kele
perec1
garas1
64. évfolyam
30. szám
Megjelenés:
2020. 07. 30.
kiscim3020
 

Életrajz és pályakép személyes hangnemben 

carjeno0620A szlovén kultúranap tiszteletére a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár előterében bemutatták Car Evgen (Cár Jenő): Moja zgodba (Az én történetem) című, önéletírását és pályarajzát tartalmazó szerzői művét.

 

Képünkön: Klaudija Sedar, Cár Jenő és Mitja Slavinec a Moja zgodba (Az én történetem) című könyv ősbemutatóján.

 

A 220 oldalas szöveg- és fotódokumentációt tartalmazó könyv a muraszombati PAZU kiadásában jelent meg. A könyv bemutatásában a kiadó részéről dr. Mitja Slavinec és a szerkesztő, Klaudija Sedar működtek közre, akik a reprezentáns, fényképekkel és színházi jelenetfelvételekkel ellátott kiadványt a kiadó profilbővülését követő időszak első művészi kiadványának nevezték.  

A könyv alcímében szereplő idézet (Csak a hülye hiszi azt, hogy őt mindenki szereti) életbölcseletté nőtt Cár Jenő színészi pályájára és életére vonatkozóan. Tone Partljič a könyv előszavában annak műfaji meghatározásáról írja: művészi és „szívvel megírt önéletrajz”, önvallomásos regény is lehetne, melyben az aforizmaszerű sűrítmények sokaságát halmozza fel. Az elsőben éppen a nyelv szeretetére, féltő óvására  figyelmeztet, egyúttal a 11. parancsolat szerinte így kellene, hogy hangozzék: szeresd az anyanyelvedet. 

Életének két meghatározó színtere a színészethez és színházhoz, a másik a dobronaki családi szőlőhöz, illetve – ahogy vallomásában áll – a 200-nál több megformált szerephez, színházi alakításhoz és a több ezer liter megtermelt borhoz kapcsolódik – s néhány drámai szövegkísérlethez, melyeket ő maga vitt sikerre (Poredušov Janos, Štrki umirajo stb.).

A színházi lét a „működési tér” megdolgozásától, a birtoklásától függ – nyilatkozta Cár színházi elkötelezettségéről, pályájáról. Ezt az idősebb pályatársaktól is hallotta többször. De a szerep és a színház maga is múlékony állapot, mert ha nem vagy néhány évig, elfelejtődnek az alakítások és a sikerek. Mert a „rovatek” (ceruzaírás) inkább megmarad – ez volt egyik ősének tanácsa, aki Goricskóból telepedett az 1840-es években Dobronakra, ő volt az első Car, vagy Cár, esetleg Czár, vagy ki tudja, mi? Erre a NUK-ban való búvárkodás és a mezőgazdasági munkák „szünetében” a hallgatózások, a családi krónika apránként történő mozaikszerű összeírásai döbbentették rá.

 

 

MCSi Design