kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418
 

Magyar Értékek Tárháza: Az első felelős magyar miniszterelnök ljubljanai rabsága

ertek40171A magyar és a szlovén kultúra összefonódásait ez alkalommal Ljubljanában keressük, és meg is találjuk az 1849-es esztendőben. A szlovén főváros, Ljubljana, német nevén Laibach a Júliai-Alpok délkeleti vonulata mellett fekszik. Az óvárosból, a Stari trg nevű térről a várdombra kanyarodó erdei gyalogösvény tízperces emelkedő után a fellegvárba torkollik.
A várdomb már az illír és kelta időkben lakott volt. Az első várat a 13. században építették, amely egy nagy földrengés során összedőlt. Ezt követően a 14. században emeltek egy szinte teljesen új, ötszögletű alakút. Az erődítmény a 15. és 17. század között nyerte el a mai külsejét, amikor itt székeltek a tartomány urai, úgymint a Lenkovič, Lamberg, Auersperg, Kacijaner, Thurn családok, hogy csak a legnevezetesebbeket említsük. Ezt követően a vár pusztulni kezdett, és 1814-re siralmas állapotba került. Évekig csak börtönként használták. 1849-ben a források egy különleges fogoly ideérkezését örökítették meg: „1849. május 7-én délelőtt (...) hosszú kocsisor vonult át a városon a vár feljárata felé, (...) 62 foglyot hoztak Magyarországról. A politikai foglyok, kiket Buda ostroma elől hoztak el, bilincs nélkül ültek a kocsin. Néhányan saját kocsijukon jöttek. Volt köztük négy gróf, több előkelő nemes úr, s néhány pap is, (...) minden szem az utolsó kocsi felé irányult, melyben Batthyány Lajos, a volt magyar miniszterelnök ült.”
1849. január 8-án a pesti Károlyi-palotában fogták el az első felelős magyar miniszterelnököt, aki Budáról, majd Pozsonyból került Laibachba. Batthyány rangjának megfelelő módon töltötte a rabságot: saját lakosztálya és inasa volt, ebédet hozatott magának és úri becsületszóra szabadon sétákat tehetett a városban. Mindig visszatért. Fogolytársai között voltak bilincsbe vert parasztok, nemzetőrök, valamint politikai foglyok, de bilincs nélkül csak a nemes urak és néhány pap járhatott.
ertek40172Rabságának helyét emléktábla jelzi ma is, amelyet a várban sétálva könnyen megtalálhatunk. Az udvarban számos eligazító tábla könnyíti ugyanis a tájékozódást: a vártornyot az 1-es szám jelöli. A Szent György-kápolna melletti ajtón belépve, a jobbra nyíló földszinti folyosó bal oldalán függ Batthyány Lajos vörös gránitra erősített emléktáblája. A gránitlapra erősített bronzdomborművön gróf Batthyány Lajos nevét és két oldalról születésének és halálának évét olvashatjuk. Az emléktábla kétnyelvű szövege szerint: „Gróf Batthyány Lajos, Magyarország első felelős független kormánya miniszterelnökének emlékére, akit 1849. május 5-től július 23-ig itt, a ljubljanai fellegvárban tartottak fogva a császáriak.”
Batthyány Lajos mintegy 50 napig raboskodott a ljubljanai várban. Ezt követően, augusztus 16-án az olmützi haditörvényszék előbb börtön-, majd halálbüntetésre ítélte, amelyet október 6-án hajtottak végre. Halálának helyét a budapesti Báthory utcában örökmécses jelöli. Ljubljanai raboskodásának történetét Friedreich Endre piarista szerzetes és tanár Gróf Batthyány Lajos laibachi fogsága című, 1930-ban Budapesten kiadott könyve alapján ismerhetjük meg alaposabban.
MCSi Design