Sal: több új támogatást is terveznek

  • Nyomtatás
  • salkozseg12211Sal Község Tanácsa múlt szerdán a járványügyi szabályokat betartva már a helyi kultúrotthonban tartotta meg ülését. Megalapították a roma közösség helyzetét figyelemmel kísérő bizottságot a támogatások lekéréséhez, s elfogadták a 2021-es költségvetés tervezetét. A községben idén 3,1 millió euróból kívánnak gazdálkodni.

    A szlovén kormány január 7-én véglegesítette a roma településekkel rendelkező községek listáját, amelyek közé újonnan besorolta Sal Községet is. A besorolt községek idéntől állami társfinanszírozásban részesülhetnek a roma közösség alkotmányos jogai biztosításának fedezésére, ennek mértéke a községi költségvetés összegének 3,5 százaléka. Sal ebből idén közel 11 ezer euróra számíthat. A község a romák helyzetére vonatkozó teljes fejlesztési összeget – 45 ezer euró – 2024-ben kapja meg. A romák helyzetét figyelemmel kísérő bizottság tagja Horvat Simon (roma közösség), Škodnik Simona (helyi iskola), Svetec Tomaž, Kučan Bojan és Lainščak Drago (községi tanács) lett. Fartek Iztok polgármester megjegyzést tett a támogatási összeg kiszámítására, mely figyelmen kívül hagyja a roma közösséghez tartozók létszámát.

    salkozseg12212Sal Község még nem rendelkezik érvényes költségvetéssel, emiatt ideiglenes finanszírozásban részesül. A költségvetés tervezetét a tanács a múlt héten fogadta el, majd terjesztette 15 napos közvitára. Tíz év után sikerült a községnek kilépni a likviditási szorításból, mivel törleszteni tudták a felgyülemlett adósságokat. A 2021-es tervezés már merészebben történt. Salban idén mintegy 3,1 millió euró költségvetési bevételt irányoztak elő, ami 2020-hoz viszonyítva 37 százalékos növekedést mutat. A kiadásokat közel 3 millió euróra tervezik, aminek 46 százalékát (1,4 millió euró) beruházásokra fordítják, ezen belül a legnagyobb arányban az ipari övezet, az országút és a helyi utak (Domonkosfán a járdák kiépítése), a vízvezeték és a csatornahálózat, az idegenforgalom fejlesztésére, a községi hivatal épületének felújítására, erőgépek beszerzésére. A község költségvetésébe újdonságként betervezték az oktatási támogatást is, az egyetemisták számára 5, a diákokéra pedig 3 ezer eurót. A támogatást a sikeres érettségi, illetve diplomázás esetén egyszeri jutalomként osztanák ki. Új tétel a kis tisztítóberendezések telepítésének szubvencionálása is (15 ezer eurót).

    A községi tanács támogatta a 11 szlovén régió létrehozására vonatkozó törvényjavaslatot, miszerint Sal a Muravidéki Régióba tartozna muraszombati székhellyel.