kele
perec1
garas1
65. évfolyam
38. szám
Megjelenés:
2021. 09. 23.
kiscim3821
 

Felújításra vár a lendvai vár és a Bánffy Központ

felujit2921Két lendvai kulturális intézmény – a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) és Galéria-Múzeum (GML) – is felújítási munkálatokra készül. Az MNMI által működtetett Bánffy Központ tatarozásának folytatására már keresik a kivitelezőt, a vár felújításának elkezdéséhez készül a szerződés a kultuszminisztériummal.

 

 

Bánffy Központ

 

A 2004-ben megnyílt Bánffy Központ már több kisebb felújításon és bővítésen esett át, hiszen a régi polgári ház a Fő utcán szinte folyamatos tatarozást igényel. Az épületet Lendva Község 1998-ban (az üzletrészt), illetve 2002-ben (az egész épületet) adta határozatlan időre díjmentesen bérbe a magyar közösségnek. Átfogó fejlesztésre került sor 2008 és 2010 között, amikor felújították, illetve újraépítették az épület hátsó részét a galériahelyiséggel, az irodákkal és az úgynevezett „barna teremmel”, kialakították a szabadtéri kisszínpadot és rendezték az udvart. A 2010 júniusában átadott felújított épület lett az új székhelye a művelődési intézetnek is, melynek munkatársai addig két helyszínen dolgoztak. A „Bánffyban” a kezdetektől folyamatosam működik a magyar könyvesbolt újságokkal és alkalmi népművészeti ajándéktárgyakkal, valamint 2004-től a kávézó.

Az épületben, különösen a Fő utcai üzletrészben szinte állandó gondot jelent a falak nedvessége, így jelentősebb szigetelési beavatkozásra van szükség. A munkálatok első fázisára 2018-ban került sor, amikor felújították a galériahelyiséget, a tetőrészt, a vakolatot, a faszerkezetet az udvaron és a kapubejáró ajtaját, valamint átalakították a könyvesbolt és a kávézó helyiségeit. A beruházáshoz szükséges eszközöket a szlovén gazdaságfejlesztési tárca és a kulturális minisztérium, a magyar kormány és a muravidéki magyar önkormányzat (MMÖNK) biztosította, valamennyivel pedig hozzájárult maga az intézet is. A központ tatarozására a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentésére előirányzott szlovéniai keretből 35 ezer euró érkezett, a könyvesbolt és a kávézó felújításához a magyar kormány 5 ezer euróval járult hozzá. Most az MNMI a felújítás második részének küszöbén áll.

 

 

– Ahogy az MMÖNK meghozta a döntést, hogy ezközöket biztosít a további felújításra, tehát már a 2020-as évben, a szakemberekkel újból átnézettük az épületet. Aki látogatja az intézetünket, láthatja, hogy a falak nedvesek, méghozzá olyan helyen, hogy a szakma is csodálkozik rajta: egy sávban a fal közepén. Elkészült a szanálási szaktanulmány, annak alapján érkezik az összeg a munkálatokra – mondta Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója. Az MNMI és az MMÖNK július 6-án írta alá a szerződést az 50 ezer euró összegű támogatásról a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának 2021–2024 közötti serkentési programja 2. intézkedésének csomagjából. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke szerint ugyanebből a programból a központ további felújítására jövőre még 80 ezer euró támogatás van kilátásban. A munkálatok megkezdéséhez megvan minden szükséges dokumentáció és engedély.

– Idén tehát az elsődleges cél a nedvesség szanálása, ami azt jelenti, hogy kiássák a pincét és előkészítik a 2022-es munkálatokhoz, valamint leverik a vakolatot a nedves falakról, majd injektálási szakbeavatkozással szigetelik, hogy mintegy egy évnyi szárítás után a jövő év végére be tudjuk fejezni a munkálatokat. Az idei „előkészítő” munkálatokat októberig 25-ig tervezzük befejezni, ez alatt a kávézó és a könyvesbolt folyamatosan működni fog – ismerteti a terveket Soós Mihály. A felújítás kétéves folyamat, amely révén új funkciót kap az eddig kihasználatlan pince is egy kisebb borászati kiállítóterem szerepét látva el. A könyvesbolt is bővül, megújul bútorzata és a mostani földszinti iroda a tervek szerint gyermeksarokká alakul, az udvari színpad új csempeburkolatot kap…   A felújítás befejezésével a Bánffy Központ még erőteljesebb turisztikai-információs szerepet kap.

