Őrizve az amatőr színházi nyomokat

 • Nyomtatás
 • szinh amat4119A Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete, valamint a Lendvai Könyvtár és Kulturális központ által szervezett, a lendvai amatőr-színjátszás évtizedeit bemutató kiállítás pénteki megnyitóján a kultúrotthonban az „őstagoknak” – Toplak Istvánnak, Svarda Margitnak, Toplak Milkának, Unger Mirának és Stupar Rajkónak – nyújtottak át a figyelmesség jeleként elismerést, virágszálat.

  Marič Aleksander, a nyugdíjasok egyesületének elnöke a szervezők nevében szólt, ismertetve az egyesület legújabb kori tevékenységét, főleg a Kofetarji színjátszócsoport 10 évét. Ezután kitért a kulturális örökség megőrzésére irányuló tevékenységükre, ezek közül kiemelve a Nagymamáink konyhája című receptkönyv kiadását és a jelen kiállítást, amely anyagának felgyűjtésében a Könyvtár és Kulturális Központ dolgozóinak is jelentősen szerep jutott.

  Halász Albert, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója elmondta: Lendván a műkedvelő tevékenységnek nagy szerepe volt a múltban a kulturális szint megtartásában. Az igazgató kifejezte reményét hogy a műkedvelő tevékenyég nem csak a múltban, hanem a jövőben is közösségkapocsként működik majd, ha másképp nem, hát a jövőben is sokan lesznek nézőként a kulturális központ látogatói. Halász kiemelte Varga Sándor gyűjtő, rendszerező szerepét, s ennek az anyagnak egy külön kiadványban történt megjelentetését, mely olyan kincs, amelyre a jövőben is nyugodtan lehet támaszkodni.

   

   

  Feher Štefka, az egyesület örökségvédelmi szekciójának vezetője a kiállításról elmondta: az örökség, melyet reánk bíztak a nagy elődök az írás és a képzőművészet, valamint a színjátszás terén, arra kötelez bennünket, hogy méltóan őrizzük az emlékeket. Ez a munka akkor lesz teljes, ha a múlt értékei a jövő hajtóerejeként is jelentős szerepet kapnak.

  Az ez alkalomból kiadott brosúrában olvashatjuk: az amatőr színházi tevékenység – a szereplők és a közönség együttgondolkodása folytán, kölcsönösen egymást is képezve – a város és a környék identitásának a kiépítésében is fontos szerepet vállalt. A kiadványban megszólalók (Toplak István, Svarda Margit, Lugarič Ági stb.) egy-egy érdekes mozaikkal járultak hozzá az emlékezéshez a fellépésekről és a próbákról, valamint a hazai közönség előtti játszás izgalmáról.

  A kiállítás október 20-ig látható a Színház- és Hangversenyterem aulájában, utána a lendvai könyvtár dokumentumanyagába kerül át.