó, a keretből ugyanis lehetőség nyílik a nemzetiségi nyelveken való oktatás fejlesztésére, a kétnyelvű oktatás rendszerbeli korszerűsítésére is. A projekt továbbá célként tűzte ki a kétnyelvű tanintézményeket látogató gyermekek versenyképességének, tudásának növelését, egyben a tanulók figyelmét a magyar és a szlovén nyelv, illetve mindkettő kultúra értékeire próbálja irányítani. Az említettek mellett a projekt célja a két vegyesen lakott terület oktatási intézményei közötti együttműködés serkentése is.
ribnica5116December közepén megjelent a Szlovén Regionális Fejlesztési Alap kétnyelvű térségekre vonatkozó pályázata, január 10-i, illetve március 6-i beadási határidőkkel. A keret 2,2 millió euró. A pályázaton elsődleges mezőgazdasági termelési projektekkel, mezőgazdasági feldolgozási és kereskedelmi projektekkel, forgóeszközös és forgóeszköz nélküli vállalkozói projektekkel, valamint fejlesztési dokumentációs és fejlesztési projektekkel lehet pályázni. A pályázati keret 2,2 millió euró, ebből 2 millió euró kedvező hitel és 200 ezer euró vissza nem térítendő támogatás. A magyarlakta vidéken a keretből 1,4 millió euró kedvező hitelre lehet pályázni, míg az olasz közösség területén 600 ezer euróra. Az említett fejlesztési dokumentációs és fejlesztési projektek területén mindkettő közösség pályázhat vissza nem térítendő összegekre, míg a többi célnál ezt – igaz, szerény, 20 ezer eurós kerettel – csak az olasz közösség területén teszi lehetővé a pályázat. Részletek a www.regionalnisklad.si weblapon.
cerar5116Göncz László nemzetiségi képviselő értesítette szerkesztőségünket, hogy kedden délelőtt Miro Cerar kormányfő fogadta a két őshonos kisebbség képviselőjét, hogy egyeztessenek még a ciklus elején meghatározott feladatok megvalósításáról. A találkozón jelen volt a Nemzetiségi Hivatal vezetője is.

Bővebben...

lkmnok5016Hat egyetemista nyerte el a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) felsőfokú tanulmányi támogatását. A tanács emellett kinevezte új tagjait két társalapított intézet tanácsába is.

Bővebben...

hodos4916A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa múlt szerdán tartotta meg 10. rendszeres ülését, melyen az egyesületek nemzetiségi programjainak támogatásáról döntöttek, megtárgyalták az általános iskola nemzetiségi programjainak finanszírozását és több egyéb aktuális dolgot.

Bővebben...

goncz4916A Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága keddi ülésén egy napirendi pont szerepelt, a kormány kétnyelvűségre vonatkozó intézkedési csomagja, vagyis pontosabban az intézkedési csomag 2015-ös évre vonatkozó beszámolója. Az ülés fejleményeiről Göncz László képviselőt, a bizottság alelnökét kérdeztük.
Göncz László kifejtette, annak ellenére, hogy a beszámoló igencsak terebélyesre sikerült és természetesen lehet némi előrelépésről is beszélni a területen, képviselő kollégájával, Roberto Battellivel a bizottság elnökével újra kénytelenek voltak megállapítani, hogy a 2015–2018-as időszakra vonatkozó intézkedéscsomaggal a legnagyobb gond a megfelelő hatékonyság hiánya. Úgy tűnik, ezzel egyetértett a bizottság többi tagja is, így egyhangúlag határozatba foglalták, felszólítják a kormányt, az illetékes minisztériumokat, illetve az intézkedéscsomagot kidolgozó munkacsoportot, hogy a következő év május 31-ig minden közigazgatási, illetve bírósági eljárás esetére készítsék el az előírt kétnyelvű űrlapokat nyomtatott és elektronikus formában. A nemzetiségi bizottság továbbá javaslatot tett arra is, hogy a kétnyelvű területeken működő állami és egyéb közfeladatokat ellátó szervek esetében az illetékesek kezdjenek hozzá a munkahelyek megfelelő besorolásának elkészítéséhez. Ehhez a határozathoz a bizottság nem fűzött határidőt. Végül a bizottság kifejtette azon elvárását is, hogy az említett dátumig következetesen érvényesüljenek az Alkotmánybíróság idevonatkozó döntései és teljes egészében érvényesüljön a Közigazgatási Ügyviteli Rendelet 223. cikkelye.
MCSi Design