kele
perec1
garas1
65. évfolyam
8. szám
Megjelenés:
2021. 02. 25.
kiscim0821
 

Mit üzennek nekünk a shetlandi egyház változásai?

shet43202A Shetland-szigeteken egy konkrét feladat várt ránk. Segíteni kellett hordozni és feloldozni a gyülekezetek gyászát. A Church of Scotland 2019 tavaszán elfogadta a Radikális Akciótervet (The Radical Action Plan), ami szerint minden szinten meg kell újítani, át kell szervezni az egyházat, hogy a jövőben működőképes maradhasson. Az adminisztrációtól kezdve az egyház szerkezeti összetételén keresztül a helyi gyülekezetekig menően sok változásra van szükség a fennmaradáshoz.

Ennek az akciótervnek a keretében a Shetland-szigeteken levő 31, a Church of Scotland alá tartozó templomból 19-et bezártak és eladásra kínálnak fel, a maradék 12 templomban pedig átszervezik a munkát és a szolgálatok rendjét. A gyülekezeteket összevonták, így lett egyetlen gyülekezet a 13-ból (egy helyen a metodisták templomát használják). Az istentiszteletek megtartásában nagy segítséget jelentenek a világi igehirdetők, olyan elkötelezett, tanulni vágyó, Istent szerető és követő gyülekezeti tagok, akik önkéntes alapon segítik az egyházközségekben az istentiszteletek megtartását.

A Shetland-szigetek lettek úgymond a kísérleti terep. Az országos átszervezést ott kezdték, ott figyelték meg, milyen reakciót válthat ki az indítvány, hogyan lehet a kedélyeket megnyugtatni, hogyan lehet kommunikálni a helyiekkel a döntések hasznáról, de mindenek felett szükségességéről. Az eladott templomépületekből utána lakóházakat, vendégházakat, közösségi tereket, helyi történeti tárlatokat, de akár pajtát is kialakíthatnak.

shet4320Az első hírek érthető módon nagy felháborodást váltottak ki az egyháztagokból, de még az egyházhoz lazán kötődő helyi emberekből is. Az épületek hozzátartoznak a közösség történetéhez. Az emberek érzelmileg is kötődnek a saját templomukhoz, emlékeik fűződnek hozzájuk, családi események helyszínei. Ezek elvesztését feldolgozni egy fájdalmas gyászfolyamat.

Azt kellett megérteniük, hogy nem maradhatnak meg az épületeik, mert egyszerűen túl kevesen vannak a fenntartásukhoz, nem életszerű, anyagilag túl sokat kell rájuk áldozni. Azért kell ekkora áldozatot hozni, hogy az a kevés megmaradhasson, ne kelljen tíz év múlva mindet bezárni, eladni. Az országos egyházi vezetés igyekezett végig fogni a kezüket ebben a folyamatban, kísérni őket, segítséget nyújtani, felmutatni az egyházi lét más alternatíváit. Minden szükséges emberi és anyagi segítséget megadtak, hogy kidolgozhassák azt a modellt, ami még működésre alkalmasnak bizonyul.

Azt kell mondjam, hogy fájdalmas voltában is nagyon szép történetnek lettünk végül a tanúi. A különböző egyházközségekhez tartozó egyháztagoknak fel kellett ismerni a testvért a másik gyülekezetek tagjaiban. Némelyeknek el kellett engedni a templom épületét, némelyeknek pedig testvéri módon befogadni az épület nélkül maradottakat úgy, hogy ne viszály legyen belőle meg irigység, hanem testvéri összefogás. Az énekeskönyvükben van egy ének, melynek az az üzenete, hogy az egyház nem épület, torony, pihenőhely, hanem az egyház az emberek, akik Jézust követik. Mi vagyunk az egyház. Ezt tanultuk együtt a szigetek gyülekezeteivel.

Az egyház válsága nem tavaly kezdődött, régóta tudták, hogy baj van, változásra van szükség, de nem vettek róla tudomást. Amikor léptek, már radikális lépésekre volt szükség.

(Vége)

 

Rozgonyi Emőke

MCSi Design