kele
perec1
garas1
65. évfolyam
41. szám
Megjelenés:
2021. 10. 14.
kiscim4121
 

A muravidéki gazdaság javított a teljesítményén

kamara ms2116Annak ellenére, hogy az adott körülmények között javultak a gazdasági mutatók, nem szabad leállni, több sürgős reformot el kell végezni, például az adó-, a nyugdíjbiztosítási, az egészségügyi és a munkaerőpiaci reformot is, a közfogyasztást pedig fékezni kell – fogalmaznak a szakértők. Jelentős javulás tapasztalható a Muravidéken.
Az AJPES ügynökség által közzétett adatok szerint a gazdasági társaságok 2015-ben az elmúlt hét év legjobb eredményét mutatták ki és kedvező exportkonjunktúra tapasztalható. A hazai piacon az értékesítés stagnál. Országos szinten nőtt a gazdasági társaságok száma, tavaly év végén 65 ezer volt a bejegyzett társaságok száma, ami 1.600-zal több, mint 2014-ben volt. Ezek közül több mint 22 ezernek nem volt egy foglalkoztatottja sem. Tavaly a kivitel erős növekedése volt látható, főleg az EU-s piacok felé (38,4 százalék), de nem elhanyagolható az EU-n kívüli piacokon való teljesítmény sem, főleg a gyenge rubel miatt. Idén a kivitel lelassulása várható országos szinten. A hozzáadott érték rátája Szlovéniában 4,8 százalékkal növekedett, melyre az elemzések szerint a szolgáltatási költségek és az energiafogyasztás korlátozottabb mértéke hatott. Egy foglalkoztatottra 41 ezer euró a hozzáadott érték összege, ez az EU-átlag 77 százalékát jelenti. Országos szinten 12 ezerrel megnőtt a foglalkoztatottak száma is, de még mindig 66 ezerrel kevesebb, mint 2008-ban, a válság előtt. A tiszta nyereség 2015-ben 1,64 milliárd euró volt, ami viszont a legtöbb 2008 után.
Kedvező folyamatokra utalnak az eredmények a Muravidék gazdaságát illetően is. A nettó bevétel értéke tavaly 53,2 millió euró volt, az összbevétel 3 százalékkal növekedett, amire elsősorban a 11 százalékos EU-s exportnövekedés hatott. A hazai piacon az értékesítés 1 százalékkal visszaesett, s az EU-n kívüli piacokon is 3,1 százalékkal csökkent a forgalom. A muravidéki gazdaság által egy foglalkoztatottra eső megtermelt bevétel 142.947 euró volt, ami országos viszonylatban a 10. helyre sorolja a régiót. A nettó hozzáadott érték egy foglalkoztatottra 31.488 euró volt, a bruttó bérek 1.295 eurót tettek ki, ami a régiót a ranglista legutolsó helyére sorolja. Nyereséget 1.158 társaság mutatott ki összesen 80,3 millió euró összegben, ami 5 százalékos növekedést jelent.
A régió gazdaságát illetően megállapítható, hogy az üzleti eredményekre még mindig elsősorban a nagy társaságok hatnak, melyek a tiszta bevétel 38,7 százalékát termelték meg és az összes foglalkoztatott 23,3 százalékát alkalmazták. A tiszta nyereség tavaly 25,8 millió volt, melynek legnagyobb részét – 19,4 millió értékben – a Muraszombatban működő cégek termelték meg. Leggyengébben a cankovai vállalatok gazdálkodtak, 2,3 millió veszteséget termeltek. A Muravidék a 12 szlovén statisztikai régió között a tiszta nyereség szerint a 8. helyen van.
 
Mégiscsak lent
A 2015-ös gazdasági eredményekből kiderül, hogy a gazdaság felfelé mozdult, a 2009-es és a 2013-as mélypontról 2014-ben elrugaszkodott, s ez a pozitív irány 2015-ben is folytatódott. A muravidéki társaságok kedvezőbb hozamot mutatnak ki már néhány éve, mint az országos eredmény (100 euró tőke 61 euró nettó hozzáadott értéket hoz, míg átlagban Szlovéniában 46-ot). De még mindig nagy a lemaradás a termelékenység területén, a megtermelt bevétel és az egy foglalkoztatottra eső hozzáadott érték szerint (31.488 euró, a szlovén átlag 10 ezerrel több, mintegy 22 százalékos a lemaradás). A Muravidéken az átlag bruttó fizetés 1.295 euró, Szlovéniában 1.504. Tehát azok a mutatók, amelyek legnagyobb mértékben hatnak a megélhetésre, az életszínvonalra – ennek megteremtésére vagy megtartására –, a jó általános eredmények ellenére lent vannak.
MCSi Design