kele
perec1
garas1
65. évfolyam
38. szám
Megjelenés:
2021. 09. 23.
kiscim3821
 

A Muravidék gazdasága 2019-ben

gazderdm2920– A tavalyi üzleti évvel elégedettek lehetünk, a gazdálkodás mutatói és az eredmények a muravidéki gazdaság és a vállalatok stabilitására utalnak. Hogy ez mennyire lesz igaz ősszel is, amikor a koronavírus-járvány hatásaival kell szembenézni, nehéz megmondani. Sok függ a vállalatok lehetőségeitől és lépéseitől – mondta Grah Robert, a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója.

Az AJPES Ügynökség muraszombati kihelyezett egysége által elkészített gazdasági elemzések szerint a muravidéki gazdaság 2019-ben jól működött. Sikeres volt, bár a növekedés üteme a rekordnak számító 2018-hoz hasonlítva némileg visszaesett. A jól álló cégek tavaly ugyan kevesebb nyereséget termeltek, viszont csökkent a veszteséges vállalatok aránya is. Az AJPES 2019-es beszámolójából kitűnik, hogy a gazdaság bevétele 2,8 milliárd euró volt, a kiadások 2,7 milliárd eurót tettek ki. A 2018-as eredményekhez viszonyítva mindkét tétel 3 százalékos növekedést mutat. Ennek ellenére a régió gazdaságában realizált 99 milliónyi nettó nyereség 2 százalékos csökkenést mutat (összefüggésben a veszteségesen gazdálkodókkal). A régió gazdáságának jelentős meghatározói a Sava Turizem, a Lek és a Krka cégek, ezek központja azonban más régiókban van, igy a gazdálkodásuk közvetlenül nem tükröződik a régió gazdaságában.

A Muravidéken tavaly 1.287 vállalat (a vállalatok 70 százaléka) mutatott ki tiszta nyereséget 109,8 millió euró értékben, ami némi lemaradást jelent 2018-hoz viszonyítva. Veszteséggel 489 cég gazdálkodott mintegy 11 millió euró összegben, ami azonban a fele sincs a 2018-as deficitnek. A veszteséget kimutató cégekben 1.134 dolgozót foglalkoztatnak. A gazdálkodók a fejlesztéseiket főleg önerőből valósították meg, a pénzügyi bevételek tételén 40 százalékkal alacsonyabb mozgás volt tapasztalható.

A vállalatok 2019-ben 739 dolgozóval többet foglalkoztattak, mint egy évvel korábban, ami összesen 16.884 alkalmazottat jelent. Annak ellenére, hogy a régió bruttó átlagbérének összege 67 euróval emelkedett és 1.532 eurót tett ki, még mindig nagy a lemaradás a szlovén átlagbértől, ami a tavalyi plusz 58 euróval 1.714 eurót tesz ki. A régió gazdasága az egy foglalkoztatottra eső bevétel (azaz a termelékenység) szerint 16,5 százalékkal szlovén viszonylatban a 12 statisztikai régió között a 6. helyen van. A fizetések szerint azonban az utolsó előtti, 11. helyen áll, mint ahogy az egy foglalkoztatottra eső hozzáadott érték mértéke szerint is.

A Muravidéken viszont tavaly kimagaslóan jó gazdálkodási eredmény mutatott ki az 3.733 egyéni vállalkozó, akik 2667 dolgozót (77-tel többet, mint 2018-ban) foglalkoztattak. Összbevételük 259 milliót tett ki (8 százalékos növekedés) és 84 millió hozzáadott értéket. A vállalkozók 2019-ben rekordmagas hozzáadott értéket termeltek, ami 16.125 eurót tesz ki egy foglalkoztatottra és 11 százalékos növekedést jelent. E mutató szerint a Muravidék egyéni vállalkozói 4 százalékkal az országos átlag felett helyezkednek el. A szektor átlagfizetése 1.133 euró volt, ami 71 euróval több, mint 2018-ban.

 

370 vállalat, 366 egyéni vállalkozó

A nemzetiségileg vegyesen lakott területen 2019-ben 370 vállalat tevékenykedett: a Lendvai községben 243, Dobronakon 20, Marácon 97, Salban 8 és Hodoson kettő. Összesen 1995 alkalmazottat foglalkoztattak (Lendva 1626, Dobronak 80, Marác 280, Sal 6, Hodos 3). Egyéni vállalkozókból összesen 366-ot tartott számon a statisztika, éspedig Lendván 194-et, Dobronakon 23-at, Marácon 123-at, Salban 22-t és Hodoson 4-et.

 

 

MCSi Design