kele
perec1
garas1
64. évfolyam
30. szám
Megjelenés:
2020. 07. 30.
kiscim3020
 

A magyar kultúra őrzői

cim mnmi4719A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 25 évvel ezelőtti megalapítása jelentős lépés volt nem csak a szlovéniai magyar kisebbségnek, hanem az egész Kárpát-medencei magyarságnak, hiszen modellül szolgált a környező országokban alapított nemzetiségi magyar intézmények létrehozásához. Szerteágazó tevékenysége – a műkedveléstől a tudományos munkáig –, feladatköre és kapcsolatrendszere nélkülözhetetlenné vált, amit bizonyít az elmúlt huszonöt év, az ünnepség, a fellépők és a vendégek…

 

 

Van mit felmutatnunk, van mit átadnunk

 

Ünnepi gálaműsorral a lendvai Színház- és Hangversenyteremben és díszüléssel a Városházán ünnepelte meg november 15-én megalapításának 25. évfordulóját a muravidéki magyar közösség egyik meghatározó intézménye, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Megalakulása úttörő lépés volt, hiszen a Kárpát-medencében a muravidéki intézet mintájára alakultak meg a hasonló nemzetiségi intézmények.

A jubileumi díszülésen Soós Mihály, az intézet igazgatója köszöntötte a vendégeket, a hazai, az anyaországi és a Kárpát-medencei rokon intézmények vezetőit, kultúrmunkásokat, a kultúrpolitika szereplőit és – vázolva az intézet tevékenységének széles palettáját – köszönetét fejezte ki mindazoknak az egyéneknek, csoportoknak, szakmai vezetőknek és nem utolsó sorban a két országnak, Szlovéniának és Magyarországnak, akik nélkül az intézet nem tudna közösségőrző munkát végezni és létezni. Külön kiemelte Göncz László, az intézet létrehozásánál kulcsszerepet vállaló első igazgató nevét. A díszülés résztvevőit köszöntötte Göncz László is, kiemelve az intézet széleskörű tevékenységét, mai és jövőbeni szerepét a nemzetiségi kultúrában. A Kárpát-medence számos részéről érkező vendégek az emlékezések mellett egy-egy jelesebb találkozó, nyári tábor vagy anyanyelvi megmozdulás máig ható és összetartozást erősítő szerepéről, valamint a kulturális kapcsolattartás fontosságáról is szóltak. A szlovén Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Hagyományok Háza, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Csemadok Országos Tanácsa, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, az Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, a pécsi Határon Túli Magyarokért Alapítvány, a szarajevói Magyar Ház vezetői és munkatársai gratulációkkal és jókívánságokkal halmozták el az intézetet.

Az esti teltházas gálán több ünnepi szónok méltatta a jubiláló szervezetet. „Ezelőtt 25 évvel az MNMI volt az, aki fölvállalta a muravidéki magyar kultúra koordinálását – és itt ne feledkezzünk meg köszönetet mondani az egykori vezetőknek és alapítóknak sem. Önök pedig, kedves muravidéki magyarok ezt a célirányos tevékenységet lelkesen, odaadóan és büszkén végzik a mai napig is” – mondta az alapító Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa nevében Bacsi Zsuzsanna, a tanács alelnöke, majd kiemelte, hogy a maroknyi magyarságnak mindig is szüksége lesz egy összefogó intézetre, melynek munkájához az alapító támogatását biztosította.

 

 

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke a két szomszédos megye és a Muravidék kulturális együttműködését (első ízben 1992-ben került aláírásra a háromoldalú kulturális együttműködési megállapodás) és folyamatos kapcsolatát emelte ki. „A számokban megnyilvánuló sikeresség mellett van egy nehezebben tetten érhető eredmény, ami a közösség gondolkodásmódjában, érzelmeiben jelenik meg. Köszönet az intézetnek, hogy működése során mindig fontos céljának tekintette a nyelv és a kultúra ápolásán, a közösségek felkarolásán keresztül a magyarságtudat fenntartását” – fejtette ki Pácsonyi Imre. A szlovén Kulturális Minisztérium képviseletében Plut Jadranka, a Kulturális Sokszínűség és Emberi Jogok Irodájának megbízott vezetője mondott köszöntőt, hangsúlyozva, hogy az intézet hozzájárult ahhoz, hogy Lendva városa pezsgő kulturális központtá váljon. Sok, az intézet égisze alatt működő, kezdetben műkedvelő jellegű szervezet és csoport ért el kiváló eredményeket és lépett túl a műkedvelői szinten, ilyen például a színházi tevékenység terén az Egy&Más Vándorszínház. A Kulturális Minisztérium felismeri ezeket az erőfeszítéseket és ezt a rendkívüli munkát, valamint pénzügyi támogatást nyújt a magyar nemzeti közösség programjainak a fejlesztéséhez, amely a saját kultúrájával a szlovén teret is gazdagítja” – mondta.

Soós Mihály, az ünneplő intézet igazgatója beszédében ezúttal is a hála és a köszönet került előtérbe – mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal a műkedvelés és általában a kultúra terén segítik az intézetet, majd kiemelte, hogy „a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek pedig tenni kell, és tesz is azért, hogy évek múlva is legyenek utódaink, akik továbbviszik a lángot. Be kell vallanunk, hogy most nehezebb dolgunk van, mint 25 éve volt. Talán jelenleg az anyagi lehetőségeink nagyobbak, de kevesebben vagyunk. 

De van mit felmutatnunk, van mit átadnunk az utókornak.”

A színvonalas gálaműsorban, melyet a muravidéki népdalkörök együttes kórusa nyitott, a Muravidék Néptáncegyüttes és a Szentlászlói Néptáncsoport, az Új Muravidék Citeraegyüttes és a Pünkösdi Rózsa Citeraegyüttes, az Ividő Tánccsoport, Cojhter Luka és Koša Péter zenészek, Kološa Tanja és Šetar Lucija énekesek és a muravidéki fiatalok léptek fel.

 

 

MCSi Design