kele
perec1
garas1
64. évfolyam
32. szám
Megjelenés:
2020. 08. 13.
cimlap
 

A kiszolgáltatott csoportok munkába állásáért

mozaik0120A muraszombati székhelyű Mozaik társadalmi integrációs egyesület szerteágazó tevékenységével a kiszolgáltatott társadalmi csoportok szociális és szellemi potenciálját fejleszti a Muravidéken. Tavaly októbertől Lendván elindították a szociális aktivációs programot, amelyet Gerebic Gordana (képönkön jobbról) és Sudec Judita szociológus vezet.

A Mozaik humanitárius, önkéntes, független és nonprofit szervezet, amely a szociális gazdaság koncepciójának gyakorlati megvalósításával fejleszti a kiszolgáltatott társadalmi csoportok szociális és szellemi potenciálját a régióban. Miután 2014-ben megszerezték a szociális vállalkozás státuszt, Salban megalapították a Korenika intézetet, amely keretében öko-szociális parasztgazdaság működik, ahol a nehezen foglalkoztatható személyeket alkalmazzák. Salban működik emellett a muravidéki nemzedékek központja is, amelynek tevékenysége Goricskóra terjed ki, és különböző ingyenes műhelyek, gyermektáborok szervezésével több generáció együttműködését serkentik. 

Amint találkozásunkkor Gerebic Gordana programmunkatárs elmondta, a felsoroltak mellett az egyesületen belül számos társadalombiztosítási programmal foglalkoznak, amelyek kiegészítik a muravidéki szociális szolgáltatási hálózatot. Többek közt az egyesület működteti a hátrányos helyzetben lévők és a társadalmilag rászorulók számára a Hajléktalanok Menedékprogramját is, a terepen pedig jelen vannak a hajléktalanprogrammal, valamint az „Egy jobb holnap a demenciával” című programmal is. 

 

 

 

Menedékhely hajléktalanoknak

 

Muraszombatban a Tomšič utcában működik a hajléktalanszálló. Az élethez szükséges alapvető feltételek, mint a lakhatás, valamint a nappali és éjjeli ellátás mellett a pszicho-szociális támogatást is biztosítják a menedékhelyen. Jelenleg a menhelyet épp felújítják, ezt követően mintegy 22 személy elszállására lesz alkalmas a menedékhely. Emellett Lemerjében kihelyezett egység is működik, amely hét személy befogadására alkalmas. A menhelyen nem korlátozott a tartózkodási határidő, de a kialakult helyzetre keresni kell a megoldást – tette hozzá Gerebic Gordana: – A tartózkodási időtartam a legtöbbször attól is függ, hogy az érintett milyen gyorsan tud kilábalni a kialakult élethelyzetéből és visszanyerni önbizalmát, valamint újból bekapcsolódni a köznapi életbe. Tévhitben élnek mindazok, akik azt gondolják, hogy a hajléktalan csupán az, aki az utcán koldul és munkanélküli. A kiszámíthatatlan életkörülmények alakulhatnak úgy, hogy fedél nélkül marad olyan is, akinek van munkahelye. Bárki bármikor hajléktalanná válhat – tette hozzá.

Amint elhangzott, a menhely létezéséről ritkán tudnak a rászorulók, legtöbbször a szociális munkaközponton, ismerősökön vagy más önkéntes szervezeteken keresztül szereznek róla tudomást. A lakóknak az elhelyezésüket bizonyos összegben saját maguknak – a munkabérükből vagy szociális segélyből – kell biztosítaniuk. 

 

 

A szociális aktivitás program Lendván

 

Tavaly októberben az illetékes Család-, Munka- és Szociálügyi Minisztérium által támogatott és az egyesület égisze alatt kivitelezett hároméves programot Muraszombat és Gornja Radgona mellett Lendván is elindították. A Fő utca 56. szám alatti helyiségekben két szociológus, Gerebic Gordana és Sudec Judita dolgozik a szociális aktivitás programon, amely a legjobban kiszolgáltatott társadalmi célcsoportok munkaerőpiacra történő visszalépését segíti. A programba a hosszabb ideje munka nélkül lévő személyek kapcsolódnak be, a foglalkozás pedig 15 fős csoportban folyik nyolc hónapig. A csoportok kialakításában a szociális ügyintéző központtal és a munkaközvetítő intézettel folytatott szoros együttműködésre van szükség.

– A csoport kialakításban két koordinátor terepmunkát végzett, majd a potenciális részvevőkkel egyéni interjúk után választotta ki a csoporttagokat, akik eldönthették, hogy csatlakoznak-e a nyolchónapos programhoz. Ezzel a kiválasztási folyamattal alakulnak ki a következő ciklusok csoportjai is. A program folyamán egyéni beszélgetéseket, tanácsadásokat és csoportműhelyeket is tartunk.  Főleg a motivációs műhelyek kerülnek előtérbe, ilyen a munkahely aktív keresése. Hangsúlyt fektetünk a munkaerőpiac megismerésére és az újdonságok ismertetésére. A csapatmunkán keresztül az együttműködéssel, a konfliktusos és stresszes élethelyzetek kezelésével és megoldásaival is foglalkozunk. Mindemellett a résztvevők a gyakorlatban is szereznek tapasztalatokat, hiszen rövid időre bekapcsolódnak a helyi vállalatoknál bizonyos feladatokba. Eddig négy vállalat mutatott hajlandóságot a program gyakorlati részében való részvételre. Mindemellett azokat a segítségre szorulókat is felöleli a program, akik sok éves munkaviszony után az egészségügyi állapotuk miatt nem tudnak bármilyen munkát elvállalni, emellett segítünk az iskola befejezéséhez szükséges útbaigazításban, vagy a nyugdíjba vonulás folyamatában is.

Aki részt szeretne venni a programban, annak először terepmunkán keresztül a koordinátorral kell a beszélgetést lefolytatni. Információt kérni természetesen a Fő utcai irodában is lehet.

Az eddig begyűjtött tapasztalatokról Gerebic Gordana elmondta, a Lendvai Közigazgatási Egység lakosságának nincs elég információja a Mozaik egyesület programjairól és tevékenységéről, ezért ezen a téren is sokat kell dolgozniuk. Szükséges viszont a felismerés, hogy a környezet életébe, a közösségbe történő bekapcsolódás pozitívan hat az egyénre, hiszen a környezet segítséget és információt biztosít az élhetőbb mindennapokhoz: – Ki kell lépni a komfortzónából, ami a kiszolgáltatott célcsoportok számára különösen nem egyszerű. De a mostani munkacsoportnál is azt tapasztaljuk, hogy van igényük és képességük a változtatásokra – tette hozzá a szakember. 

 

 

MCSi Design