kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418
 

Magyar Értékek Tárháza: Egy magyar huszár emléke a Vipava-folyó völgyében

ertek4417Szlovénia nyugati határáig kell majdhogynem utaznunk ahhoz, hogy a tengermelléki Vipava város közelében újabb értékkel gyarapítsuk a szlovén és a magyar kultúra összefonódásait bemutató értéktárunkat. A Vipava melletti Budanje település templomkertjében áll ugyanis Rostás Pál huszár életnagyságú szobra.
De vajon hogyan került ide ez a magyar huszárt ábrázoló alkotás és minek állít emléket? Ezen kérdés megválaszolására egészen a napóleoni háborúk idejéig kell visszamenni. Történt ugyanis, hogy 1813 őszén, október 3-án Trieszthez közel, a Vippach–Görz, azaz a mai Vipava–Gorica országút mentén magyar huszárok, egészen pontosan az 5. Radetzky huszárezred katonái üldözték az Illíriából visszavonuló francia alakulatokat. A hadszíntér az 1813-as Napóleon elleni harcok egyik melléktere volt, a magyar huszárok számára mégis fontos helyszínnek számított, hiszen itt alkalmazhatták a könnyűlovassági harcmodorhoz leginkább illő gyors rajtaütéseket. Az ütközet egyik mozzanatában Rostás Pál közhuszár négy társával mintegy negyed órán át tartóztatta fel az Ajdovščina felé nyomuló 60 francia gyalogos és 7 lovas katonát, ezzel lehetőséget adva csapdába jutott társaiknak a biztonságos visszavonulásra. A sebesült oroszlánként vívó, társaiért életét feláldozó Rostáson 30 sebet számoltak meg az őt örök pihenőre helyező szemtanúk.
Felső képünkön: A Rostás Pál huszár szobrát ábrázoló képeslap (Rostás Pál 1813–2013, Študijski krožek Ustavimo korak, LU Ajdovščina, 2013).
 
Galériánkban:
Rostás Pál felújított szobra Budanje településen (www.mo.gov.si, MORS, 2013).
Rostás Pál összetört szobra a Nova Gorica-i múzeum kőtárában (Rostás Pál 1813–2013, Študijski krožek Ustavimo korak, LU Ajdovščina, 2013).
Rostás Pál huszár eredeti szobra Budanje településen (Rostás Pál 1813–2013, Študijski krožek Ustavimo korak, LU Ajdovščina, 2013)
 
Rostás Pál és társai hősies tettének emlékezetét a helyi lakosok, egykori bajtársaik és az 5. Radetzky huszárezred tagjai úgy őrizték meg, hogy 1836-ban díszes sírhelyet, majd 1845-ben egészalakos szobrot avattak fel a vitéz huszár emlékére. A Vipava város melletti Budanje település templomkertjében álló huszárszobrot Karl Seppenhoffer szobrász és császári katonatiszt készítette.
A szoborról fontos leírást készített az I. világháborúban itt szolgáló B. Sárközy Gergely, aki így írt róla a naplójában 1915-ben: „Már az elmúlt héten, mikor itt eljöttünk, láttam a szobrot, de a kocsi sebesen haladt, és nem tudtam a felírást elolvasni, csupán annyit láttam nagy betűkkel kiírva: „Rostás Pál”. (...) Most azonban visszamenetkor, míg egy kis pihenőt adtak, ráértem alaposan szemügyre venni a szobrot, és feljegyeztem zsebkönyvembe a felírás szövegét, mely szóról szóra így hangzik: ’Rostás Pálnak Cs. és Kir. V-ik Huszár Ezred közvitézének, ki MDCCCXIII Octob. III-án e vidéken hátráló ellenség állását IV társaival kutató, hős elszántsággal egyedül reárohant LX gyalog s VII lovastól környezve Leonidásként óranegyedig az ellenfél bámulatára vívott, míg XXX golyótól érve a Hon s Fejedelemért vitézül éltét áldozá. Bajnok társoknak hála jelül a hasoncímű ezred.’ Tehát még a nagy napóleoni időkben történt azon vitézi cselekedet, melyet e magyar hősnek ezen életnagyságú szobra hirdet a késői utódoknak.”
Nem tudni pontosan, hogy ki, mikor és miért döntötte le az oroszlánszívű magyar huszár emlékművét a talapzatáról. Egyes adatok szerint a második világháború előtti években történt a szoborrombolás, nemsokára pedig eltűnt a szobrot övező kovácsoltvas kerítés is. A szobor összetört darabjai a vrhpoljei iskolaudvarán hevertek évtizedekig szétszórva, még kőzsindely-pótlónak is jutott belőle a közeli épületen. Rostás Pál összetört szobrának egyes darabjai csak 1971-ben kerültek a Nova Gorica-i múzeum lapidáriumába. Az Ajdovščinai Népi Egytem egyik munkacsoportjának civil kezdeményezésére a helyi önkormányzat és a múzeum képviselői 2010 nyarán keresték meg a ljubljanai magyar nagykövetséget azzal a nemes szándékkal, hogy a szobrot teljes egészében helyreállítsák. Ekkor Szlovéniából induló kezdeményezésre a szobrot teljes egészében felújították. A felújítás 17.625 eurós költségeiből 10.375 eurót a szlovének álltak, a többit magyar intézmények és magánszemélyek adták össze, az adománygyűjtő munkát a Budakeszi Kultúra Alapítvány koordinálta. Rostás Pál szobrát mint az önfeláldozó bajtársi szellemiség legnemesebb jelképét Budanje temploma mellett 2013. november 15-én avatták fel újra ünnepélyes keretek között Jakič Roman szlovén és Hende Csaba magyar hadügyminiszter jelenlétében. A bátor huszár szobra azóta is szép és követendő példája a közös értékőrzésnek.
 
 
MCSi Design