kele
perec1
garas1
64. évfolyam
42. szám
Megjelenés:
2020. 10. 22.
kiscim4220
 

Muravidéki Magyar Értéktár: Szúnyogh Sándor életműve

ertek39201Szúnyogh Sándor 1942. március 3-án született egy alsólakosi paraszti családban. „Első nagy élménye volt a háború utáni szegény világ megélése, ahogy ő fogalmaz: a ’jegyes világé’. Általános iskolába a szülőfalujában járt, majd 1963-ban elvégezte a muraszombati tanítóképzőt. A goricskói Domonkosfán tanított 1970-ig. Később a maribori pedagógiai főiskolán, majd pedig Szombathelyen tanári oklevelet szerzett.” (Lendva-vidéki művészeti arcképcsarnok)

ertek392021970-től Lendván a Népújság munkatársa, 1971-től az évente megjelenő Naptár szerkesztője is. Közben a Lendvai Füzetek – Lendavski zvezki időszakos, kétnyelvű kiadvány több számát is szerkesztette. 1992-től haláláig a Szlovén TV Lendvai Stúdiójának vezetője, igazgatója volt.

A szlovéniai magyar irodalom legeredetibb, legtöbbet fordított szerzője. Elsősorban költőként tartják számon, bár kultúrtörténeti, szerkesztői tevékenysége is ugyanúgy jelentős volt. A Tavaszvárás-nemzedék legfiatalabb tagja, aki sajátos hangjával, a modern formateremtés és az avantgárd felől közelített a vershez, ezt próbálta ötvözni a hagyományos mondanivalóval. „Szúnyogh Sándor ugyanis csak formakultúrájával volt modern költő, világszemléletében és létértelmezésében Berzsenyi módra klasszikus volt” – írta Mák Ferenc kritikai számvetésében.

„Két és fél évtizednyi szerkesztői tevékenységének egyik legfigyelemreméltóbb teljesítménye a Naptár, mely az almanach-jelleget elveszítve lassan a tudományos élet enciklopédiája, a muravidéki magyar irodalom alkotóinak nemzedékeket átfogó antológiája lett. A 80-as évek végétől haláláig a Muratáj oszlopos tagjának számított. Fáradhatatlan irodalomszervezői tevékenységét és szerteágazó kapcsolatait felhasználva a határon túli közösségek irodalmának hazai recepcióját elsőként sürgette.” (Lendva-vidéki művészeti arcképcsarnok)

január 10-én halt meg. Halála után a Muravidéken ifjúsági irodalmi díjat neveztek el róla.

Művei:

ertek39203Halicánumi üzenet, Pomurska založba, Muraszombat, 1975.

Naj-Leg, Pomurska založba, Muraszombat, 1977.

Hóvágy, Pomurska založba, Muraszombat, 1985.

Virágköszöntő, Pomurska založba, Muraszombat, 1987.

Halicanumi rapszódia, Forum, Újvidék, 1991.

Visszajövök, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2007.

Muravidéki kincsesláda, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 1997.

Üdvözlet Alsólendváról, Lendva Község, Lendva, 1997.

 

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Muravidék

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

Javaslattevő(k)

Négy határon át vetélkedő, 2018/2019 – Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 6.b osztályos, háromfős csapata. Csapattagok: Gor Lebar Ališa, Gönc Júlia, Sabo Fiona. Felkészítő tanár: Vöröš Koni.

Település

Lendva

 

Indoklás

Szúnyogh Sándor irodalmi tevékenysége mellett kultúraszervezői, újságírói-szerkesztői, fordítói és tanítói munkássága is meghatározta a Muravidék életét, ezért a kultúra mindenesének nevezték tisztelői. Bence Lajos így ír róla a Visszajövök című kötetben: „Főhajtás és adózás egy olyan költői-szerkesztői nagyság előtt, aki kultúránk mindenese volt. A szlovéniai magyar irodalom alfája és omegája. Életében itthon ’csak’ jó tollú újságíróként, az anyanemzet irodalmi köreiben ihletett költőként ismerték leginkább. Konoksága, nemzete és közössége iránti elkötelezettsége nevét Bécstől Kolozsvárig, Újvidéktől Dunaszerdahelyig ismertté tette.”

 

Forrás

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szúnyogh_Sándor Lendva-vidéki művészeti arcképcsarnok. Szúnyogh Sándor. https://www.kl-kl.si/hu/honismeret/muveszeti-arckepcsarnok/szunyogh-sandor/ Szúnyogh, Sándor. http://www.pomurci.si/Default.aspx?id=679 Gyuricza Ferenc: Átadták a Szúnyogh Sándor-díjat Lendván. ZAOL. 2019. 01. 12. https://www.zaol.hu/kultura/atadtak-a-szunyogh-sandor-dijat-lendvan-2781292/ Szúnyogh Sándor költészete http://www.e-kompetencia.si/egradiva/M2%20-%208%20razred/4.1.%20irodalom_Irodalmi%20seta%20I._Szekeres/index3.html

MCSi Design