kele
perec1
garas1
64. évfolyam
38. szám
Megjelenés:
2020. 09. 24.
kiscim3820
 

Könyv-elő: Az Alsó-Lendvai Híradó megjelenésének 130. évfordulója

konyvelo1720Szerkesztő: Halász Albert, segédszerkesztő: Varga Ines, kiadja a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Lendva, 2020. Gyakran előfordul, hogy egy hazai kiadvány elkerüli az olvasó, illetve több esetben a tudományos szakma figyelmét is, s csak később, egy-egy nagyobb konferencián visszahallva döbbenünk rá elfeledett értékeinkre, amelyek egy közösség számára, főleg annak történelmi-kulturális jövője szempontjából, fontosnak bizonyulnak. Hogy ebben az esetben ne ez történjen, ezért a könyv- és sajtótörténet, valamint a történelem és a helytörténet szempontjából is fontos friss gyűjteményes kötetről szólunk az alábbiakban. Mivel kis példányszámban látott napvilágot az Alsó-Lendvai Hiradó megjelenésének 130. évfordulójára rendezett tanácskozás előadásait tartalmazó brosúra és piaci terjesztésre sem kerül, ezért fontos rá felhívni a szakma és az érdeklődők figyelmét.

A kötet Göncz László történész dolgozatával indul, aki a kisváros 19. század végi társadalmi jellemzőit és népességi viszonyait mutatja be. Halász Albert a lendvai sajtó indulásának körülményeit vizsgáló hosszabb tanulmányában átfogó képet ad a mai Muravidék és a Muraköz területén alapított nyomdákról, főleg a Balkányi előtti időszakról. Balkányi Ernő, a legfontosabb lendvai nyomdásznak aposztrofált mester tevékenységét Süč Dejan a nyomdászcsalád anyakönyvi és más dokumentumaira építő tanulmányában tárja elénk. Ebben a családra vonatkozó sok érdekes adatot is találhatunk, például a tragikus sorsú Balkányi Elekre vonatkozóan is, akit a nyilasok likvidáltak 1945-ben. Lendvai Kepe Zoltán a Hadik-múmia „históriájának” hiteles történetét kívánja tisztázni Egyházasbükki Dervarics Kálmán írásai alapján. Andrejek Tadeja a lap híreiben, rövidebb szócikkeiben a vidék földesurainak és nemeseinek az életéből, a ma kétnyelvű vidéknek számító helyekről próbálja a múlt század eleje történelmének rendkívül érdekes szakaszát értelmezni. Kovács Attila a lapban közzétett első világháborús hadi kitüntetettek névsorát mutatja be fokozataik megjelölésével, a rájuk vonatkozó tudósításokat, a lap által is kiemelt kitüntetetteket külön is tárgyalva. Papp József „A Muraszombat és Vidéke című hetilap mint gazdag helyismereti forrás” című tanulmányából megtudhatjuk, hogy a lap szerkesztői és munkatársai Muraszombat város neves jogászai, ügyvédei, tanítói és közéleti személyiségei voltak. Bence Lajos a nyomdász Balkányi mindenes szerepét, szerkesztői-gazdasági tevékenységének komplexitását vizsgálja, látnoki képességeire való rámutatással. 

(-) 

 

 

MCSi Design