kiscim0718
 
maert4916A múlt héten került sor a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) évi soros ülésére Budapesten. A találkozó központi témája többek között a határon túli magyarság utóbbi évtizedekben bekövetkezett demográfiai változása, ezen belül is az asszimiláció és a kivándorlás, valamint a negatív folyamatok gazdaságfejlesztésekkel való ellensúlyozása volt. Az ülésen a muravidéki magyarság képviseletében Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke és Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő vett részt.

Bővebben...

tusvanyos3016Tusnádfürdőn a múlt hétvégén „Itthon a Kárpát-medencében” címmel tartották meg a XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hagyományos pártelnöki fórumát. A muravidéki magyarság helyzetét az MMÖNK Tanácsának elnöke, Horváth Ferenc elemezte. A csúcsszervezet elnöke mellett a Muravidéket a közösség új alelnöke, Varga Edit és az MMÖNK több munkatársa is képviselte.

Bővebben...

hodos2916Vasárnap a Hodosi községben pótválasztásokat tartottak. A választópolgárok egy községi tanácstagot és két nemzetiségi közösségi tanácstagot választottak. A szavazáson a választópolgárok 45 százaléka vett részt.
Mivel áprilisban Abraham Boris lemondott mind községi, mind nemzetiségi tanácstagságáról, Eőry Tibor pedig nemzetiségi tanácstagságáról, a községben vasárnap pótválasztásokat szerveztek.
A megürült közégi tanácstagi posztért csak egy jelölt indult, Sukič Kazimir, akit Könye Erika jelölt az SLS párt nevében. A nem hivatalos végeredmény szerint a jelölt vasárnap Hodoson 61, Kapornakon 34 szavazatot kapott, míg az idő előtti szavazáson 3 szavazatot, így összesen 98 szavazatot szerzett. A nyilvántartott 272 szavazópolgárból 122 jelent meg az urnák előtt, ami 44,85 százalékos választási arányt jelent.
A Hodosi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsába két tanácstagot választottak a polgárok, a két megürült posztra három jelölt indult. A legtöbb szavazatot Roman Silvija kapta – őt ifj. Bunderla Rudolf és a választópolgárok csoportja jelölte –, összesen 92-t. Hodoson 57, Kapornakon 30, az idő előtti szavazáson pedig 5 szavazatot szerzett. A második helyen végzett összesen 57 szavazattal (Hodoson 31, Kapornakon 23, az idő előtti választáson 3) Könye Erika, akit Sukič Kazimir és a választópolgárok csoportja jelölt. A harmadik jelölt, Seruga Ana – Tamasko Milena és a választópolgárok csoportjának jelölése – összesen 26 szavazatot szerzett, ebből 23-at Hodoson, 3-at pedig Kapornakon. A Hodosi MNÖK Tanácsába ezek szerint Roman Silvija és Könye Erika került. A külön választási névjegyzéken szereplő 224 nemzetiségi választópolgárból 105 jelent meg a választásokon, ami 46,87 százalékos részvételi arányt jelent.
Az eredmények hivatalos megerősítése, majd az új tanácstagok mandátumainak megerősítése után a községben teljes összetételben dolgozhat a községi és a nemzetiségi tanács is.
kulhoni2516Június 18-án meghirdették a 2016 – a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program pályázatait, a jelentkezéseket az 525 millió forintos keretre július 15-ig várják. Mint ismeretes, a pályázat célja a szomszédos országokban működő fiatal magyar vállalkozók eszközbeszerzésének, vállalkozásaik fejlesztésének támogatása. Mezőgazdasági tevékenységre 3–4,5 millió forintot, nem mezőgazdasági tevékenységre 3–6 millió forintot lehet elnyerni.
A programra a gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személyek és azok a természetes személyek jelentkezhetnek, akik gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végeznek. Csak az 1976. január elseje után született magyar állampolgárok pályázhatnak (kivétel a Felvidék és Kárpátalja, ahol elegendő a magyar igazolvány). A vissza nem térítendő támogatásokat egy összegben folyósítják, a sikeresen pályázók a teljes kért összeget elnyerik.
A felhívások a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján érhetők el, a pályázatokat a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül lehet beadni. A megvalósítás időszaka 2016. január elsejétől 2017. február 28-áig tart. A döntések a végső beadási határidő után kilencven napon belül megszületnek.
A pályázatról bővebben a Népújság június 30-án megjelenő Garas című gazdasági-mezőgazdasági mellékletében is szólunk.
nyolcorszag2416A Nemzeti Összetartozás Napja kapcsán Sátoraljaújhelyen idén hatodszor került sor a „Nyolc ország, egy nemzet” táborra, melyen az MNMI szervezésében első ízben képviseltette magát a Muravidék is.

