kele
perec1
garas1
62. évfolyam
41. szám
Lendva 
2018. 10. 11.
kiscim4118

Horváth Botka Áron ígéretes fiatal lendvai rendező ismét filmet forgatott Lendván, valamint a szomszédos Bödeházán és ...

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) a múlt pénteken a Bánffy Központban tartott megemlékezést az aradi ...

A november 18-i helyhatósági választásokon az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a nemzetiségileg vegyesen lakott ...

2019-ben lesz száz esztendeje, hogy bekövetkezett a Muravidéket érintő legnagyobb területi és politikai változás a ...

Vidéki road movie
„A szabadságharc a kiegyezésben hozta meg eredményeit” 
Polgármesterjelöltek: Balažek nem indul!
Muravidék 1918–1922 – hónapról hónapra: Vége a háborúnak
 

Fejlesztések jöhetnek Kassa környékén is?

A kormány szerdán az ország egyik legkevésbé fejlett régiójában, a Kassa-vidéki járásbeli Lapispatakon  ülésezik. Richard Raši (Smer-SD), a beruházásokért és informatizációért felelős miniszterelnök-helyettes elmondta: fő céljuk a foglalkoztatottság növelése a járásban. Kassa-vidéki járás az egyik Szlovákia 18 legkevésbé fejlett járása közül. Arra az újságírói kérdésre, hogy a Kassát körbeölelő járás miért tartozik a legfejletlenebbek közé, Raši azt válaszolta, hogy az emberek a munka miatt automatikusan Kassára költöznek, mivel itt találhatók a legnagyobb munkáltatók. A miniszterelnök-helyettes kifejtette: azért fontos munkahelyeket teremteni a járásban, hogy így „tehermentesítsék” Kassát, és megelőzzék például az ingázók, illetve a városban dolgozók számával párhuzamosan megnövekedő forgalom okozta problémákat.

(www.hirek.sk, 2018.10.03.)

A drávaszögi magyarok részvétele a honvédő háborúban

A zágrábi magyar kisebbségi önkormányzat jóvoltából a horvátországi magyarság honvédő háborúban betöltött szerepéről hamarosan könyv jelenik meg, melynek előkészületei már javában folynak. Dr. Filip Škiljan történész már számos esetben foglalkozott a horvátországi magyarság múltjával. Kutatta a zágrábi magyarságot, de a nyugat-szlavóniai magyarok múltját is. Most a horvátországi magyarság honvédő háborúban betöltött szerepét foglalja össze. A kutatás részeként a könyv szerzője ellátogat az ország magyarlakta vidékeire, ahol a lakosság körében interjúkat készít. Vasárnap Újbezdánban járt, ahol a helyi magyarok visszaemlékezéseit jegyezte le.

(www.kepesujsag.com, 2018.10.04.)

Szakképzési műhelyeket alakítottak ki a dunaszerdahelyi magán szakközépiskolában

A dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tanítási Nyelvű Magán Szakközépiskola szaktantermei strukturálisan átalakultak. A szakképzésről szóló törvénymódosítás megszüntette a gyakorlati képzési központokat, a szaktantermek így az iskola részévé váltak. Az iskola a magyarországi Bethlen Gábor Alap által nyújtott támogatásból újította fel a gasztronómiai szaktantermet. Vízkeleti László igazgatóhelyettes egyszersmind rámutatott, hogy csökken a szakképzést nyújtó oktatók száma, valamint az ún. hiányszakmákra jelentkező diákok száma is.

(www.hirek.sk, 2018.10.04.)

Operanagykövet járt vidékünkön

A Magyar Állami Operaház már évek óta rendszeresen meghirdeti az Operanagykövet elnevezésű programját, melynek során aztán ismert operaénekesek népszerűsítik a magyar operát Magyarországon és a külhoni magyar közösségekben. A múlt héten Haramza László magánénekes-tenor operanagykövet Horvátországba is megérkezett. Háromnapos itt-tartózkodása alatt az eszéki magyar iskolaközpontban és a laskói általános iskolában is tartott rendhagyó ének/zene órákat, de az idősebb korosztály számára is készült egy érdekes előadással a magyar operáról, melyre ugyancsak Laskón került sor.

(www.kepesujsag.com, 2018.10.04.)

Szakmai fórumot tartott az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

Szakmai fórumot tartott hétfőn este az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete Szabadkán. A rendezvényen háromféle munkafüzetet nyújtottak át az iskolákat képviselő pedagógusoknak. Közel 1500 példányt osztottak ki az egyesület jóvoltából a szabadkai Pedagógusházban magyar, illetve szerb anyanyelvű általános iskolás diákok részére. A pedagógusok két szerb, illetve egy magyar nyelvű munkafüzet közül rendelhettek az egyesülettől. A munkafüzetek célja nemcsak a nyelvoktatás, hanem a kommunikációs készségek javítása is a nebulók körében. Az eddigi tapasztalatok a tanítók körében kifejezetten pozitívak.

