MNMI: támogatások a magyar kulturális programokra

  • Nyomtatás
  • mnmi1321A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa hétfői online ülésén elbírálta a nyilvános felhívásra beérkezett pályázatokat a magyar kulturális programok támogatására. A Völgyifalunapot, a Magyar Bált és a filmes továbbfejlesztési projektet részesítették a legnagyobb támogatásban.

    A tanács még a pályázatok elbírálása előtt megerősítette a tanács új tagjának – Vida Simona az alkalmazottak részéről Simon Mónika eddigi tag helyett – mandátumát és hosszabb vita nélkül elfogadta az intézet 2020-as zárszámadását. Az MNMI is a Covid-évet megsínylő kulturális intézmények sorsában osztozik, számos tervezett rendezvénye elmaradt, programjait az online térbe helyezte át.

    Pénzügyileg viszont pozitív mérleggel zárták az évet. A tanács Soós Mihály igazgatónak egyhangúlag megszavazta az eredményességi juttatás kifizetését is, illetve javasolja az alapítónak a kifizetést.

    A 2021-es magyar kulturális programok támogatására februárban meghirdetett felhívásra – mely által a nemzetiségi kulturális programokat kivitelező egyesületek és egyéb civilszervezetek programjait támogatja a szlovén kulturális minisztérium, lebonyolítója pedig az MNMI – 24 szervezett pályázott. A sikeresen pályázók részére a tavalyihoz azonos összeg, 12.194 euró állt rendelkezésre. Támogatást a következő szervezetek, illetve programok nyertek: a radamosi Harangvirág TME a Magyar Nótaestre 120 eurót, a dobronaki Petőfi Sándor ME a Kukoricafosztás utáni ádomás című rendezvényre 700 eurót, a Gyertyánosi Turisztikai Egyesület a 3. Lángosfesztiválra  200 eurót, a gyertyánosi Hajnal ME a hímzőszakkör 15. és a magyar népdalkör 25. évfordulójának megünneplésére 500 eurót, a völgyifalui Petőfi Sándor ME az Adventi apróságok című rendezvényre 500 eurót, a Völgyifalui Turisztikai Egyesület a Völgyifalunapra 1.044 eurót, a Hármasmalmi ME a falunapra és a perecfesztiválra 600 eurót, a felsőlakosi Arany János ME a Terítsünk asztalt című programra 650 eurót, a csentei Petőfi Sándor ME a Csentéről csenteieknek című „Ki mit tud?”-vetélkedőre 500 eurót, a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete a  találkozóra a zalaegerszegi Kertbarát Egyesülettel 200 eurót, a Muraszombati Baráti Kör a 30 éve a kultúra szolgálatában című programra 700 eurót, a pártosfalvi Rózsa Kézműves Egyesület az Ismerkedjünk és tanuljuk a hetési hímzést című nyíltnapos továbbképzésre 300 eurót, a lendvai Lavina Kultúrklub a Túlórák című filmes továbbfejlesztési programra 1.000 eurót, a zsitkóci Gyönyvirág ME a gasztronómiai napra 800 eurót, a Pincei Turizmusfejlesztési Egyesület a Pókafesztre 400 eurót, a pincei Zala György ME a táncos-dalos estre 700 eurót, a göntérházi Hetés ME kézimunka-kiállításra 400 eurót, a lendvai Vita ME a Vita hanghullámai című projektre 400 eurót, a Kapornaki ÖTE emlékszoba kialakítására 400 eurót, a lendvai Foto-Video Klub a Határtalanul Pincétől Hodosig című projektre 600 eurót és a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet a Magyar Bál megszervezésére 1.000 eurót. Három pályázat (eszközbeszerzés, illetve elegendő saját forrás) nem részesült támogatásban.