kele
perec1
garas1
65. évfolyam
24. szám
Megjelenés:
2021. 06. 17.
kiscimn2421
 

Több javítás, felújítás

beruh temet2121Lendva Község az elmúlt időszakban több beruházási és karbantartási munkálatot végeztetett el a falusi utakon, épületeken, javított csatornahálózatot, épített csapadékvíz-elvezetést, rendezte a zöldterületeket is. E célra több mint 1,6 millió eurót terveztek be a 2021-es költségvetésbe.

A helyi közösségek és a község tulajdonában lévő épületek felújítására 650 ezer euró, az utak és az infrastruktúra karbantartására 509 ezer euró, a csapadé- és szennyvízcsatorna kiépítésére és karbantartására 220 ezer euró, az esővíz elvezetésére 100 ezer euró, a zöldterületek rendezésére és parkosítására 152 ezer eurót terveztek be. Az idei évre kitűzött munkálatok egy része már megvalósult, a féléves realizációra fordított pontos összeg a június végi elszámolás alapján derül ki.

Körképet állítottunk össze az elvégzett fejlesztésekről, melyek kivitelezési munkálatainak zömét – közbeszerzés alapján – a Hrastnik melletti Dolból érkező Pavčnik Kft. végezte, illetve a hazai Legartis, valamint az Öko-Park Kft. mint alvállalkozó.

Legutóbb a csentei Fő utcán fejeződtek be a javítási munkálatok, miután elhárították a tavaly újjáépített mintegy 1.200 méternyi szakasz hibáit. A csatornaaknák körül létrejött mélyedések szanálását követően az utat le is aszfaltozták már. Az aszfaltozási munkálatokra a reklamáció miatt került sor. Jelenleg az útpadka és az esővíz elvezetése készül. A 2018-tól tartó munkálatok leszerződött értéke 117 ezer euró, de hogy mennyi lesz a végösszeg, az majd a végleges elszámolás után derül ki, a beruházás teljes befejezése után.    

Szinte valamennyi községi út javításra szorul, úgy a falvakban, mint Lendván. A legtöbb esetben a vízelvezetés okoz gondot. Egy ilyen problémát hárítottak el a Lendván a Slomšek lakótelepen, ahol a vízlecsapoláson kívül megoldották a csatornaaknák elhelyezését is. A befejező aszfaltozási munkálatok még váratnak magukra.

 

 

Továbbá Lendván befejeződött a Szent Katalin-templomtól a Szentháromsági-kápolnáig vezető út melletti (a felső temető feletti) csapadékvízelvezetési-rendszer kiépítése mintegy 175 méternyi szakaszon. A beruházás értéke több mint 10 ezer euró. A lecsapolási munkálatokkal egyidőben a temetőnél eltávolították a tönkrement sövényt, amit az Öko-Park Kft. újabb 220 tiszafával helyettesített. A tuják lecserélésére került sor a hídvégi temetőnél is, a helyükbe 330 fiatal tiszafát ültettek el. Még a város és a települések tavaszi hortikulturális rendezése keretében Lendván a Fő és a Vasút utca egy részén új fasort ültettek és virágültetvényeket alakítottak ki. A Slomšek lakótelep felé vezető kerékpárút mellé fűzfák kerültek. Parkosítottak Hotizán is, Hármasmalomban a tervezett játszótér mellé 12 vöröslevelű bükköt és tölgyet ültettek el, valamint gyertyánfasort.

Közlekedés-biztonsági céllal kitisztították a Radamos–Ginyóc útszakasz melletti területet. A mintegy 11 ezer négyzetméternyi területen a Visoko Kft. eltávolította az áttekinthetőséget is zavaró növényzet. A munkálatok értéke 2.100 euró volt.

 

Lesznek még felújítások

 

A község folytatja a tulajdonában lévő épületek felújítását is. Idén három rossz állapotban lévő siralomház felújítását tervezik, éspedig Gyertyánosban, Lakosban és Csentében. Hasonló munkálatokra számíthatnak Hídvégen és Völgyifaluban a faluotthonok esetében, de ehhez rendezni kell a tulajdonjogi viszonyokat. Karbantartásokat terveznek a kóti falu- és tűzoltóotthonnál is, s befejezik a régi iskola felújítását Felsőlakosban. Útjavítást terveznek még Kapcán, Csentében (Zatak, Szűcs) és Kámaházán (a főúttól a faluházig). A fényszennyezés visszaszorításáért újabb 200 LED-égőt helyeznek el a közvilágításban, ebből a temetőkben 95-öt. LED-lámpás világítást kapnak Csentében (Zatak) és Gyertyánosban is. A község a lámpák beszerzésére már közzétette a kiírást.

A háztartási szennyvíz és a csapadékvíz elvezetését és tisztítását illetően a legtöbb tennivaló Lendva város csatornahálózatán lesz. A meglévő elavult vegyes rendszert át kell építeni, el kell különíteni a csapadékvizet a kommunális szennyvíztől a Nazor, Cankar, Gregorčič, Kajuh, Kranjec és Alsó utcában, a Pannon lakótelepen és a Ljudska pravica téren. A fejlesztés becsült értéke 500 ezer euró. Projekttanulmány készül a csentei Szűcsbe tervezett szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére is mintegy 40 ezer euró értékben.

 

 

MCSi Design