Moravske Toplice Község 22. ünnepe

 • Nyomtatás
 • morac3718Moravske Toplice Község szombaton Szentlászlón rendezte meg 22. községi ünnepét, ahol a községi elismerések mellett ünnepélyesen elhelyezték a helyi sportegyesület öltözőjének alapkövét is. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Alojz Kovšca, az Államtanács elnöke és Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselő, a nemzetiségi csúcsszervezet elnöke.

  A községi tanács ünnepi ülése előtt az Államtanács elnökének társaságában Glavač Alojz polgármester, Recek Branko, a községi sportalapítvány elnöke és Zsohár István, a községi tanács szentlászlói tagja a helyi sportpálya mellett ünnepélyesen elhelyezte az öltöző alapkövét. Az öltözőre a szentlászlói sportegyesületnek már régóta égető szüksége lenne, ezért a mintegy 75 ezer eurós községi beruházás feltétlenül szükségessé vált. Az építés első fázisa az év végéig készül el, a többi 2019-ben.

  – Az öltöző egyike azoknak a beruházásoknak, melyek Szentlászlón valósulnak meg. A fejlődést a már korábban felújított faluotthon és a halottasház, illetve a befejezés előtt lévő Alvárium tájház is megtestesíti – fejtette ki a polgármester.

  A község 22. ünnepe alkalmából megtartott rendezvény a tanács díszülésével folytatódott, amelyet Grof Dušan alpolgármester vezetett, aki üdvözölte a nagy számban összegyűlt közönséget, a hazai és magyarországi polgármestereket és a meghívott vendégeket. Az ünnepen felszólaló Vugrinec Zsuzsi, a községi magyar nemzetiségi közösség elnöke beszédében kiemelte: a község és a nemzeti közösség közötti együttműködés példásnak mondható, közösek a törekvések az egyenletes fejlesztésre. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen fontos a kölcsönös tisztelet, ami a békés együttélés alapja – emelte ki –, a nemzetiség a térség hozzáadott értéke, ami több kultúrák, hagyományok és értékek találkozását jelenti.

  – A saját munkánkra, a közös szerepvállalásra, az együttműködésre vagyunk utalva. Csak tőlünk függ, milyen lesz az élet minősége térségünkben, a hagyatékunk az utánunk jövő nemzedéknek. A problémák másokra kivetítése legyen a múlté. A fejlődés, még ha lassú léptekben is, de látható itt Szentlászlón is – fejtette ki Vugrinec Zsuzsi.

  A község magalakulásának emlékére tartott esemény ünnepi szónoka Kovšca Alojz, az Államtanács elnöke volt. Mint mondta, a község 22 éves önálló fejlesztési eredményei már a község küszöbén láthatók: rendezett környezet, kiépített járdák, kerékpárutak, kommunális közművek. A község rendkívüli kincse a víz, főleg a gyógyvíz, ami a község fejlesztési hajtóerejét is jelenti. A kezdetek 1962. szeptember 7-ig nyúlnak vissza, amikor a svéd laboratóriumban bebizonyították a „moráci fekete meleg víz” gyógyhatását. E napot tették a községi ünnepnapjává is.

  – Az, hogy a község mintegy 6.400 lakosa több mint 70 egyesületben tevékenykedik, élénk egyesületi és szabadidős életről tanúskodik – folytatta az elnök. – Az önkéntesség, a kultúra, a sport, a rekreáció lelkileg gazdagít, növeli a kölcsönös megbecsülést. Fontos mozzanatok ezek a nemzetiségileg és vallásilag vegyesen lakott területen, a békés és megértő együttélésben. A nemzetiség pedig fontos összekötő kapocs Magyarországgal és a rábavidéki szlovénekkel. A társadalomnak még felelősebb hozzáállást kell mutatnia és a községek fejlődéshez biztosítani kell a megfelelő és stabil finanszírozást – emelte ki Kovšca.

  A díszülésen kiosztották a községi elismeréseket: nagy köszönő oklevelet kapott Recek Branko Tešanovciról sporttevékenysége és általában a sport terén kifejtett sok éves munkájáért. Községi díjban részesült a bogojinai Karitász a rászorultak támogatásáért, az önkéntes munka és a humánus küldetés teljesítéséért. Elismerést pedig a kisfalui Šušlek Bojan vehetett át a falu fejlődéséért végzett munkájáért. Glavač polgármester négy aranyérettségizőnek – Klement Blaž (Martjanci), Prelič Tamara és Puhan Denis (Bagonya), Podlesek Uroš (Kancsóc) – dicsérő oklevelet és jutalombónt nyújtott át. A legrendezettebb település díját Ratkovci, Kancsóc, Lukačevci és Filovci nyerte el a saját kategóriájában.

  Az ünnepi műsorban a szentlászlói József Attila ME néptánccsoportja, valamint a Pártosfalvi KÁI és a Fokovci ÁI gyermekénekkara szerepelt.   

  Színes program – végig bűzben

  Moravske Toplice Község 22. ünnepi rendezvényére Szentlászlón került sor, ahova számos meghívott vendég érkezett Ljubljanából és Magyarországról is. A rendezvénysátor a falu központjában, a focipálya és a Panvita üzeme közötti téren állt. Napsütéses, meleg volt az idő. Az ünnepi rendezvény színvonalasra, színesre sikerült, ami elnyerte a közönség tetszését is. A szervezők megtettek mindent, hogy az ünnepély zökkenőmentesen folyjon, a szabadtéri rendezvényt azonban – amelyen nem egyszer szó esett a rendezett környezetről – igencsak zavarta a folyamatosan érezhető bűz, amely a helyiek elmondása szerint a Panvita csirkefarmjáról terjed és keseríti meg a falubeliek életét.