kiscim3817
 
 
goncz2416Azután, hogy az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának legutóbbi ülésén a koalíciós bizottsági tagok jóformán lesöpörték az asztalról a kisebbség nemzetiségi gazdasági alapra vonatkozó javaslatait, a háttérben megállapodás született a kormánnyal, amely alapján szinte teljes egészében akceptálták volna a nemzetiségi javaslatokat. Sajnos a parlament plenáris ülésén második olvasatban a kormánykoalíció egy része furcsamód a javaslat ellen szavazott, a módosítás mégis támogatást kapott, de a harmadik olvasatban várhatók még meglepetések – tudtuk meg Göncz László nemzetiségi képviselőtől lapzártakor telefonon.

Bővebben...

egyezm23161Egymillió forintos támogatási egyezményt írt alá múlt csütörtökön Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke és Horváth Ferenc, a muravidéki magyar közösség elnöke a Bánffy Központban, amelyen a Nemzeti Összetartozás Napjára érkezett vendégek is részt vettek.

Bővebben...

hodos ossze2316A trianoni eseményekre emlékezés és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Hodos és Szalafő határán, a 180-as határkőnél közös megemlékezést szervezett a két település önkormányzata pénteken délután. A kultúrműsorban a felvidéki Megmaradásunkért kultúrcsoport trianoni műsorát láthatta a közönség.

Bővebben...

cim23162010-ben a Magyar Országgyűlés a trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Azóta második alkalommal járt a Muravidéken a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága, amelynek tagjai Hrastovecen és a voličinai temetőben is tisztelegtek az áldozatok előtt (képünkön). Az eseménysorozat ünnepi beszédeiből egyértelműen kiviláglott, hogy a fő cél továbbra is a magyarság szülőföldön maradása, az elvándorlás, az asszimiláció megállítása, s ehhez gazdasági lépések is szükségesek. Bővebben a 2–3. oldalon.

Bővebben...

mnmi2216A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa május 25-i ülésének fő napirendi pontja az intézet 2015-ös évi zárszámadása volt, melyet végül a tanács két tartózkodás mellett el is fogadott.
Kocon Kepe Lili intézetigazgató felvezetőjében részletesen ismertette a 2015-ös évi programot, amelyet a pénzügyi helyzet ellenére is maradéktalanul sikerült teljesíteni. Csupán néhány vendégszereplést kellett lemondani, de a falusi színjátszás újbóli fellendítésére is jutott támogatás, s az évről évre fellendülőben lévő diákszínjátszás is újabb elemekkel bővült (Botcsinálta Brighella tábor, illetve a Lendvai Teatristák stb.).
Ezért a munkatársaknak és a támogatóknak külön köszönetét fejezte ki. A pályázatokból befolyt összeg mintegy 47 ezer eurót tett ki, ez az összköltségvetésnek mintegy 10 százaléka, a Kulturális Minisztériumtól folyósított összeg mintegy 386 ezer euró, ez a legfőbb támogatási forrás.
A pénzügyi, könyvelési és ellenőrzőbizottsági beszámolók sem állapítottak meg rendellenességet, bár a kintlévőségekben nincs nagyobb változás. A Bánffy Kávézó ügyében továbbra sincs változás, s mivel új üzemeltető nem jelentkezett, valószínű, hogy a megoldás az egy foglalkoztatottal történő üzemeltetés lesz.
A pénzügyi helyzetnél több alkalommal is utaltak a 2012-es megvonásra, s az ebből keletkezett adósságokra, melyeket az intézet azóta is „nyög”.
Vida Törnar Judit, az intézet tanácsának elnöke a zárszóban kifejtette: ő személy szerint különválasztja a beszámoló program- és pénzügyi részét. Az első dicséretet érdemel, a pénzügyi helyzet már korántsem annyira rózsás, ezért erre további akciótervet kellene kidolgozni.
finansz hodos2116A kétnyelvű községek és a községi nemzetiségi önkormányzatok zöme már megállapodott az idei év finanszírozásának megoszlási arányáról, amelyek az eddig megszokottakhoz hasonlóan alakulnak.
Ahogy erről már tájékoztattuk olvasóinkat, több hónapos huzavona után május elején a szlovén kormány hivatalosan is meghozta a kétnyelvű községek, illetve a községi nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásáról szóló kormányrendeletet. Hozzátettük azt is, hogy a rendelet igazából semmit sem változtat az eddigi gyakorlathoz képest, a rendeletben ugyanis sem a községek és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megoszlási arányról, sem a pénzodaítélési kritériumokról nem esik szó. A községek és a községi magyar önkormányzatok zöme a rendelet elfogadása óta már megállapodott a finanszírozási keret megoszlásáról, illetve aláírták a szerződéseket is.
A lendvai magyar önkormányzat működése már az év elejétől biztosítva volt, ugyanis Lendva Község polgármesterével egy háromhónapos külön szerződést kötöttek a pénzelésről, közben pedig a múlt héten aláírták az egész év finanszírozásáról szóló szerződést is. A megoszlási arány ebben az esetben kétharmad-egyharmad, ami jelen esetben a nemzetiségnek 195.465 euró bevételt jelent, míg a községnek 97.735 eurót.
Car Anna, a dobronaki magyar önkormányzat elnökének nyilatkozata szerint az önkormányzat sürgős ülésen már megszavazta az idei és egyben az eddig érvényben lévő megosztási arányt, amely szerint a 152.200 eurós keret kétharmad-egyharmad arányban kerül felosztásra.
A Moravske Toplice községi magyar önkormányzat Vugrinec Zsuzsa elnök szavai szerint már tavaly megállapodott a községgel a 70:30 százalékos arányban, és a megállapodás érvényben is van, a múlt héten az önkormányzat el is fogadta az évi költségvetést.
Hodoson (képünkön) a megoszlási arány eddig is problémát jelentett, és úgy látszik, a megállapodás még várat magára. Információink szerint június elején próbál a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a polgármester dűlőre jutni.
Jakosa Emeriktől, a šalovci községi magyar önkormányzat elnökétől megtudtuk, annak ellenére, hogy volt szó a 70:30-as megoszlási arányról is, a községgel sikerült megállapodni az utóbbi években érvényes 80:20 százalékos arányban, így a 67.100 eurós keretből a magyar önkormányzat 49.360 euróval gazdálkodhat idén, míg a községnek 12.340 ezer euró marad a kétnyelvű ügyvitelre.
A finanszírozás tehát szinte mindenhol belekerült a régi kerékvágásba és az idei működés mindenhol biztosított. Kérdéses azonban már most a jövő évi finanszírozás, amelyről a legjobb lenne mielőbb tárgyalni, megalkotni a finanszírozás már régóta áhított kritériumait – mind a községekben, mind az önkormányzatoknál –, nehogy a magyar önkormányzatok hasonló kálváriát éljenek meg, mint idén. A kritériumokra egyébként a végső cél, vagyis a közvetlen finanszírozás eléréséhez is szükség lesz, ezt pedig, úgy tűnik, már csak az általános nemzetiségi törvény tudná rendezni, amikor egyszer majd elfogadásra kerül...
MCSi Design