kele
perec1
garas1
65. évfolyam
41. szám
Megjelenés:
2021. 10. 14.
kiscim4121
 

Lendvai Zoltán jubileumi ezüstmiséje

ezustmise25161A rédicsi Lendvai Zoltán vasárnap pappá szentelésének 25. évfordulóján hálaadó szentmiseáldozatot mutatott be a helyi plébániatemplomban, ez alkalomból Šantak Tomislav egykori lendvai plébánossal közösen.
A szentmise előtt az egyházközség szervezetei köszöntötték az „örökké mosolygós”, víg kedélyű plébánost, akinek személyét, egész tevékenységét Isten áldásaként emlegették. A hálaadó és köszöntő beszédeknek egy-egy ajándék átadása volt a zárása. A gáborjánháziak egy „ezüst” miseruhát, a helyiek egy ezüstszínű gördeszkát adtak át Lendvainak, aki az interneten „gördeszkás papként” vált igen népszerűvé.
Az ezüstmise szónokának Lendvai Zoltán a lendvai Šantak Tomislav egykori lendvai plébánost kérte fel, akit Zoltán atya 19 éves rédicsi szolgálatának kezdetétől baráti és lelkészi kapcsolat fűz az ünnepelthez.
Šantak szónoklatában portrét vázolt pályatársáról, aki szükség esetén Lendván is szolgálatot teljesített, így vált „határtalan” isteni igehirdetővé. Šantak a papi hivatás nehézségeire is emlékeztetett, mint mondotta: az áldoztató pap áldás a közösségnek, de annak áldozatává is válhat. Lendvai nagyra értékeli a barátságot Tomislav atyával, ezért a rédicsi templomban egy szlovén zászlót is elhelyezett, de szlovén nyelvi alapismereteit is általa sajátította el, többek között a „hivatásos pap vagyok” meghatározást is (Sem poklicni duhovnik).
ezustmise25162A rendkívüli őszinteségéről is ismert ezüstmisés azoknak is háláját fejezte ki, akik megtanították őt imádkozni, s ki-ki gondoljon az úr imája közben arra a személyre, akitől az első imát tanulta – javasolta. Továbbá a rédicsieknek is háláját fejezte ki, hogy amikor áthelyezése szóba került a püspökségen, kitartottak mellette, mígnem a püspök azzal a feltétellel hajolt meg a hívek akarata előtt, hogy maradhat, ha többet nem hívják őt telefonon. Végül az euüstmisés reményét fejezte ki, hogy még sokáig szolgálhatja az Urat Rédicsen és a környéken, választott szlogenje, a „Ne félj, csak higgy!” jegyében.
Délután a gáborjánházi, hetési templomban ismételte meg ezüstmiséjét Lendvai Zoltán, ahol telt ház fogadta, több száz fős hívősereg és közel 30 paptársa, hivatásbelije várta az ünnepeltet ajándékokkal, lelki felajánlással.
MCSi Design