kele
perec1
garas1
62. évfolyam
50. szám
Lendva 
2018. 12. 13.
kiscim5018
 

Szent Péter esernyője – vígjátékként

szentpeter0818Vasárnap mutatták be a lendvai színházban a Hevesi Sándor Színház által színpadra vitt Szent Péter esernyője című darabot. A vidéki életet és a dzsentrik hanyatlásának a világát bemutató egyik utolsó Mikszáth-művet Deres Péter átiratában, Moravetz Levente rendezésében láthatta a közönség.
A nyitójelenetben a görög drámák „seregszemléjére” emlékeztető szomorú hangulatot Gregorics Pál haldoklása, majd bekövetkezett halála – egyúttal a mikszáthi stílusra is oly jellemző vontatottság határozza meg. A szálak kibontásával, a Szent Péter-legenda megszületésével, a dolgok újbóli összetalálkozása után a drámai cselekmény aztán felgyorsul, hogy a darab „nagy hatású, tanulságos végkifejlettel” záródjon.
A nagyszámú mozaikszerű epizód is az elmondottakat példázza, sőt a rendezőnek arra is „van ideje”, hogy a színházi kellékek mozgatásával megbízott műszaki dolgozókból „dalárdát” formáljon, s így ők is aktív részesei lesznek a színházi produkciónak.
Az esernyő titkának a leleplezésével pedig egyenes út vezet a „happy end”-hez, Wibra Gyuri és Veronika szerelmének betetőzéséhez. A nagy gonddal felállított színpadképben és a kosztümökben a 19. századi vidéki élet minden apró, néha feleslegesnek tűnő mozzanata teljességgel benne foglaltatik. A lényeg: a lendvai színpadképbe – a tájoló darabok szegényes kivitelezésével ellentétben – a zalaegerszegi színházi hangulat szintjét sikerült idevarázsolni.
A darab univerzális üzenetét a becsület, a látszatházasságon, a kapzsiságon és a „hagyatékért” folytatott harcon felülemelkedő, Szent Péter „beavatkozásával” egymásra találó szerelmesek tiszta érzéseiben összefutó emberség teszi ma is aktuálissá, a népszínművek világának a megidézésével ma is hitelessé.
Az előadás főszereplői, Barsai Márton (Wibra György, ügyvéd) és Kátai Kinga (Bélyi Veronika) őszinte játéka pedig a sikert és a végkifejletet egyaránt megkoronázta. A siker így Lendván is borítékolva volt.
MCSi Design