kele
perec1
garas1
64. évfolyam
21. szám
Megjelenés:
2020. 05. 28.
kiscim2120
 

130 éves az Alsó-Lendvai Hiradó

also4219Az idei évfordulók közül a 130 évvel ezelőtt megjelent Alsó-Lendvai Hiradó jubileuma is kiemelkedik, hiszen a lap nem csak szűkebb régiónknak, de a térségnek is az egyik első lapja volt a gyorssajtó megjelenésének korában.

A „vegyes tartalmú”, heti rendszerességgel megjelenő lap első száma 1889-ben jelent meg, szerkesztője pedig Pataky Kálmán volt. A kezdet nehéz volt, hiszen a gyorssajtó megjelenésének a legelején járunk ekkor, hisz az első tömeglapnak számító „Kis Ujságot” is ekkor kezdték nyomtatni. A szerencsés véletlennek köszönhetően azonban a lap nyomdát is kapott, Balkányi Ernő nyomdatulajdonos ideköltözésének köszönhetően. Balkányi széles körű nyomdai tevékenységet folytatott addig is, és a 16. századi vándornyomdász, Hoffhalter Rudolf késői utódát, a nyomdászati hagyomány folytatóját kell látnunk benne. 

A lap két évtizeden keresztül működött, s bár a világháború és az általános rossz megélhetési körülmények miatt az olvasók száma igen ingadozó volt, de hű tükre volt a polgári réteg által igényelt elvárásoknak. A lap megmaradását a háborús események mellett a szövetséges hatalmak által is támogatott, a népek önrendelkezési jogaira építő nemzetállami törekvések is nehezítették, amelyek egyre hangosabbak lettek.

A vegyes tartalmú hetilap ma is értékes helytörténeti és néprajzi-hagyományőrző jellegén túl a helyi értékek és a gazdasági élet fellendítését is célzó hirdetéseket jelentetett meg. Dervarics Kálmán helytörténeti cikkei, folytatásban is közzétett szövegei, a Hadik Mihályról szóló ködoszlató-felvilágosító, de sohasem sikerhajhász írásai, Sági Jánosnak a Zala megyei néprajzi kincsestárat tápláló gyűjtései ma is hiteles közlések, amelyekre a néprajztudomány ma is támaszkodhat. Az ez időben publikáló Bellosics Bálint és mások írásai pedig a helyi tárca- és lektűrirodalom fontos megnyilvánulásai. Sajtótörténeti vonatkozásban is fontos előfutára a trianoni békediktátummal megszűnésre kárhoztatott lap az ötvenes években újraszerveződő muravidéki magyar sajtónak, és a Lendva-vidéken és Muraszombatban megjelenő magyar testvérlapok a magyar lakosság tájékoztatása mellett a gazdasági felemelkedésnek szintén fontos fórumaivá váltak.    

Balkányi Ernő budapesti kapcsolatait is felhasználva a városatyák és a gazdasági vezetők támogatását is megszerezve hamarosan papírkereskedést, könyvkötészetet és kölcsönző könyvtárat is üzemeltetett, 1904-től pedig Muraszombatban szlovén és magyar nyelvű lapokat nyomtatott. Klekl József Novine című újságja pedig a Murán inneni terület legnagyobb példányszámú katolikus lapjának számított.

Függetlenül attól, hogy a nyomda nyitott volt a különböző párt- és egyéni igényekre, fél évszázados működése alatt gyakran került a támadások kereszttüzébe. Erről az 1918–19-es évfolyamok (például a tanácshatalmi diktatórikus beavatkozásokról) is tanúskodnak.

A 130 éves évfordulóra a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ tanácskozást szervez, melyen hazai szlovén és magyar, valamint magyarországi előadók is jelezték részvételi szándékukat.

MCSi Design
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Részletes leírás Rendben