kele
perec1
garas1
65. évfolyam
30. szám
Megjelenés:
2021. 07. 29.
kiscim3021
 

SLO30: bizonytalan helyzet, se háború, se béke

indep25211Sorozatunk előző részében a Népújság 1991. július 3-án megjelenő számából, ezen belül a Vestnik regionális hetilappal közösen kiadott mellékletéből szemezgettünk a Szlovéniát, a Muravidéket érintő háborús történésekből. A mai számban már a sikeres függetlenségi küzdelmek utórezgéseivel, a kárfelméréssel, a szuverenitás nemzetközi elismeréséért folytatott küzdelemmel foglalkozunk.

 

Fölső képünkön: 

Kedden a késő délutáni órákban a radgonai iskola udvarán katonai helikopter szállt le. A Vöröskereszt jeleivel ellátott vasmadár utasai Vasil Tupurkovski, Bogo Bogičević, a szövetségi elnökség tagjai, Milan Čusić vezérezredes és Jelko Kacin szlovén tájékoztatási miniszter volt. A lerombolt város megtekintése után a vendégek bocsánatot kértek a polgároktól.

 

indep25212A Népújság 1991-es évfolyama 26., július 12-én megjelent számának címoldalán a Gornja Radgona-i határátkelőhely szerepel, a fotó alatt a következő szöveggel: „A határokért, a vámért, végső soron tehát Szlovénia függetlenségéért folyt a harc azokban a forró napokban Gornja Radgonán is. És mit hozott e téren a brioni nyilatkozat? A függelékben ez áll: a határátkelők feletti ellenőrzés a szlovéniai rendőrség kezében lesz, amely a szövetségi előírásokkal összhangban dolgozik. A vámokkal kapcsolatban: vissza kell állítani a június 20-i állapotokat. A vám szövetségi jövedelem marad, de a szlovéniai vámosok szedik be, majd közös számlára utalják, amelyet a szövetségi és a köztársasági pénzügyminiszter ellenőriz egy vagy két külső felügyelővel. Valóban nem ideális megoldás, de a három hónapos tárgyalási határidő egyik célja a határövezetnek európai normák szerinti rendezése. Akkor minden másképp lesz.”

Vagyis a háborús károk mellett már a címlapon is említésre került a brioni deklaráció, amely hosszú, kemény tárgyalások után jogilag még köztes állapotot teremtett, Szlovénia ugyanis még mindig része maradt a jugoszláv szövetségnek, miközben gyakorlatilag eldőlt, hogy az ország szuverén útra lép. „Tegnap Brionin újra a háború és a béke között döntöttünk. A körülmények között, amelyekben élünk és amelyek se nem háború, se nem béke, az, amit ez a deklaráció jelent, sok. A végső szót erről a Szlovén Képviselőház mondja ki, amely arról dönt, hogy a bonyodalmakat békés és demokratikus úton oldjuk-e meg, vagy pedig olyan úton, ami háborút és káoszt hoz” – Milan Kučan államelnök ezekkel a szavakkal értékelte az előző nap elfogadott brioni nyilatkozatot. Hangsúlyozta, hogy szlovén részről a nyilatkozat és a hozzá tartozó függelék nem ideális, de ezzel a szlovéniai probléma nemzetközi vonatkozásokat kapott. Az érdekek lehetséges egyensúlyáról van szó, valamint a kérdéseknek tárgyalásokkal való megoldásáról. Az európai fél biztosítékot adott arra, hogy a demokratikus úton keresett megoldás Szlovénia gyorsabb nemzetközi elismerését hozza majd meg. Az Európai Közösség ajánlásáról van tehát szó, arról, hogy mi módon, miért és milyen elvek alapján készek angazsálni magukat annak érdekében, hogy a tárgyalások a válság demokratikus megoldásához és a jugoszláv nemzetek közötti új viszonyok kialakulásához vezessenek. A „trojka” javaslatát azonban csomagként kell értelmezni. Szavai szerint az önállóság kihirdetése – szigorúan formálisan véve – egyoldalú, de nem erőszakos cselekedet volt, ezért nem kellett volna háborúval válaszolni rá. Ha a szlovén polgárok felkelése nem lett volna olyan erős, ez a nyilatkozat sem lenne. Csak háború lenne. Mindezek ellenére a nyilatkozat jelentős erkölcsi támasz.

