kele
perec1
garas1
63. évfolyam
4. szám
Lendva 
2019. 01. 24.
kiscim0419
 

Domonkosfán idén elkészül a járda és az utcai világítás

saltanacs17180Mivel az ellenőrzőbizottság a község 2017-es zárszámadását nem tekintette át, Šalovci Község Tanácsának április 19-én megtartott ülésén elnapolták a napirendi pontot, és első olvasatban tárgyalták a közel 2,5 millió eurós 2018-as költségvetési tervezetet. 

saltanacs17181A község 2018-as költségvetésének tervezetét Fartek Iztok polgármester mutatta be: idén 2,49 millió euró bevételt terveztek, ami 21 százalékkal több a tavalyihoz képest. Az adóbevételi oldalon 1,17 millió euróra számítanak, az ingatlanok eladását több mint 292 ezerre tervezték. Mint elhangzott, a kiadási oldalt a következetesség jellemzi, és valamivel több mint 2,49 millió eurót tesz ki. A folyó kiadások 954 ezer eurót jelentenek. A folyó transzferek összesen 625 ezer euró támogatást jelentenek a mezőgazdaságban, az ivóvízhálózati költségekben, a szociális szervezeteknél, az egyesületeknél és az otthoni segítségnyújtásban. Ebből a kulturális, sport- és egyesületi tevékenységre 104 ezret, míg az oktatásra és egyéb folyó transzferekre 164 ezret terveznek. Az újszülött gyermekes családokat háromszáz euróval támogatják. A beruházási költségek 748 ezer eurót tesznek ki, a legnagyobb tételt, 157 ezer eurót a Domonkosfán épülő járda és utcai világítás jelenti. Emellett Sal település központjának kialakítására 74 ezer eurót, a községi ipari övezet létrehozásához szükséges földterület megvásárlására és a részletes területrendezési terv kidolgozására több mint 70 ezer eurót különítettek el. A szálláshelyekké alakított egykori markovci iskola projektje keretében egy kisbuszt vásárolnak 30 ezer euróért és egy csillagászati amfiteátrumot hoznak létre. Helyben a sportközpont építésére 60 ezret terveztek. A község 143 ezer euróval adósodik el tízéves kamatmentes hitel formájában. A költségvetésben rövidlejáratú kölcsön visszafizetését is tervbe vették 48 ezer euró összegben.

A költségvetés bemutatása után Bedič Janez tanácstag kifogásolta az ingatlaneladások túltervezett tételét és a gazdaságösztönzési terveket hiányolta. Gubic Albin tag viszont a fiatalok elköltözése elleni programok kidolgozására és a községbe költözést ösztönző megoldásokra hívta fel a figyelmet. Ezek után a tanács egyhangúlag elfogadta a költségvetési tervezet első olvasatát.

saltanacs17182A testület az ülésen ingyenes építkezési jogot hagyott jóvá Sal központjában egy fafűtéses rendszerű távfűtéses kazánház megépítésére. A koncessziós szerződést a község és a befektető Sončna Zadruga köti meg 15 évre, ami után a kazánház ingyenesen a község tulajdonába kerül, kezelője pedig a község gazdasági ügyvezető egysége lesz.
MCSi Design