kele
perec1
garas1
63. évfolyam
7. szám
Lendva 
2019. 02. 14.
kiscim0719
 

„Önzetlen segítség az embertársaknak…”

tuzoltok 45Szombat délután ünnepi felvonulással, illetve elismerések kiosztásával egybekötött ünnepi rendezvénnyel emlékezett meg a hosszúfalui Önkéntes Tűzoltóegylet 110 éves megalapításáról.

A faluban felvonuló tűzoltókat, illetve a meghívott vendégeket a himnuszok elhangzása után a hosszúfalui tűzoltóotthonnál Horvat Robert, a Hosszúfalui ÖTE elnöke köszöntötte. A 68 taggal és 12 operatív taggal rendelkező egylet elnöke megköszönte a jelen és a múlt tűzoltóinak az önzetlen, önkéntes munkát, ugyanakkor kifejtette, hogy korszerűbb felszerelésre, fiatalításra lesz szüksége a csapatnak.    

Ünnepi beszédet mondott Srečko Prendl, a Lendvai Tűzoltószövetség elnöke, illetve Janka Kramer Stanko, a Szlovén Tűzoltószövetség elnökhelyettese.  Hangsúlyozták, a tűzoltók egységesítik és összehozzák az embereket azzal a törekvéssel, hogy önzetlenül segítenek embertársaikon. Elmondták, hogy a hosszúfalui tűzoltók 110 éve szervezett formában teszik ezt, és ezért minden elismerést megérdemelnek. A tűzoltókat felköszöntötte Anton Balažek polgármester, valamint Sobočan Gabriella, a HK elnöke is.   

Az ünnepség keretében kiosztották a különböző elismeréseket és kitüntetéseket is. Az egyesületben töltött hosszú évekért elismerésben részesült Bánotai Ladislav, Bíró Károly, Režonja Franc és Szabó József.

 

 

A rendezvényen Bacsi Jasna felolvasta a hosszúfalui ÖTE krónikáját is. Ebből megtudhattuk, hogy Hosszúfaluban az önkéntes tűoltóság 1908-ban alakult meg. Az egylet megalakulásában fontos szerepet vállalt Stermán József, Jozlin András, Csap József és Kulcsár Vendel. Az első világháború előtt az egyletben a tűzoltóknak le kellet tenniük a fogadalmi esküt, ami így hangzott: „Polgári becsületemre fogadom, hogy a helybeli tűzoltóegylet tagja leszek, az azzal járó kötelezettségeket híven és pontosan teljesítem, úgy a vésznél, mint a gyakorlatoknál pontosan megjelenek, feljebbvalóim iránt engedelmes leszek, s becsületes tűzoltóhoz hűen fogom magam viselni”. A kezdetekben az egyletnek nem volt említésre méltó felszerelése, ezért jóformán csak tűzvészt megelőző, ellenőrző és előkészítő munkákat végeztek. A falu népének hozzájárulásával 1912-ben megvásárolták a kézi hajtású fecskendőt, amely a 20. század végéig működött.1925-ben az egylet csatlakozott a Jugoszláv Tűzoltószövetséghez. Az egylet a két világháború közt kulturális missziót is vállalt: akkoriban a környék legaktívabb szervezete volt, leggyakrabban amatőr színdarabokat játszottak. A háborús és háború utáni időszakban az egyletnek az akkori politikához kellet alkalmazkodnia, és törvényeit betartva kellett tevékenykedniük.1960-ban a hosszúfalui Önkéntes Tűzoltóegylet fontos szerepet vállalt az új tűzoltószertár építésénél. Az 1973-74 es esztendőben a egyletnek 22 aktív tagja volt, és mivel szükségük volt újításra, ekkor vásárolták meg több támogató segítségével a német gyártású ZIGGLER motoros fecskendőt. 1988-ban megvásárolták a TAM gyártású tűzoltóautót. 1998-ban a „faluotthon” átépítésekor az egylet a garázs és szerszámtár mellett irodai helyiségeket is kapott. Az egylet 2008-ban fennállásának 100. évfordulóján könyvet adott ki „A hosszúfalui tűzoltóság 100 éve címmel”. A 2018-as évi közgyűlésen az elnöki posztra Horvat Robertet választották, az alelnök Szőke Evgen lett. A parancsnoki posztot Horvat Robert tölti be, segédje Kepe József.    

Az ünnepélyt a helyi óvodások műsora, illetve a kapcai népdalkör fellépése színesítette.    

MCSi Design