kele
perec1
garas1
62. évfolyam
25. szám
Lendva 
2018. 06. 21.
kiscim2518

Pontosan harminc évvel ezelőtt, a csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület létrehozását követően szinte azonnal ...

Hétfőn Szentgotthárdon negyedik alkalommal szervezték meg Szlovénia és Magyarország nagykövetségei, Szentgotthárd Város ...

A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség hétfői tanácsülésén első olvasatban tárgyalták a 2018-as évre ...

Az internetes kereskedelem, ahogy a címben is szerepel, egy kiváló lehetőség, de a sikerért ez esetben is sok mindent ...

Harminc évnyi csoda
A határmenti együttműködés lehetőségeiről
67 ezer euró támogatás érkezik
Webshopos távlatok
 

Gondok vannak a dobronaki biogázerőművel is

dobrkozs28171A helyi óvodába történő beiratkozásról és az intézmény ügyviteléről szóló szabályzat második olvasatának tárgyalása, a Lendvai Egészségház közintézet idei évi munkatervének az ismertetése és megvitatása, valamint a Lendvai Rendőrállomás elmúlt évi munkabeszámolója szerepelt többek közt a napirenden Dobronak Község Tanácsának július 5-én megtartott ülésán. Terítékre került a biogázerőműből ismét erősen terjedő bűz is.
Az ülésen a tanács a Dobronaki Katicabogár Óvoda beiratkozási, elszámolási és ügyviteli rendjét tartalmazó szabályzatot második olvasatban tárgyalta. Miután a szabályzatot az első olvasat megjegyzései alapján a tanintézet igazgatója és a községi hivatal munkatársai kibővítették és módosították, a tanácstagok nem kifogásolták a tartalmát és kisebb kiegészítési javaslatokkal egyetértettek vele. Mivel azonban a statutáris-jogi bizottság a megbeszéltek alapján a szabályzatot még nem tárgyalta, a tanács abban állapodott meg, hogy a szabályzattal egyetért, de elfogadására a bizottsági véleményezést követően kerül sor levelező, illetve rendkívüli ülésen. Erre részben azért volt szükség, mert a szeptemberben induló új tanévben a szabályzat alapján szeretnék a munkát folytatni. Emellett a tanács elfogadta, hogy a 2017/18-as tanévben a munka három csoportban zajlik majd, valamint a munkahelyi besorolásról szóló javaslatot is, amely alapján meghatározásra kerül a következő iskolaévre az óvoda gazdasági ára, melyet a tanács még szeptember 1-je előtt fogad el.
dobrkozs28172Ezt követően dr. Pozsgai Horvát Olga, a Lendvai Egészségház igazgatója és Kovačič Jožica, a hivatal vezetője ismertette a közintézet idei munka- és pénzügyi tervét, melyet a tanács nem kifogásolt, viszont valamennyi tanácstag megjegyezte, hogy a Dobronaki Egészségügyi Állomáson az orvos távollétekor nem mindig biztosított a helyettesítés. Az új mentőautó vásárlása kapcsán – melynek 218 ezer eurós összértékéből 150 ezer eurót a társalapító községek biztosítanának, a különbözetet pedig az egészségház fedezné – Kardinar Marjan polgármester felvetette, hogy a dobronaki egészségügyi állomást és a gyógyszertárt a község saját forrásból és az ország segítségével építette fel, ezért némi figyelembevételre jogosult lehetne ez a tény. Emellett a Dobronak Községre eső 8.625 eurós összeg kapcsán a polgármester elmondta, az idei költségvetésben erre a célra nem különített el eszközt a tanács, mivel az egészségház részéről a levél a költségvetés tárgyalása közben érkezett, s emellett idén a község már befektetett a dobronaki fogorvosi rendelőnek a kialakításába. Ezért a mentőautó vásárlásához szükséges összegre az idei költségvetés módosításakor keresik a megoldásokat.
A folytatásban Križanič Željko, a Lendvai Rendőrállomás parancsnoka számolt be a községi forgalmi és közbiztonságról, mely szerint a község polgárai biztonságban élnek, hiszen az elmúlt évben alacsony volt a bűncselekmények és a balesetek száma. Emellett a parancsnok kiemelte, az elmúlt időszakban a rendőrség rendszeresen felügyelte a teherforgalmat a településen és ellenőrizték a biogázerőműbe szállított anyagok tartalmát is, az észrevételekről pedig tájékoztatták az illetékes felügyeleteket is. A polgármester továbbá ez ügyben hangsúlyozta, hogy júniustól – Lendvához hasonlóan – újra egyre gyakrabban terjed a bűz Dobronakon is. A kialakult helyzet rendezése érdekében a hivatalban megtettek minden tőlük telhetőt a helyzet rendezése érdekében. Két alkalommal értesítették a környezetvédelmi minisztériumot a településen terjedő bűzről, s bár a felügyelőség elvégezte az ellenőrzést a biogázerőműben, de bűzt és rendellenességet a látogatáskor nem észleltek.
MCSi Design