kiscim1218
 

Köszönet és hála Eőry Ernőnek

eory4517A Szlovén Tűzoltószövetség elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, Hodos Község díszpolgára volt Eőry Ernő. Életét és munkásságát ma már egy emléktábla hirdeti szülőfalujában. A tábla ünnepélyes leleplezésére szombaton került sor, melyen a családtagok mellett határon innen és túlról is érkeztek az önkéntes tűzoltóságok képviselői, magas rangú vendégek.
Szombaton délben a helyi tűzoltóotthon és kultúrház előtt a tűzoltóegyletek hosszú sora alkotott tisztelgő sorfalat az egy éve elhunyt Eőry Ernő emlékére szervezett eseményen. A szlovén, majd a magyar himnusz elhangzását követően Eőry Ernő méltatásával folytatódott a megemlékezés. – A tűzoltószövetség tiszteletbeli elnöke, férj és apa, Hodos díszpolgára nagy és nemes ember volt – hangzottak a bevezető gondolatok, majd Orban Ludvik, Hodos Község polgármestere mondott ünnepi beszédet, melyben Eőry Ernő életútját elevenítette fel. A krónikában elhangzott, hogy Eőry Ernő erejét és elszántságát számos területen végzett kiváló munkája bizonyítja. Ott volt azok között, akik a magyar nemzeti önigazgatási közösségek megalapítását szorgalmazták, élen járt a határon átnyúló magyar– szlovén tűzoltókapcsolatok erősítésében, több éven keresztül parlamenti képviselőként és nemzetiségi bizottsági tagként működött. Már gyermekkorától tagja volt a helyi önkéntes tűzoltóegyletnek, 1989-től 2008-ig ő volt a szlovén tűzoltószövetség elnöke, majd haláláig tiszteletbeli elnöke. Számtalan feladata mellett egész életében gondos figyelemmel fordult szülőfaluja iránt, követte, tanácsaival segítette a község fejlődését. – Kiváló és nemes személyiség, a szlovén tűzoltóság megújítója, tiszteletbeli elnöke és Hodos díszpolgára. Az emléktáblával örök emléket állítottunk munkásságának – zárta gondolatait a polgármester.
A polgármestert követően Utroša Dušan, a Muravidéki Regionális Tűzoltószövetség elnöke szólt az egybegyűltekhez, majd a Szlovén Köztársaság védelmi minisztere, Andreja Katič méltatása hangzott el. – Eőry Ernő önkéntes tűzoltóként, elnökként, majd tiszteletbeli elnökként is meghatározó alakja volt a szlovén tűzoltóságnak. A mai nap egy különleges pillanat, amikor köszönetet és hálát mondhatunk a tűzoltóságnál végzett áldozatos munkájáért.
A méltatások után a magas rangú vendégek és a polgármester leleplezték a községháza homlokzatán elhelyezett emléktáblát. A megemlékezés pedig a kultúrházban folytatódott, ahol a Jančič Florjan szerkesztésében megjelent, Eőry Ernő életéről és munkásságáról szóló kiadványt mutatták be. Az ünnepi megemlékezés a hodosi temetőben ért véget, ahol koszorút helyeztek el sírjánál.
MCSi Design