Az újság összegzi a világsajtóban az önállósulási harcról megjelent cikkeket is, a különböző világhatalmak, az európai országok többnyire nem éppen szlovén függetlenségpárti vezetőnek véleményét.

indep25213A szlovén függetlenséget tehát kikiáltották, a nemzetközi közösségben azonban több hónapos, sok ügyben több éves küzdelem kezdődött el az ország függetlenségének elismerésért. Ebben a küzdelemben jóformán mindenki részt vett, így például közvetlenül a szövetségi alakulatok támadása után az MMÖNK két ízben is felhívta a magyar kormányt, hogy mindenben támogassa Szlovénia függetlenségét. A Népújságban megjelent Szombathely megyei jogú város polgármesterének üzenete is, amelyben így fogalmaznak: „Maribor város képviselő-testületének drámai hangú felhívásából, a rádió és a televízió híreiből mély megrendüléssel értesültünk a Szlovén Köztársaságban és Horvátországban bekövetkezett tragikus eseményekről.

Mi magyarok nagyon jól emlékszünk az idegen megszálló hatalom páncélosainak dübörgésére, a segítségnyújtás mezébe burkolt brutális beavatkozásra. Ezen emlékezés az eddigi testvéri kapcsolatokra is figyelemmel erkölcsi kötelességünkké teszi, hogy teljes erőnkkel tiltakozzunk a polgári áldozatokat követelő fegyveres akciók ellen.

Állást foglalunk a nemzetek és nemzetiségek szabad önrendelkezése mellett. Mi, Szombathely város vezetői, képviselői, demokratikus pártjai és Szombathely város polgárai nevében kinyilvánítjuk teljes szolidaritásunk a szlovén néppel, különösen Maribor, Muraszombat és Ljubljana lakosságával és szabadon választott képviseleteivel.

Bízunk a nemzetközi erkölcsi szolidaritás erejében. Kötelességünknek érezzük, hogy testvérvárosainkat Finnországtól Németországig értesítsük állásfoglalásunkról és kérjük az ő hasonló állásfoglalásukat és szolidaritásukat is.”

De hogy a háború, még ha rövid is, milyen stresszt és milyen mindennapi problémákat okoz, szépen szemlélteti a szintén a Népújság 1991. évfolyamának 26. számában megjelent cikk, amely így fogalmaz: „A háború idején is zökkenőmentes volt az ellátás a lendvai községben, ezért minden elismerés a lendvai Mercator Univerzal kereskedelmi vállalat dolgozóinak. A megszállás első napján és utána is az emberek nagy mennyiségben vásárolták a különböző élelmiszereket. Vendel Ostrič, a vállalat igazgatója elmondta, hogy az első napokban 9.500 liter étolajat adtak el, a normális havi mennyiség 4.000 litert tesz ki. Ebben az időszakban 10 tonna cukor kelt el, egyébként havonta 4 tonnát adnak el. Sóból 10 tonna fogyott, ebből más körülmények közt havonta 3 tonnára van igény. A lendvai Univerzal üzleteit egyébként a ptuji indep25214Mercator nagykereskedelmi vállalat látja el, ezért komoly nehézség előtt találták magukat, hiszen az áruszállítás az úttorlaszok miatt teljesen megszakadt, így a helyzetet a muraszombati Potrošnik nagykereskedelmi vállalat mentette meg, de később már a ptujiak szállították az árut. Bizonyára kevesen tudják, hogy miként folyt ez a szállítás. Röviden csak annyit, hogy a lendvai vállalat dolgozói kompon hozták az árut a Mura folyó bal oldalára, számos esetben pedig a Mursko Središče-i polgárok segítségével a vasúti hídon keresztül, gyalog. A vállalat igazgatója elmondta azt is, hogy ugyan magyarországi ismerőseikhez is fordultak, de szerencsére a segélynyújtás igénybevételére nem volt szükség. Némi felháborodást keltett az elmúlt napok folyamán az a tény, hogy némely árucikkek megdrágultak. Erre pedig csak azért került sor, mert a termelők emelték az árakat, nem a kereskedelmi vállalatok. Mint tapasztalhatjuk, nagyon sok esetben az árakat ismét visszaállították.” 

 

 

MCSi Design