Lendvai Kepe Zoltán a tanácselnök

 • Nyomtatás
 • galeria0420A Lendvai Galéria-Múzeum (GML) tanácsa január 24-i rendkívüli ülésén Lendvai Kepe Zoltánt választotta a tanács élére, a tanács alelnöke Kelenc Boštjan lett. 

  A tanácselnök és helyettese kiválasztásával a tanács – fél évvel a megalakulása után – megkezdheti a tartalmi munkát. A tanács vezetőinek megválasztását a szabályozás „egyedisége” akadályozta leginkább, hiszen az intézet alapító okirata és a tanács ügyrendje értelmében az intézet tanácsának elnökét és alelnökét az intézet alapítója, tehát Lendva Község, illetve polgármestere javasolja. A tanács alakuló ülésére (tavaly júniusban) a község részéről nem érkezett javaslat a két tisztségre, ezért a megválasztást elnapolták.

  Lendva Község ezúttal írásban értesítette a Galéria-Múzeumot, hogy az elnöki tisztségre Lendvai Kepe Zoltánt, az intézet kollektívájának képviselőjét, az alelnökire pedig Kelenc Boštjant, a község képviselőjét javasolja.

   

   

  Még mielőtt az ülésvezető Baumgartner Dubravko, a GML igazgatója szavazásra bocsátotta a javaslatot, több tanácstag (Gerenčer Jože, Gerič Ferenc, Marič Aleksander) kifejtette: megszavazza a javaslatot (illetve tartózkodik), hogy a tanácsban elkezdődhessen az érdemi munka, és egyben kezdeményezi az alapító okirat és a tanács ügyrendje azon cikkelyeinek módosítását, melyek az elnök és az alelnök választását határozzák meg. A GML ugyanis az egyedüli kulturális intézmény Szlovéniában, melynek tanácselnökét és alelnökét az alapító javasolja megválasztásra. Emellett kezdeményezni szeretnék azt is, hogy a kollektívát a mostani egy tag helyett legalább két alkalmazott (a galériai és a múzeumi programrészből egy-egy) képviselje a tanácsban.

  A folytatásban a hét jelenlévő tanácstag (két, illetve egy tartózkodó szavazattal) döntő többséggel  megszavazta a tanács elnökét Lendvai Kepe Zoltán és helyettesét Kelenc Boštjan személyében.  

  – A Lendvai Galéria-Múzeum az egyik legsikeresebb kulturális intézmény. Tanácselnökként bízom az eredményes együttműködésben az alapítóval, a társalapítóval, az intézettel, az igazgatóval és az alkalmazottakkal, hogy jó és konstruktív munkát tudjunk végezni – mondta a bizalmat megköszönve Lendvai Kepe Zoltán.