kele
perec1
garas1
65. évfolyam
42. szám
Megjelenés:
2021. 10. 21.
kiscim4221
 

Beruházások kerültek ki a tervből

hodoskozs4121Hodos Község Tanácsának október 7-i ülésén elfogadták a 2021-es költségvetés módosításait, amelyre a nem tervezett bevételek miatt volt szükség. Egyben azonban tervezett beruházások is elmaradnak.

Ahogy ezt Orbán Lajos polgármester elmondta, a költségvetésmódosítás fő oka az, hogy a szlovén vízalapból, a költségvetési és uniós keretekből egyaránt valamivel több mint 26 ezer euró pluszbevétel érkezett a községhez a muravidéki vízvezeték megépítése címén. Az új, módosított költségvetési tervben azonban egyéb tételeken is változások történtek, így például földtulajdonlási, adminisztratív problémák, elhúzódó eljárások miatt nem tud megvalósulni a kapornaki járda és a temető parkolójának megépítése, így ezek kikerültek a 2021-es tervből. hodoskozs4122A legnagyobb beruházás, a volt postaépület 51 ezer euróra becsült felújítása viszont – lakásokat és üzleteket terveznek az épületbe – továbbra is folytatódik. A beruházásnál sajnos nem várt költségek merültek fel az építési anyagok drágulása, illetve a nem várt munkálatok miatt – például a fővezetéktől körülbelül 150 méteres új vízvezetékcsövet kell húzni –, így a kapornaki beruházásokra tervezett összegeket erre a költségvetési kontóra irányították át. A nagyjából 20 ezer eurós többletköltségeket azonban ez az átirányítás sem tudja fedezni, így az eredeti tervekben szereplő nyílászárócsere helyett inkább a viszonylag jó állapotban lévő szerkezetek felújítása mellett döntöttek. A költségvetés-módosítást a tanácstagok egyhangúlag elfogadták.

hodoskozs41213Az ülés folytatásában a községi tanács úgy döntött, hogy a Cerop Hulladékgazdálkodási Központ közgyűlésébe a községi hivatal valamelyik dolgozóját delegálják. A döntést az állami korrupcióellenes bizottság (KPK) döntése váltotta ki, miszerint a polgármesterek és az alpolgármesterek nem képviselhetik a községeket az említett közvállalat közgyűlésein. A vállalat statútumának megváltozása után új döntést hoznak majd.

A tanács a községi felügyelőbizottság megüresedett bizottsági helye kapcsán a választási bizottság javaslatára úgy döntött, nyilvános felhívást tesznek közzé a község weboldalán, s ha nem születik javaslat, a községi tanács javasolja majd az új tagot.

 

 

MCSi Design