Bővebben...

mmonk24162A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa a június 7-i ülésen a Lendvai Kétnyelvű Középiskola igazgatói posztjára kiírt pályázat megvitatása, valamint az MMÖNK és az alapított Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) 2015. évi zárszámadásának elfogadása után zártkörben választotta meg új alelnökét Varga Edit személyében.

Bővebben...

goncz2416Azután, hogy az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának legutóbbi ülésén a koalíciós bizottsági tagok jóformán lesöpörték az asztalról a kisebbség nemzetiségi gazdasági alapra vonatkozó javaslatait, a háttérben megállapodás született a kormánnyal, amely alapján szinte teljes egészében akceptálták volna a nemzetiségi javaslatokat. Sajnos a parlament plenáris ülésén második olvasatban a kormánykoalíció egy része furcsamód a javaslat ellen szavazott, a módosítás mégis támogatást kapott, de a harmadik olvasatban várhatók még meglepetések – tudtuk meg Göncz László nemzetiségi képviselőtől lapzártakor telefonon.

Bővebben...

egyezm23161Egymillió forintos támogatási egyezményt írt alá múlt csütörtökön Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke és Horváth Ferenc, a muravidéki magyar közösség elnöke a Bánffy Központban, amelyen a Nemzeti Összetartozás Napjára érkezett vendégek is részt vettek.

Bővebben...

hodos ossze2316A trianoni eseményekre emlékezés és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Hodos és Szalafő határán, a 180-as határkőnél közös megemlékezést szervezett a két település önkormányzata pénteken délután. A kultúrműsorban a felvidéki Megmaradásunkért kultúrcsoport trianoni műsorát láthatta a közönség.

Bővebben...

cim23162010-ben a Magyar Országgyűlés a trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Azóta második alkalommal járt a Muravidéken a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága, amelynek tagjai Hrastovecen és a voličinai temetőben is tisztelegtek az áldozatok előtt (képünkön). Az eseménysorozat ünnepi beszédeiből egyértelműen kiviláglott, hogy a fő cél továbbra is a magyarság szülőföldön maradása, az elvándorlás, az asszimiláció megállítása, s ehhez gazdasági lépések is szükségesek. Bővebben a 2–3. oldalon.

Bővebben...

