kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418
 

A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje

zcsj40171Dr. Zágorec-Csuka Judit: A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje; Biblioterápiai tanulmánykötet, Pilisvörösvár – Kapca, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület – Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, 2017, 166 oldal, szakrecenzensek: dr. Domokos Áron, dr. Rudaš Jutka, dr. Vörös Klára Ilona, szerkesztette dr. Székely András Bertalan.
A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje című, biblioterápiai tanulmányokat tartalmazó kötet áttekintő összefoglalást nyújt a fejlesztő biblioterápiáról, rámutatva a szépirodalmi művekben felbukkanó személyiségfejlesztési attitűdökre. A kötetben a szövegek az olvasás során akár terápiás hatást is kifejthetnek, s ezáltal hathatnak a személy testi vagy lelki egészségére. Az alapvetően szövegterápiára épülő könyv hangsúlyozottan „az olvasó alkalmazkodóképességének”, „a személyes problémák, konfliktusok megoldásának”, „az önismeret fejlesztésének”, valamint „az érzelmek felismerésének” a kérdéseire keresi a választ, illetve a tudományterület elméleti kérdésirányait, a biblioterápiának nevezett szemléleteket igyekszik megragadni.
zcsj40172A bemutatásra kerülő biblioterápiás szövegértés és elemzés túlnyomó része a modern elméleti koncepciót követi. Ennek fontos vonatkozásait a Hans Christian Andersen meséiben felfedezhető – a megaláztatás, lekezelés és lenézés – motívumháló köré épülő biblioterápiás feldolgozás szempontjából értelmezi.
Továbbá a meseterápia speciális alapvetéseinek bővebb kifejtését a Boldizsár Ildikó nevével fémjelzett tevékenység és az általa kidolgozott és alkalmazott, prevenciót és gyógyítást szolgáló Metamorphoses Mesterterápia nyomán határozza meg, mely szerint „nem elég, hogy a kiválasztott mesénkben hol látjuk magunkat, a mesének szimbolikusan arról is kell szólnia, hogy az adott pillanatban hol tartózkodunk az életünkben. De nem elég megtalálni a ’saját mesénket’, meg is kell érteni és fejlődésünk szolgálatába is kell állítani azt.” A szöveg kitér arra a megállapításra is, mely szerint a kiválasztott mesék olvasásretorikai elemzése olvasó-orientált kérdéseket tesz fel, amelyek az olvasás révén a gyerekekben érzelmi és kognitív változásokat idéz(het)nek elő.
A szóban forgó könyv többi része fölülvizsgálva a magyar kortárs és klasszikus, valamint a határon túli, muravidéki szépirodalom néhány művének biblioterápiás jelentőségét, a világirodalom terápiás vetületeit, a színházi és filmelemzés biblioterápiás módszereit, új és fontos eredményeket hoz létre.
Dr. Zágorec-Csuka Judit biblioterápiás koncepcióban gondolkozik, és alapos bibliográfiával zárja a könyvét. A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje című tanulmánykötet egy olyan tudásterületre hívja fel a figyelmünket, amely számos tudományos színtéren világszerte érvényesülni látszik, ezért fontos, hogy alapvető téziseit szűkebb környezetünk is megismerje. A könyv szemlélete is plurális.
Dr. Rudaš Jutka
MCSi Design