(www.pannonrtv.com, 2018.10.08.)

Érvénytelen lett a román népszavazás

Nem kerülhet be a román alaptörvénybe az a módosítás, amely szerint a család egy férfi és egy nő házasságán alapul, mivel az erről rendezett kétnapos népszavazáson a részvétel nem érte el az érvényességi küszöböt. A központi választási bizottság (BEC) vasárnap este közzétett becslése szerint szombaton és vasárnap országszerte 3 millió 732 ezer választópolgár járult az urnákhoz, vagyis a választói névjegyzékben szereplők 20,41 százaléka. A referendum akkor lett volna érvényes, ha a választói névjegyzékben szereplők legalább 30 százaléka leadta volna voksát. A részvételi arány Románia 41 megyéje közül egyedül a moldvai Suceava megyében haladta meg a 30 százalékot.

(www.bumm.sk, 2018.10.08.)

A székely, a magyar és a megyezászlót el kell távolítani egy székelyföldi tanácsteremből

A Brassói Táblabíróság jogerős ítélete értelmében el kell távolítani a székely, a magyar és a megyezászlót a Kovászna megyei önkormányzat tanácsterméből, de a velük együtt adományozott német, izraeli és amerikai zászló maradhat. A magyar és a székely zászlót Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei szervezetének elnöke adományozta 2016 novemberében a megyei önkormányzatnak az amerikai, a német és az izraeli zászlóval együtt, miután az általa korábban adományozott magyar és székely zászlót egy bírósági ítélet alapján el kellett távolítani a tanácsteremből. Az adományt heves vita után fogadta el 2017 januárjában a megyei tanács.

(www.karpatalja.ma, 2018.10.10.)

Erdély ábrázolástörténetét rendszerező kötetet mutattak be Kolozsváron

A jelenlegi Erdély településeit ábrázoló látképek, térképek, rajzok, festmények, adománylevelek, emlékérmek, emléklapok, céhlevelek egyedülálló gyűjteményét mutatták be kedden Kolozsváron. A székelyföldi gyökerekkel rendelkező, budapesti Szalai Béla munkája, az Iconographia locorum Transsylvaniae című kötet a kezdetektől 1800-ig feldolgozott transzilván ikonográfia katalógusa. A könyvet az RMDSZ 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című programsorozata részeként mutatták be az Erdélyi Múzeum Egyesület székházában.

(www.maszol.ro, 2018.10.10.)

XII. Együtt írótábor: Kárpátaljai magyar irodalmi napok

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) megrendezi a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) társrendezésében a XII. Együtt Írótábort – a Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napokat a magyar irodalmárok közreműködésével. A rendezvénysorozat Ungvár, Nagydobrony, Munkács, Gát, Beregszász, Tiszabökény, Nagyszőlős, Visk, Karácsfalva, Péterfalva, Tivadarfalu és más tanintézményeiben, könyvtáraiban zajlik majd. A szervezők 2018.október 8-13. között tartalmas programmal várják az Együtt szerkesztőbizottságát, aktív szerzőit és a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság tagjait.

(www.karpatalja.ma, 2018.10.10.)

Négyszáz tagú székely kórus énekelt a Szent Péter-bazilikában

A felcsíki plébániák 400 tagú közös kórusa hétfőn a Szent Péter-bazilikában énekelt a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából tartott magyar misén. A mise megemlékezett a csíkszentdomokosi születésű Márton Áron püspöki kinevezésének 80. évfordulójáról is, akinek boldoggá avatási eljárása folyamatban van a Vatikánban. Ince Sándor karnagy vezényletével a népviseletbe öltözött kórus magyar egyházi énekekkel töltötte meg a bazilikát. A magyar nyelvű misét a Szent Péter-bazilika főoltára mögötti úgynevezett Katedra-oltárnál mutatták be a Magyarok Nagyasszonya október 8-i ünnepe alkalmából, amely a Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya magyar kápolna búcsúnapja is.

(www.maszol.ro, 2018.10.10.)

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a gazdák Topolyán

Idén 13 millió dinárral támogatja a termelőket Topolya önkormányzata. A községi mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapnál vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a gazdák október 31-ig. A jószágok mesterséges megtermékenyítésére, a mezőgazdasági hitelek utáni kamat társfinanszírozására, biztosítások kötése céljából is pályázhatnak a termelők. Szarvasmarha- és sertéstenyésztők esetében az állatorvosi szolgáltatások társfinanszírozására is lehet eszközöket igényelni. Idén a méztermelés költségeire 850 ezer dinárt láttak elő. 2017 augusztusában a méhek tömeges pusztulására került sor Topolya község területén, ezért ilyen formában is szeretnék segíteni a termelőket.

(www.pannonrtv.com, 2018.10.10.)

MCSi Design