Könyv-elő

 • Nyomtatás
 • konyvelo37180Paksa Katalin–Németh István: Muravidéki magyar népzene (Prekmurska madžarska ljudska glasba – Hungarian Folk Music of the Mura Region), Hagyományok Háza, Budapest – MMÖNK, Lendva, 2018.

  A külsőleg is tetszetős, háromnyelvű rezümével, hanghordozóval is ellátott 350 oldalas könyvhöz a szerzőpáros személyes indíttatása is kellett – az MTA Zenetudományi Intézetének programjával összhangban, amelynek célja a magyar népzene egészének megismertetése, s ebből egyetlen régió népzenei feldolgozása sem maradhat ki. Az 1998-as gyűjtőút bár a 24. órában történt, de így is megérte, hiszen a már felgyűjtött, de ritkán közölt, a népzenetárban szunnyadó anyag „monografikus igényű” feldolgozásának a tervét is megszülte. Mi több, a kottás feldolgozás mellett a szalagokon is megtalálható anyag (például Kiss Lajos 1969-es gyűjtése) mellékletként hangzó anyag formájában, CD-változatban is megjelent.

  A még meglévő népzenei anyag módszeres gyűjtése a muravidéki tájegységen (Hodostól Pincéig, 22 településen) a szerzők szerint 1962-vel kezdődött el, amikor Király Ernő, az Újvidéki Rádió népzenei szerkesztője „intézményes megbízásból” gyűjtött a vidéken. Őt Horváth Károly, a későbbi népdalkörök vezetője követte, 1968-ban kezdett gyűjteni a Muravidéken.

  konyvelo3718A kötet hiánypótló jellegéről is maguk a szerzők jegyzik meg: az eddigi gyűjtésből vajmi kevés áll a népzenei ínyencségek után érdeklődő zenekedvelő közönség számára. Nagy veszteségként értékeli a szerzőpáros azt is, hogy a kritikai összkiadás sorozatból (például Magyar Népzenei Antológia) „a Muravidék népzenéje mint olyan teljesen hiányzik”. Van persze itt is kivétel (ilyen a göntérházi Gergelyjárás, mely több hangzó anyagon is megjelent, továbbá egy régi stílusú dal Kapcáról), arányaiban azonban két és félezer kotta közül mindössze kilenc(!) képviseli a tájat. Ezért közös kötelességünk – így a Paksa–Németh szerzőpáros –, hogy az összes elérhető anyag nyilvánosságra kerüljön további kutatási, illetve ismeretterjesztő célzattal.

  A szám szerint 356 muravidéki adatot tartalmazó monográfiát a gyűjteményi és kottatári, a gyűjtéshez és az adatközlőkhöz kapcsolódó tudnivalók mellett a népzenei anyag témakörök, illetve stílusok szerinti közleményei egészítik (például Táncdallamok és egyéb dalok, Alkalomhoz nem kötött dalok stb.). Ezek főleg a népdalkörök vezetőinek lehetnek hasznosak a gyűjtemény többek által is emlegetett, nem elhanyagolható, az „önazonosságot erősítő és a hagyományápolást segítő” vonatkozása miatt. Ehhez nyújt segítséget a CD-n rögzített anyag is, amely sok izgalmat tartogat azok számára, akik adatközlőként szerepelnek a lemezen.

  Göncz László a kötet előszavában írja: „E kötet az elvégzett munkával együtt közösségünk szempontjából fontos érték és bizonyíték, az egyetemes népdalkincs vonatkozásában pedig az egyik legkisebb, de élénken csillogó és nélkülözhetetlen mozaikkő behelyezése nemzeti értéktárunk egészébe.” Tegyük hozzá: ahonnan eddig hiányzott!