Minisztériumi felszólítás a községnek

  • Nyomtatás
  • kkc knyvtar0921A Közigazgatási Minisztérium február 24-én felszólítást intézett Lendva Községhez, hogy a községi tanács következő ülésén módosítsa a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) 2016-ban elfogadott alapító okiratát. Az alapítási dokumentum két cikkelye ugyanis ütközik a helyi önkormányzatokról szóló törvénnyel, mely kimondja, hogy a községi tanács a község legfelsőbb döntéshozó szerve és ennek értelmében gyakorolja az alapítói jogokat a község részéről. Ezzel szemben az LKKK alapító okirata úgy fogalmaz, hogy a nyilvánosság két képviselőjét az intézet tanácsába a polgármester nevezi ki. A minisztérium konkrét törvényharmonizálási javaslata, hogy az adott cikkelyben a „polgármester” meghatározást a „községi tanács” váltsa fel. Ezzel egyértelművé válhat a tanácstagok kinevezésének kérdése és rendeződhet az LKKK és a község közötti konfliktus egyik tárgya.

    A Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) háza tájáról még egy hír: miután a február 22-re az online térben összehívott tanácsülés nem volt határozatképes, a február 25-i levelező ülésen a tagok elfogadták az intézet 2021-es program- és pénzügyi tervét a nemzeti közösség tagjai részére végzett külön feladatokra, míg az intézet 2020-as beszámolója nem kapott támogatást. Az alapító okirat szerint ehhez ugyan nem szükséges pozitív tanácsi határozat, de az elmúlt évek gyakorlata szerint a tanács elé terjesztették.