kiscim1618
 

Leszámolni a rossz sztereotípiákkal

right1717Ez az egyik célja a Right Profession II – Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért című projektnek, azon kívül, hogy továbbra is a munkaerőpiac szerkezeti aránytalanságának csökkentésére, a hiányszakmák – főleg a műszakiak – népszerűsítésére törekednek általa. A projekt vezető partnere a Muravidéki Gazdasági Kamara.
 
A Right Profession II a korábbi projekt pozitív tapasztalatainak folytatása, továbbépítése, főleg a műszaki szakmák még erőteljesebb népszerűsítése és megismertetése a pályaválasztás előtti fiatalokkal. A nyitókonferenciára Muraszombatban került sor a projektpartnerek jelenlétében. A program határon átnyúló és az Interreg V-A Szlovénia–Magyarország 2014–2020 projekt része, megvalósítási időtartama 30 hónap. Nyolc partner működik együtt benne.
– A hiányszakmák felkarolásával közvetetten hozzá tudunk járulni a fiatalok munkanélküliségének csökkentéséhez – mondta Grah Robert, a porjekt vezető partnerének, a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója. A Right Profession I elnevezésű projekt eredményt hozott a magyar partnerek véleménye szerint is, jók a visszajelzések, így a munka folytatása mellett döntöttek.
Az előző projekt keretében ellátogattak a Muravidék mind 38 iskolájába, a szakmák népszerűsítése közel négyezer tanulót érintett. A pályaválasztás előtt álló tanulóknak bemutatták a műszaki hiányszakmákat, a továbbtanulási lehetőségeket, és megszervezték az egyes szakmák megismertetését konkrét vállalatoknál.
– A célunk az, hogy minél több fiatal az inasképzésbe iratkozzon be. Szeretnénk leszámolni azzal a rossz sztereotípiával, hogy ezekbe a szakmákba a gyengébb eredményt elérő diákok mennek, mi viszont tudjuk, hogy ez nem így van, s rengeteg a fejlődési lehetőség ezen a téren is. Az elhelyezkedési és az előrelépési lehetőség mellett fontos a munka jutalmazása is ezekben a szakmákban – mondta Grah, s kiemelte, hogy a projekt keretében is jó kapcsolatokat kívánnak ápolni a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal és a többi partnerrel. A muravidéki kamarán belül a humánerőforrás-fejlesztési bizottságban 25 személyzeti szakember tevékenykedik, akik rendelkezésére állnak az őket megkereső diákoknak, szülőknek.
Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Központ igazgatója a nyitókonferencián elmondta: ahogy tapasztalja, a határ mindkét oldalán hasonló gondok várnak megoldásra a fiatalok szakmai képzését illetően.
– A projekt céljai megegyeznek a szakképzési központ céljaival: tájékoztatást adni a pályaválasztás előtt álló diákoknak, szüleiknek. Tudatosítani akarjuk, hogy várják őket a vállalkozásokban. Zalaegerszegen most már szinte minden szakma hiányszakma, a gépészet, az építészet, a turizmus-vendéglátás, a szociális ágazat. A vállalkozások velünk együtt megtesznek mindent azért, hogy a tanulók első, és ne második esélyként válasszák a szakképzést az általános iskola után. A szakma tanulását az állam ösztöndíjakkal támogatja, ez Zalaegerszegen 15–30 ezer forint között mozog havonta – mondta Szabó Károly.
 
 
Szakmabemutató Cankován
 
A Right Proffesion II – Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért projekt nyitókonferenciáján Urisk Suzanától, a dobronaki és a göntérházi iskolák tanácsadó munkatársától megkérdeztük, mekkora az érdeklődés a tanulók körében a műszaki szakmák iránt.
– Az utóbbi időben egyre nagyobb, hiszen a tanulókat és szüleiket elsősorban az elhelyezkedési lehetőség érdekli. A szakmai orientálás program keretében több szakmát mutatunk be, így a tanulókhoz közelebb tudjuk hozni azokat, amelyek nem annyira ismertek. A gazdaságbeliek tapasztalata, hogy még nagyon sok fiatalnak és szüleiknek téves a véleménye néhány ágazat szakmáiról. Még mindig úgy hiszik, hogy feltétlenül nehezek a munkakörülmények és nem elég érdekes a munka. A műszaki és a technológiai fejlődés viszont változásokat hozott a munkafolyamatokban is, szakmai fejlődésre és karrierre lehet számítani ezen a pályán is. Sajnáljuk, hogy a különböző szakmákat bemutató vásár megszűnt, de ennek pótlására a NIROS vásáron találtunk lehetőséget Cankován, ahol szintén műhelyfoglalkozásokon lehetett megismerkedni a különböző szakmákkal és vállalkozásokkal. A vásáron a dobronaki, a göntérházi, valamint a kebelei iskola tanulói vettek részt – mondta lapunknak Urisk Suzana.
MCSi Design