kiscim1618
 

Be kell hajtani a lakbéreket!

zarszam19172Lendva Község tavalyi költségvetésének zárszámadását a legutóbbi ülésen egyhangúlag elfogadta a községi tanács. A zárszámadásból kitűnik, hogy a tervezett bevételek 97 százalékban, a kiadások pedig 75 százalékos arányban realizálódtak. Még mindig magas a kintlévőségek aránya, főleg az elmaradt lakbérek címén.
Tavaly a 8,9 millió eurós bevételből mintegy kétmillió euró a beruházásokra fordítottak, főleg a polgárok életminőségének növelése érdekében.
zarszam19171A tanács azonban ismét megállapította, hogy a lakosság szociális bekapcsolódási és vállalkozási készsége, valamint társadalmi szerepvállalása még mindig gyenge, így a jó gazdasági mutatók ellenére sem tudjuk kihasználni a lehetőségeket. A költségvetés kiadása 8,5 millió euró volt, ami a tervezettnél alacsonyabb, amit főképp a projektforrások és feltételek időbeni megszerzése, teljesítése alakított. A költségvetés zárszámadásában még mindig magas arányt (1,4 millió euró) jelentenek a kintlévőségek, melyeknek zöme szociális problémákból ered; ilyenek a lakbérek, melyek behajtása terén intézkedések várhatók.
Lendva Község átfogó közlekedési stratégiájával kapcsolatban Balažek polgármester megjegyezte: a Sava Projekti által elkészített dokumentumnak több konkrétumot kell tartalmaznia főleg a városközpontot, a Vinárium kilátótoronyig való közlekedést és a tömegközlekedést illetően.
zarszam19173Az ülésen elhangzott, hogy a községnek saját költségből kell áthelyeznie az ipari vízvezetéket mintegy 460 méter hosszban, ez 35 ezer eurós kiadást jelent. Az ipari vízvezetéket még a Nafta cég építette 1962-ben, tulajdonosa a Nafta ipari szolgáltatásokat nyújtó cége. Mivel a vezeték hivatalosan nem volt feltüntetve, így a község nem is tudhatott róla. Az ipari zónában azonban eladott a község a Virs vállalatnak egy telket, melyen áthalad a vízvezeték, az eladónak viszont „tiszta” telket kellett volna biztosítania. Az áthelyezett vezeték már Lendva Község tulajdona lesz.
A községi tanács határozatot fogadott el arról is, hogy a Tomšič és a Župančič utcai tömbházak lakói jogosultak a geotermális fűtés címén történt többletfizetés visszaigénylésére, melyet a község a fűtési koncessziós díjból fizet mintegy 7.500 euró összegben. Mint már beszámoltunk róla, a Tomšič és a Župančič utcában a tömbházak lakói a tévesen megállapított kazánházi fűtési teljesítmény meghatározása miatt mintegy 17 ezer euróval túlfizették a geotermális fűtést (a Tomšič utcában 15 ezer euróval). A rákapcsolási teljesítményt a két kazánházban csökkentették, a koncesszióval rendelkező Petrol Geoterm a többletet már jóváírta a lakóknak (40 százalék), míg a Lakásgazdálkodási Vállalat, a számlák kiadója elhatárolódik ettől, hiszen nem a saját hibájának tudja ezt be, január elsejétől pedig már nem a vég számlázza a fűtést.
MCSi Design