kiscim0718
 

MURABA Európai Területi Társulás

muraba4117A MURABA Európai Területi Társulás (MURABA ETT) tagjai az Országos Szlovén Önkormányzat, Szentgotthárd Város Önkormányzata, Lendva Község és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség. A cél a magyar és a szlovén nemzeti közösségek által vegyesen lakott térség fejlődésének elősegítése a társulás működési területén a határ két oldalán. A MURABA ETT igazgatója a napokban megválasztott Huszár Veronika lett.
Az egyezményt július 5-én aláíró felek azzal a célkitűzéssel hozták létre a MURABA Európai Területi Társulást, hogy elősegítsék Magyarországon a szlovén nemzeti közösség által vegyesen lakott terület, illetve Szlovéniában a magyar nemzeti közösség által lakott terület fejlesztését.
Az ETT az említett térségben a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködést és a területi kohézió megerősítését kívánja elmozdítani, ezzel javítva az életminőséget is. Feladatának tartja a magyar és a szlovén nemzetiségi jogok megvalósításának, a nemzeti identitás megőrzésének, az anyanemzettel való kapcsolattartásnak az elősegítését. Fontos teendője a nemzetiségi kérdésekben állást foglalni, javaslatokat készíteni és ezeket az illetékes szervekhez beterjeszteni. A célok elérése érdekében együttműködési programokat, projekteket valósít meg az EU által nyújtott társfinanszírozás, illetve esetenként a tagállami pénzügyi hozzájárulás révén, különösen a munkaerőpiac, a fiatalok, a vállalkozás-fejlesztés és -élénkítés, az infrastruktúra, a kétnyelvű oktatás és a képzés terén. De ide sorolható még a megújuló energia hasznosítására irányuló fejlesztések, az ivóvízellátás és a szennyvízkezelés javítását szolgáló kezdeményezések támogatása is.
A célkitűzések és a feladatok megvalósításával, a személyi és anyagi jellegű erőforrások aktiválásával a magyar és a szlovén nemzeti közösség által lakott területek fejlettségi szintje javulhat.
– A MURABA ETT a két nemzeti közösség megmaradását, fejlődését szolgálja, s a fő cél a két régió együttműködése, a gazdasági fejlődés fellendítése, ez az, amit leginkább szem előtt tartunk. Mindez új fejezetet jelenthet a két őshonos nemzeti közösség életében, hiszen a társuláson keresztül közösen lehet jelentkezni az EU-s pályázatokra – mondta az MMÖNK elnöke, Horváth Ferenc.
MCSi Design