 

 

A vár

 

A vár és a várfal rendbehozatala és ezáltal a vár helyreállítása már több évtizede égető téma, de sajnos eddig mégis csupán részleges beavatkozásokra került sor (elsősorban az épületbe, ritkábban a vár környékét érintően), és a helyreállítási munkálatok többsége be sem fejeződött.  A vár pusztulásának felgyorsulása elvileg a második világháború után kezdődött, amikor lebontották a várfalat (a téglái többek között az 1947-es dobronaki tűzvészben elpusztult házak helyreállításához szolgáltattak építőanyagot). Ez a beavatkozás a várat statikai szempontból veszélyes helyzetbe hozta, ez a leglátványosabban a déli és a délkeleti oldalon jelentkezett. A fellépő talajerózió és a csapadékvíz elvezetésének hiánya tovább súlyosbította a helyzetet, a hatalmas tölgyfák is már inkább földcsuszamlásokat okoznak, mint annak a meggátolását segítik.

– A kivágásra szánt fák már ki vannak választva, a műemlékvédelmi hivatal is jóváhagyta a beavatkozást. De jól meg kell gondolnunk, mit ültetünk helyettük – fejtette ki Baumgartner Dubravko, a Lendvai Galéria-Múzeum (GML) igazgatója a vár és környékének évről évre romló állapotáról. Ezenkívül a vár épülete a márciusi és decemberi földrengések következtében is komoly sérüléseket szenvedett.

A vár – amely Lendva városának egyik legkiemelkedőbb építészeti és turisztikai látványossága, valamint kulturális intézménye – felújítása érdekében Lendva Község beszerezte a szükséges műemlékvédelmi jóváhagyást, s a közel 500 ezer eurós beruházás megvalósítására márciusban pályázott a Kulturális Minisztérium műemlékvédelmi pályázatán. Májusban a szükséges támogatást jóváhagyták, aminek alapján a Kulturális Minisztérium 2022-ben a munkálatokhoz 200 ezer euróval járul hozzá.

 

 

– A Kulturális Minisztérium a szerződést előreláthatólag idén októberben, illetve novemberben írja alá Lendva Községgel, amikor elfogadják a 2022-es költségvetést. A lendvai vár felújítására és rekonstrukciójára vonatkozó projekt társfinanszírozását 2022-re tervezik, akkor kezdődnek el a munkálatok is – tudtuk meg a községnél. A tervezett felújítás a délkeleti torony és a torony alatti pincehelyiség helyreállítását, a pince fölött fallal körülvett kilátóplató kiépítését, a keleti és déli oldal várfalának helyreállítását, a várhoz vezető utak és a csapadékvízcsatorna javítását, vízelvezető kiépítését, valamint a tető vízelvezetési rendszerének cseréjét és rendezését foglalja magába. A munkák elkezdése előtt szükséges még elvégezni a fennálló helyzet geodéziai felmérését, a régészeti kutatások sem maradhatnak el (2001-ben ugyan már folytak régészeti ásatások a várnál a Természeti és Kulturális Örökség Intézete vezetésével) és el kell készíteni a szükséges dokumentációt. Baumgartner véleménye szerint komoly beavatkozásokról van szó, amelyek komoly hozzáállást igényelnek: – Ha most nem élünk a lehetőséggel, akkor sajnos ismét nem lesz semmi a vár felújításából. Hajtani kell a dolgot, időben ütemezni a tennivalókat, mert megtörténhet az is, hogy a munkálatok nem fejeződnek be időben. Ami persze gondot jelent, hiszen a projekt pontosan előírja az elszámolás befejezését. Ha nem sikerül, attól félek, hogy a jóváhagyott összeg nélkül maradunk – fejezte be Baumgartner Dubravko, a GML igazgatója.

 

Kmj, FaBri

 

 

MCSi Design