kele
perec1
garas1
62. évfolyam
50. szám
Lendva 
2018. 12. 13.
kiscim5018

A muravidéki magyar szavalóverseny az általános iskolások és középiskolás diákok számára – melyet az idén is ...

Egy új tanácstag bekerülését kivéve változatlan a Hodos Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának ...

Szombaton a Hagyományok Háza (Budai Vigadó) adott otthont a Muravidékről érkező fellépőknek, hogy az ünnepváró adventi ...

A múlt héten megtartotta alakuló ülését Dobronak Község Tanácsa, amelyen megerősítették a 11 tanácstag és Kardinar ...

Szóljon a vers!
Egy új tanácstag, Roman Silvija maradt az elnök
Közösségünk megerősödve lépett a 21. századba
Eredményes és konstruktív munkát remél a polgármester
 

Csekély emelkedés a tanulólétszámban a kétnyelvű iskolákban

kai10918Február 26-án lezárultak a beiratkozások az első osztályba a 2018/19-es tanévre. A muravidéki kétnyelvű általános iskolákban az elsősök létszáma az utóbbi évekéhez hasonló, szám szerint 87, de szinte mindegyik iskolában számítanak még néhány utólagos beiratkozásra a következő hetekben.
A legnagyobb kétnyelvű iskolába, az 1. Számú Lendvai KÁI-ba a 2018/19-es tanévre 65 tanulót írattak be a szülők, ebből a gyertyánosi tagiskolába 10 kisdiákot. A központi iskolába 18 gyereket írattak a szülők párhuzamos szlovén–magyar írás- és olvasás-elsajátítási programba (HOP). Magyar anyanyelvi csoportban két tanuló kezd tanulni, míg a szlovén anyanyelvi csoportban 35 tanuló indul. A gyertyánosi fiókiskolában nem indul HOP, hat tanuló kezdi az első évet magyar anyanyelvi csoportban, négy pedig a szlovén anyanyelvi programban.
A Göntérházi KÁI-ban nyolc gyermeket írattak be az első osztályba. Közülük három tanuló magyar nyelven, négy tanuló szlovén nyelven kezdi tanulni az írás-olvasást, egy gyermek pedig a párhuzamos szlovén–magyar programban tanul majd.
A Dobronaki KÁI-ban 11 gyermeket írattak a szülők az első osztályba a beiratkozási időszakban. Közülük egy gyermek magyar nyelven, hét szlovén nyelven kezdi az írás- és olvasáskészségek elsajátítását, négyen
pedig a HOP-csoportban tanulnak.
A Pártosfalvi KÁI-ban egyelőre mindössze három tanuló iratkozott be az első osztályba, egy tanuló a hodosi fiókiskolában, kettő pedig a domonkosfai fiókiskolában kezdi az oktatást. Egy tanulót a magyar anyanyelvi, kettőt pedig a szlovén anyanyelvi csoportba írattak a szülők. Herman Jožefa igazgatónő szerint márciusban további tanulók beiratkozása várható a szomszédos Vas, illetve Zala megyékből.
-ce, kmj
MCSi Design