kele
perec1
garas1
65. évfolyam
24. szám
Megjelenés:
2021. 06. 17.
kiscimn2421
 

Házioltár: Isten háza, emberek menedéke

hazi22211Európa történelmében évszázadokon át egy-egy település legnagyobb és legjelentősebb épülete a templom volt. A hegyvidéki templomok legtöbbször a falu melletti magaslatra húzódtak fel, síkvidékeken pedig a falvak legkiemelkedőbb pontjára épültek. A templom egyszerre volt az imádság háza és erődítmény, amelyben a körülötte lakók menedéket leltek. Ezek körül az Isten dicsőségére emelt épületek körül rendezték egykoron a piacokat, vásárokat, a 18. század közepéig pedig általában a templomok köré, az úgynevezett cinterembe temetkeztek.

 

Fölső képünkön: Szűz Mária mennybemenetele-templom, Bántornya, 1933 (Fortepan 24199. Adományozó: Somlai Tibor).

 

A magyar templomok többségét a legtöbbször fogadott mesterek irányításával a falvak és a mezővárosok népe építette. A települések népe büszke volt templomára. A templom nagysága, külső megjelenése és belső berendezése árulkodott hívei gazdagságáról és vallásosságáról. Bár már Szent István korából ismeretes a rendelet, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, a 16. század előtti időszakból kevés magas művészi színvonalat képviselő román, gótikus vagy reneszánsz stílusú templom maradt ránk. A települések többségében egyszerű fatemplomok vagy föld- és fonottfalú falusi templomok álltak. A magyar katolikus templomok és kápolnák nagy többsége a török kiűzése után, a barokk korban, a 18. század országépítő és egyházszervező munkájának eredményeképpen épült.

A templom felajánlásának, titulusának rendkívüli jelentősége volt a népéletben, mert ez határozta meg az egyházközség egyik legfontosabb ünnepét: a templombúcsút. A legtöbb magyar templomot Szűz Mária tiszteletére szentelték fel, ezt a Jézussal, a Szentháromsággal és a Szentlélekkel, majd a szentek sorával kapcsolatos titulusok követték.

 

hazi22212Öltöztethető Mária-szobor a magyar Szent Koronát felajánló Szent István király szobrával a balján (Bántornya, LKZ 2004).

 

 

A katolikus templomokban nagy szerep jutott a bennük található képeknek, szobroknak, művészi vagy művészinek vélt alkotásoknak. Ez a fokozott jelentőség abból adódott, hogy az írástudatlanok számára is közvetítsék a vallásos üzeneteket. A templomok fölszereltsége rendszerint a hívek anyagi helyzetétől és buzgóságától függött. A kultusz legfontosabb tárgyait: kelyhet, szentségtartót, csengőt, füstölőt, misekönyvet, miseruhát, keresztelőkutat általában biztosította az alapító érsek, püspök vagy földesúr. A templomok fölszereléséhez tartozó különböző szobrok, terítők és lobogók pedig elsősorban a hívők adományai voltak.

Sok templomban voltak öltöztethető és hordozható Mária-szobrok is, amelyek fontos szerepet kaptak a népi vallásosságban. Ezeket körmeneteken és búcsújárások alkalmával hajadon lányok vitték a vállukon. A szobroknak külön ruhatáruk volt és mindig az ünnepkörnek megfelelő ruhát viseltek. Az öltöztetést csak az arra méltónak tartott személyek végezhették, és a szobrok gazdag ruhatára adományozásoknak köszönhetően jött létre. A 20. század előtt az adomány nagysága főleg abban nyilvánult meg, hogy minél drágább legyen a ruha. Így sok selyem- és csipkeruha, valamint ezüst- és aranyékszer került a Mária-ruhatárakba. A 20. században előtérbe került a népi hímzésű ruhák adományozása. Ugyanez vonatkozik a búcsújáróhelyek kegyszobraira is. A Muravidék legismertebb ilyen öltöztethető kegyszobra a bántornyai templom Mária-szobra.

A 20. század második felétől, miután a kommunista rendszer „lefejezte” a nemesi és polgári osztályt, megszűnt a templomokat támogató kegyúri rendszer is. Így a templomberendezés javíttatása, valamint a templom tatarozása, rendben tartása az egyházközség feladata lett. Ma ezt a munkát vagy saját jövedelmeinek felhasználásával, illetve egyházmegyei támogatással végezteti el, vagy pedig gyűjtést szervez a hívek körében. A templom napi takarítását a legtöbb helyen a harangozó vagy egy arra fogadott asszony végzi. Nagy ünnepek előtt azonban sokan eljönnek az egyházközség asszonyai és lányai közül, hogy közös munkájukkal szépítsék templomukat. Sokan hoznak ilyenkor virágot az oltárokra és a szobrok elé. Ez a cselekedet fontos része a hitbuzgóság kimutatásának.

 

 

MCSi Design