kiscim1618
 

Támogatás a régiófejlesztési programoknak

razvojni06181A Muravidéki Fejlesztési Tanács és a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának együttes ülésén egyöntetű támogatást kaptak azok a kiírási feltételek alapján javasolt projektek, amelyek végső megerősítésre a Gazdaságfejlesztési Minisztériumhoz kerülnek. A kiválasztott projektek összértéke 54 millió euró.
A minisztérium véleményezése után derül majd ki, mennyi kohéziós támogatás érkezik tulajdonképpen a Muravidékre. A községek a vállalkozásfejlesztés keretében az ipari zónák bővítésére, a kerékpáros mobilitásra, kerékpárutak építésére, valamint a vízellátás és a csatornahálózat létesítésére nyújthattak be pályázatot. Szlovéniában a regionális fejlesztésre a 2014–2020 közötti időszakban 450 millió euró áll rendelkezésre, ebből 48 milliót a Muravidékre különítettek el.
razvojni06182A vállalkozásfejlesztési kategóriában 5,4 millió euró áll rendelkezésre, ide tíz muravidéki község projektje jutott be mintegy 6,7 millió euró összegben. A második projektcsoportot a multimodális mobilitás jelenti, itt kilenc község projektje kapott továbbjutási lehetőséget, összértékük 5,6 millió euró (2,6 millió euró áll rendelkezésre). A projektek lényege, hogy kerékpárúttal összekössék a vidéket a térség központjával. A harmadik kategóriába a vízi szektort sorolták, az ivóvízellátás és a csatornahálózat fejlesztését. A rendelkezésre álló keret 33 millió euró. Ivóvízellátási projektet két község, Rogašovci (B-alrendszer) és Gornja Radgona (C-alrendszer) nyújtott be mintegy 27 millió euró támogatást igényelve. A vízvezeték- és csatornahálózat-projektekhez az előző időszaktól eltérően a községeknek most önrészt kell biztosítaniuk.
A szavazásnál mindkét testület egyöntetűen támogatta a javasolt projekteket, amelyeket február 15-ig az illetékes minisztériumhoz továbbítanak. A minisztérium döntése áprilisra, májusra várható.
MCSi Design