kele
perec1
garas1
63. évfolyam
4. szám
Lendva 
2019. 01. 24.
kiscim0419
 

Miért melegszik fel a víz a rendszerben?

melegviz2018Črenšovci Község Tanácsa rendkívüli ülésén szakemberekkel együtt keresett választ arra, hogy mi okozza a muravidéki vízvezeték A alrendszerében az ivóvíz magas hőmérsékletét. A probléma már kezdettől jelen van, a szakma szerint pedig gyors megoldás nincs. A nem elég mélyre fektetett csövekben van a gond? Vagy az árkok visszatöltésében, melynek során nem megfelelő anyagot használtak fel? Vagy az alacsony vízfogyasztásban?

A csapokból Cserencsóc, Odrijánc és részben Dobronak községben folyik meleg, akár 23-nál is több Celsius-fokos ivóvíz. A víz egészségügyileg alkalmas a fogyasztásra, de a hálózatra külön klóradagolókat is szereltek. A rendszer mintegy két éve működik, a víz magas hőmérséklete viszont a kezdetektől gondot okoz. A problémát ezúttal a cserencsóci tanács rendkívüli ülésén igyekeztek megvilágítani, illetve a szakmával együtt megoldást találni rá. A gyűlésen a szakvéleményeket Horvat Matjaž, a Vodnar Kft. igazgatója és Kolarič Anton, az Atrij Tervezői Kft. igazgatója ismertette. A helyzetről a muravidéki vízvezeték A alrendszerének üzemeltetője, az Öko-Park Kft. nevében Gjerkeš Stanislav szólt. Horvat Matjaž elmondta, hogy a problémát az is okozhatja, hogy a csövek nincsenek elég mélyen a földben, illetve nincsenek elég vastagon visszatöltve a munkaárkok. A szakma 120 centiméteres mélységet tart kívánatosnak, a csövek pedig 90–100 centiméteren vannak, ami viszont Kolarič Anton tervező szerint teljesen megfelel a vízvezetékekre vonatkozó műszaki szabályzatnak. Mint elmondta, nem történt mulasztás az árkok visszatöltésénél, a csövekre – az aszfaltburkolat alatt lévőkre is – megfelelően vastag rétegben megfelelő töltőanyag került. Ezt cáfolta néhány tanácstag, akik az építés során felfigyeltek – majd figyelmezettek – arra, hogy a munkálatokat végző szerb cég kődarabokat és az árokból kitermelt földet használta fel töltésnek. Az előírások szerint a homok a megfelelő. A Vodnar Kft. terepen végzett ellenőrzése szerint a dokumentációktól eltérő mélységben vannak lefektetve a csövek a cserencsóci és az odrijánci községben. A víz hőmérséklete itt időnként 25 és 29 fok között mozog.

Az ülésen a témakörben tartalmas vita alakult ki, valamint elhangzott több ésszerű észrevétel is. Többek között az is, miért kellett a vidék tűzvédelmét is a vízvezeték-projekten belül javítani, a tűzcsapok miatt ugyanis nagyobb átmérőjű csöveket kellett lerakni, hogy tűz esetén a rendszer elbírja a nagyobb mennyiségű vizet és a nyomást. Tény az is, hogy a vízvezetékre kapcsolt települések vízfogyasztása túl alacsony, a víz a csövekben 3–5 napig is áll, míg a végső fogyasztóhoz ér. A vízvezetékkel a polgárok vízellátása vagy a tűzbiztonság volt a cél? – hangzott el a kérdés. A vízhőmérséklet emelkedésének oka nem a cserencsóci víztoronyban van, hiszen a tárolt víz hőmérséklete csak 1–2 fokkal emelkedik – hangzott el –, hanem abban, hogy a víz ide már 23 fokosan érkezik. A gyertyánosi kútból érkező víz hőmérséklete Hotizáig csak 13–15 fokos, hogy mi történik innentől a rendszerben, hogy Žižkiig (3 kilométeren) a víz hőmérséklete akár 15 fokot is emelkedhet, nem tudni. Javaslatként a Hotiza–Žižki szakasz kiásása és a csövek szigetelése hangzott el. A tanács végül is úgy döntött, hogy a Vodnar Kft.-t megbízza a helyzetjavítási intézkedések listájának elkészítésével és pénzügyi felbecslésével. Az ivóvíz magas hőmérséklete miatt pedig az Öko-Park Kft. új HACCP programot készít, ami drágítani fogja a rendszer karbantartását.
MCSi Design