kele
perec1
garas1
63. évfolyam
4. szám
Lendva 
2019. 01. 24.
kiscim0419
 

A biblioterápia mint oktatási módszer

csuka1718A biblioterápiáról, illetve a szépirodalmi művek által a gyermekkorban fejleszthető pszichikai képességekről tartott előadást dr. Zágorec-Csuka Judit pénteken az 1. Számú KÁI könyvtárában „A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje” című kötetének bemutatója keretében.

Gašpar Tot Anita tanárnő, az előadó beszélgetőtársa a gyerekkor kedvenc meséinek, majd az ifjúsági irodalomnak és a „kötelező olvasmányoknak” a biblioterápiai feldolgozására is ráirányította a hallgatóság és a pedagógusok figyelmét.

A módszer, a „receptív terápia” nem igényel klinikai körülményeket, az alapja pedig „a közös befogadó élményre épülő kulcskérdéseket” követő elemző megbeszélés. A könyvben is tárgyalt és az irodalomóra anyagába is beépíthető mesék (például. A kis gyufaárus lány, A császár új ruhája stb.) olyan élményanyagot szabadíthatnak fel a tanulókban, amelyeket más, hagyományos feldolgozással reménytelen lenne felszínre hozni.

A hasonló kérdésköröket feldolgozó oktatás során, például az irodalomórán is felhasználható könyv más fejezeteiben a kortárs irodalom taníthatóságának a szükségét és lehetőségét is megelőlegezi a szerző. A bemutatott vázlatok, elemzési módok szakirodalmi jegyzéke is útmutatóul szolgálhat e munka során.
MCSi Design