„Modern” építkezés természetes anyagokkal – vályog

  • Nyomtatás
  • lakber1916Az emberiség már ősidők óta, legalább kilencezer éve építkezik agyaggal. A vályogfalat a kelták is alkalmazták és ismerték. Az egyiptomi templomépítészetnél is megjelent, hisz II. Ram­szesz fá­raó lu­xo­ri ha­lot­ti tem­p­lo­má­nak ku­po­lá­ja is ebből a nemes anyagból készült. A középkorban a vályogfalas építkezési technikát továbbfejlesztették, és így kifejlődött az ismert favázas építkezés. Tájegységünkben elődeink is ismerték. Manapság Európa- és világszerte ökofalvakat építenek vályogtechnikák alkalmazásával, napjainkra megnőtt az érdeklődés e természetes anyagból történő építkezés iránt, így a vályogfallal épült ökoházak száma lassan, de biztosan növekedik.
    A vályogból készült fal néhány kiváló tulajdonsággal rendelkezik: sza­bá­lyoz­za a belső le­ve­gő ned­ves­ség­tar­tal­mát, mivel az élő, lélegző föld kiegyenlíti a páratartalomban, illetve a hőmérsékletben előforduló ingadozásokat. Az agyag gyorsan képes felvenni a levegő többletnedvességét, valamint szükség esetén újra kibocsátani azt. A vályog továbbá kiváló hőtároló tulajdonsággal rendelkezik, ami helyes építészeti megoldások mellett csökkentheti az épület éves fűtési költségét, de kiváló hangszigetelő is. Energiatakarékos és teljesen környezetbarát építőanyag, mivel többször újrafelhasználható. A benne lévő víz elpárolgása által keményedik meg, víz hozzáadásával könnyen ismét formálhatóvá válik. Így minden más építőanyaggal ellentétben a vályog bármikor újra alkalmazható. Az agyag további jó tulajdonsága, hogy csök­ken­ti az épít­ke­zési és a szál­lí­tási költ­sé­geket. A vályogból készült ökoház al­kal­mas ar­ra, hogy az em­be­rek saját kezükkel épít­sék fel. Megfelelő szakmai tudás mellett könnyen előállítható és olcsó, némi kar­ban­tar­tás­sal év­szá­za­do­kig ki­tart, építése kre­a­tivitásra ösz­tö­nöz és egyedi megoldásokra ihlet.
    Miért jó vályogfalas ökoházat választani? Bodnár Erika szavai szépen megválaszolják ezt a kérdést: „A ház nem egy rakás tégla és némi faanyag. A ház az ember testének folytatása, a Mindenség modellje, amely védi és egyben összeköti a Világegyetemmel.”
    Források: Internet