Könyv-elő

  • Nyomtatás
  • hagymas1221Hagymás István: Shakespeare-látlatok II., Muravidéki Baráti Kör ME, 2020 – Négy évvel a Shakespeare-látlatok I. című, négy drámaelemzést tartalmazó könyv (János király, Julius Caesar, Antonius és Kleopátra, Athéni Timon) megjelenése után napvilágot látott a kötet második része is.

    hagymas konyv1221Hagymás István ebben a könyvében hét színpadi művet (Pericles, Troilus és Cressida, Titus Andronicus, Coriolanus, Cymbeline, Lear király, valamint Hamlet) értelmez „a tőle megszokott, egyszerre többféle nézetből is, egyebek mellett (mély)lélektani szempontok figyelembevételével (freudi és jungi pszichológia)” – írja Hagymás elemzési hozzáállásáról Ruda Gábor a könyv előszavában.

    Hagymás, aki már korán megértette a „minden mindennel összefügg” elmélet lényegét, kiváló elemzői képességekkel bír. Bizonyítékként szolgál a szóban forgó könyv is, amelyben a szerző részletekbe menően felfedi a színpadi darabok üzenetét, bemutatja az előzményeket, a szereplők elő- és utóéletét, valamint alaposan utánajár a dolgoknak.      

    Hagymás István könyve nem mondható könnyű olvasmánynak, hiszen bizonyos előismereteket feltételez – Shakespeare műveinek ismerete (és a róluk kialakított saját véleménye) mellett hasznosnak bizonyul a csillagászat és a csillagjóslás alapfogalmainak ismerete, valamint a mitológiai tudás is. Hagymás írásait (valószínűleg) úgy kell olvasni, ahogy (Hagymás szerint) a Shakespeare műveit olvassuk. „Szerzőnk tehát legtöbbször nem ’bajlódik’ ezeknek a bizonyos mítoszi eseményeknek, vonatkozásoknak a leírásával, azokat adottnak veszi, ’művelt utókort’ feltételez, és kinek-kinek a befogadókapacitására bízza a művek mélyébe való elmerülés fokát” – áll a könyv ismertetőjében.