kele
perec1
garas1
62. évfolyam
50. szám
Lendva 
2018. 12. 13.
kiscim5018
 

Az elsődleges cél: a kulturális örökség védelme

galeria10181A Lendvai Galéria-Múzeum Tanácsa egy év után, hétfőn tartotta meg 13. ülését, melyen elfogadták az intézet 2017. évi zárszámadását, de az idei év programjáról és pénzügyi tervéről is tanácskoztak. A galéria látogatottsága tavaly rendkívüli volt.
A Novak Peter tanácselnök által vezetett ülés már a napirend elfogadásánál megtorpant. Lendvai Kepe Zoltán főkusztosz, tanácstag ugyanis indítványozta az ülés elnapolását. Az indok: a tanács tagjai kevés kivételekkel nem rendelkeznek a 2017 januárja óta esedékes, szakmai továbbképzés címén szerzett, a kulturális intézetek tanácstagjainak kötelező igazolással. A tanács azonban rövid egyeztetés után úgy döntött, hogy mégis megtartja az egyébként határozatképes ülést. De a jegyzőkönyvek elfogadásánál újra csak felmerült a „legitimitás” kérdése, így Kepe Zoltán, aki jogi lépéseket helyezett kilátásba, sem a tavalyi rendes, sem pedig két levelező ülés jegyzőkönyvét nem volt hajlandó megszavazni. Utóbbiakat azért sem, mert az igazgatói munkahely fizetési osztálya (6. osztály) megnövelésének gyors eljárással történt elfogadását nem tartotta megfelelőnek, sőt szabályellenesnek ítélte.
galeria10182Az évi zárszámadás rendkívül magas számokat és a látogatottságról szóló pozitívumokat tartalmazott (367.753 euró bevétel, 30 ezer euró többlet, több mint 24 ezer látogató a várban, négyezer a zsinagógában), amely az idei költségvetési és programtervezet alapjául is szolgált (230 ezer euró községi és 33 ezer euró állami támogatás mellett). Mindkét dokumentumot elfogadta a tanács, a 2018-as tervet azzal a kitétellel, hogy az év folyamán ellenőrizni kell.
Elhangzott a kérdés: vajon patikamérlegen kell-e mérni a sikereket, s közben attól rettegni, hogy nehogy maradjon az intézet számára szabad mozgást jelentő többlet. Lendvai Kepe Zoltán hozzátette: ha csak a belépődíjak révén jelentkező bevételi forrásra hajtunk, akkor az intézmény elérte-e a célját? Vajon ez-e az egyedüli helyes kritérium? Az elsődleges célnak a kulturális örökség védelmének kellene lennie! Példának okáért a reneszánsz év kapcsán szervezett múzeumpedagógiai műhelyeket hozta fel, mely a tárlatlátogató közönség-utánpótlás kinevelésének egyik záloga. Bár ez egy ideje elhalt. A Mátyás király-év kapcsán jó lenne ezt is újraindítani – érvelt Varga István-Štefan tanácstag.
galeria10183A tanács döntött a fiókintézmények (polgárság múzeuma, zsinagóga) belépődíjairól is, ami egyesek szerint túl sok (2,5 euró), bár a szabályzat, mely a csoportos látogatottságot szabályozza, szintén nincs aprólékosan kidolgozva. A magyarországi pályázatok is megtorpantak – hangzott el.
A Zala György-emlékév szervezése kapcsán felmerült, hogy a szobrásznak még meglévő gipszmodelljeiből kellene a bronzöntésre egyet kölcsönözni.
Gerič Ferenc tanácstag a dicséret hangján szólt, de a személyzet megfelelő létszámának biztosítását a korábbi évekhez hasonlóan fontosnak tartaná. Az idei programokat a májusban leköszönő megbízott igazgató, Lázár Beáta tolmácsolta: a Chagall-kiállításon és a LindArton, valamint a bronzöntés-bemutatáson kívül a jövő héten a Herendi-kiállítás nyílik meg, a szüret tájékán pedig az 1848-as forradalom emlékére nyílik kiállítás a Fő utcai helyiségekben. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt egyik pillérének számító zsidómúzeumban is lesznek új rendezvénynek. A szentgotthárdi művésztelep ismét lendvai segédlettel valósul meg, a Faragó Márton-kiállítást pedig Ljubljanában és Mariborban is láthatják az érdeklődők.
MCSi Design