kele
perec1
garas1
65. évfolyam
41. szám
Megjelenés:
2021. 10. 14.
kiscim4121
 

Magyar Értékek Tárháza: a muraszombati vár

ertek23182Muraszombatban, a város szívében áll a Szapáry kastély. A kastélyt övező park a muraszombatiak kedvelt pihenőhelye. A középkorban itt álló erősség első említése 1255-ből ismeretes. 1478-ban castellum in Belmwra, 1498-ban pedig castellum Mwrayzombath néven említik a korabeli dokumentumok. A középkorban a vár urai a felsőlendvai Széchyek voltak.

(Fölső képünkön: A Szapáry kastély díszterme 1895–1899 között. Fortepan 83503 / Budapest Főváros Levéltára HU.BFL.XV.19.d.1.12.199)

A 17. század elején Bocskai István hajdúcsapatai felégették a várost. Az újjáépítés során a városmag a mai kastély körül alakult ki. A későbbiekben a várkastély rövidebb ideig a Poppel családé lett, akik egy házasságkötés révén jutottak a birtokába. E családból származott Poppel Éva, gróf Batthyány Ferenc felesége, aki révén a muraszombati birtokközpont és a vár a Batthyány család tulajdonába jutott. A vár épületét 1648 és 1655 között Batthyány Ádám regedei mesterekkel építtette újjá.

A 17. század végén Muraszombat és környéke a kastéllyal együtt egy újabb házasságkötés révén ismét a Széchyek tulajdonába került, ugyanis Batthyány Borbála 1660-ban Széchy Péter felesége lett. Az új állapot nem tartott sokáig, mert az említett házasságból nem született gyermek, így a várkastély Batthyány Kristóf és Pál öröksége lett. A korabeli feljegyzésekből megállapítható, hogy a muraszombati uradalmi központ fontos részét képezte a tekintélyes család birtokrendszerének, azonban a jelentősebb családtagok közül a kastélyt senki sem lakta állandó jelleggel. A barokk átépítést is már az említett dinasztia hajtotta végre. A barokk stílus legszebben a főbejárat Atlasz-alakos kőfaragásairól és az északi homlokzatról köszön vissza ránk.

Az I. világháború után és a trianoni döntések révén Muraszombat és vidéke az újonnan alakuló Szerb–Horvát–Szlovén Királyság fennhatósága alá került. 1934-ben a Szapáry család eladta a várat a helyi városi tanácsnak. A második világháború idején a Muravidékre is bevonuló magyar katonaság rendezkedett be az épületben, ekkor katonai főhadiszállásként és börtönként szolgált a vár.

ertek23181

Gróf Szapáry kastély, Muraszombat (Balkányi Ernő, képeslap, 1913).

A Szapáry család birtokában egykoron rengeteg értékes műtárgy és képzőművészeti alkotás volt, amelyek egy töredéke most az épületben működő Muravidéki Területi Múzeum gyűjteményét gazdagítja.

A várkastély épülete zárt, szabályos négyszög alakú, saroktornyokkal. A főbejárattal szemben álló nyugati oldalát egy nagy barokk kápolna töri meg. A kastélybelső leglátványosabb része a freskókkal gazdagon díszített barokk díszterem, amely a Muravidéken egyedülálló módon épségben megmaradt. Az árkádokkal övezett belső udvar nyaranta különféle szabadtéri előadások varázslatos helyszíne.

Klösz György (Darmstadt, 1844. november 15. – Budapest, 1913. július 4.) fotográfusnak és festőnek, a magyarországi vár- és városfotózás egyik legjelentősebb alakjának köszönhetően gazdag fotódokumentáció maradt ránk a muraszombati várkastély 19. század végi állapotáról. A nevezetes fotográfus ugyanis gróf Szapáry László kérésére 1895 és 1899 között fotózta a kastélyt, így részletesen megismerhetjük annak korabeli külső megjelenését, dísztermének, szalonjának, dolgozószobájának, télikertjének, kápolnájának berendezését. A képeket Budapest Főváros Levéltára őrzi, de a Fortepan archívum is közzétette azokat.

 

MCSi Design