mnmi2216A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa május 25-i ülésének fő napirendi pontja az intézet 2015-ös évi zárszámadása volt, melyet végül a tanács két tartózkodás mellett el is fogadott.
Kocon Kepe Lili intézetigazgató felvezetőjében részletesen ismertette a 2015-ös évi programot, amelyet a pénzügyi helyzet ellenére is maradéktalanul sikerült teljesíteni. Csupán néhány vendégszereplést kellett lemondani, de a falusi színjátszás újbóli fellendítésére is jutott támogatás, s az évről évre fellendülőben lévő diákszínjátszás is újabb elemekkel bővült (Botcsinálta Brighella tábor, illetve a Lendvai Teatristák stb.).
Ezért a munkatársaknak és a támogatóknak külön köszönetét fejezte ki. A pályázatokból befolyt összeg mintegy 47 ezer eurót tett ki, ez az összköltségvetésnek mintegy 10 százaléka, a Kulturális Minisztériumtól folyósított összeg mintegy 386 ezer euró, ez a legfőbb támogatási forrás.
A pénzügyi, könyvelési és ellenőrzőbizottsági beszámolók sem állapítottak meg rendellenességet, bár a kintlévőségekben nincs nagyobb változás. A Bánffy Kávézó ügyében továbbra sincs változás, s mivel új üzemeltető nem jelentkezett, valószínű, hogy a megoldás az egy foglalkoztatottal történő üzemeltetés lesz.
A pénzügyi helyzetnél több alkalommal is utaltak a 2012-es megvonásra, s az ebből keletkezett adósságokra, melyeket az intézet azóta is „nyög”.
Vida Törnar Judit, az intézet tanácsának elnöke a zárszóban kifejtette: ő személy szerint különválasztja a beszámoló program- és pénzügyi részét. Az első dicséretet érdemel, a pénzügyi helyzet már korántsem annyira rózsás, ezért erre további akciótervet kellene kidolgozni.
finansz hodos2116A kétnyelvű községek és a községi nemzetiségi önkormányzatok zöme már megállapodott az idei év finanszírozásának megoszlási arányáról, amelyek az eddig megszokottakhoz hasonlóan alakulnak.
Ahogy erről már tájékoztattuk olvasóinkat, több hónapos huzavona után május elején a szlovén kormány hivatalosan is meghozta a kétnyelvű községek, illetve a községi nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásáról szóló kormányrendeletet. Hozzátettük azt is, hogy a rendelet igazából semmit sem változtat az eddigi gyakorlathoz képest, a rendeletben ugyanis sem a községek és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megoszlási arányról, sem a pénzodaítélési kritériumokról nem esik szó. A községek és a községi magyar önkormányzatok zöme a rendelet elfogadása óta már megállapodott a finanszírozási keret megoszlásáról, illetve aláírták a szerződéseket is.
A lendvai magyar önkormányzat működése már az év elejétől biztosítva volt, ugyanis Lendva Község polgármesterével egy háromhónapos külön szerződést kötöttek a pénzelésről, közben pedig a múlt héten aláírták az egész év finanszírozásáról szóló szerződést is. A megoszlási arány ebben az esetben kétharmad-egyharmad, ami jelen esetben a nemzetiségnek 195.465 euró bevételt jelent, míg a községnek 97.735 eurót.
Car Anna, a dobronaki magyar önkormányzat elnökének nyilatkozata szerint az önkormányzat sürgős ülésen már megszavazta az idei és egyben az eddig érvényben lévő megosztási arányt, amely szerint a 152.200 eurós keret kétharmad-egyharmad arányban kerül felosztásra.
A Moravske Toplice községi magyar önkormányzat Vugrinec Zsuzsa elnök szavai szerint már tavaly megállapodott a községgel a 70:30 százalékos arányban, és a megállapodás érvényben is van, a múlt héten az önkormányzat el is fogadta az évi költségvetést.
Hodoson (képünkön) a megoszlási arány eddig is problémát jelentett, és úgy látszik, a megállapodás még várat magára. Információink szerint június elején próbál a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a polgármester dűlőre jutni.
Jakosa Emeriktől, a šalovci községi magyar önkormányzat elnökétől megtudtuk, annak ellenére, hogy volt szó a 70:30-as megoszlási arányról is, a községgel sikerült megállapodni az utóbbi években érvényes 80:20 százalékos arányban, így a 67.100 eurós keretből a magyar önkormányzat 49.360 euróval gazdálkodhat idén, míg a községnek 12.340 ezer euró marad a kétnyelvű ügyvitelre.
A finanszírozás tehát szinte mindenhol belekerült a régi kerékvágásba és az idei működés mindenhol biztosított. Kérdéses azonban már most a jövő évi finanszírozás, amelyről a legjobb lenne mielőbb tárgyalni, megalkotni a finanszírozás már régóta áhított kritériumait – mind a községekben, mind az önkormányzatoknál –, nehogy a magyar önkormányzatok hasonló kálváriát éljenek meg, mint idén. A kritériumokra egyébként a végső cél, vagyis a közvetlen finanszírozás eléréséhez is szükség lesz, ezt pedig, úgy tűnik, már csak az általános nemzetiségi törvény tudná rendezni, amikor egyszer majd elfogadásra kerül...
MCSi Design