Lesz parókiája a szentlászlói református egyháznak

  • Nyomtatás
  • paplak39181A mai szentlászlói kultúrház egykor református iskolaként működött tanítói lakással. A 20. század közepétől, az államosítás után megszűnt az iskola és vele a lelkészlakás is. Akkortájt nem volt helyben lakó lelkipásztora a falunak, 2008-tól azonban fiatal lelkészházaspár érkezett Szentlászlóra. Mivel parókia nem volt, ezért bérlakásba kellett költözniük. Most végre elindult az a folyamat, amelyre már tíz éve várnak.

    paplak39182A szentlászlói református egyház mindig is erős közösséget alkotott. A faluban régen református iskola működött református tanítókkal. 1919-től Kovács Imre volt a falu lévitája, őt Póth Károly követte, aki az első helyben lakó lelkésze volt az egyházközösségnek.  A második világháború után, 1947-ben a Póth lelkészcsaládnak el kellett hagynia a Muravidéket. Ettől fogva helyettesítő lelkipásztorok követték egymást a faluban. 1952-ig Póth Lajos, 1985-ig Narancsik Pál, 1991-ig Csáti Szabó Lajos, 1993-ig Szakál Péter, majd 1993-tól 2008-ig Nagy Dániel szentgyörgyvölgyi lelkész látta el az egyházi szolgálatot. Helyben lakó lelkésze azonban nem volt a hitközösségnek. Időközben az iskolát államosították, majd végleg bezárták. Az 1980-as évekre pedig úgy döntött a falu, hogy mivel meggyengült és felújításra szorult az épület, így a renoválás után kultúrotthonná alakítják át. Ezzel azonban megszűnt az épület lakórésze is.

    Az új lelkészházaspár, Bódis Tamás és felesége, Rozgonyi Emőke 2008-tól szolgálja a gyülekezetet. Már érkezésükkor gondot jelentett, hogy Szentlászlón nincs parókia, így a mai napig is Pártosfalván élnek bérelt lakásban, s időközben három gyermekkel bővült a családjuk. – Amikor lehetőség volt arra, hogy az egyház visszakérje az államtól az épületeket és a földeket, akkor a szentlászlóiak attól tartottak, hogy kultúrotthon nélkül marad a falu. Aztán felmerült a kárpótlás lehetősége is, arra viszont azt mondták az illetékes szervek, hogy lezárult 15 év és már nem lehet semmiféle méltányossági kérelmet benyújtani. Az egyház hivatalosan 1993 óta létezik, tehát valószínűleg lehetett volna... – magyarázta Bódis Tamás lelkész, majd az eltelt tíz évet összefoglalva elmondta, milyen törekvések előzték meg a napot, amikor végre reménykedni kezdhettek a parókiá létehozásában. – Mivel az egyháznak csupán egyetlen ingatlana volt, az pedig a szentlászlói református templom, semmi más, ezért abból kellett kiindulnunk. Az egyértelmű volt már az elején, hogy a templomot vagy fel kell újítani, vagy újat kell építeni és parókiát kell létesíteni. A templom felújítása mellett döntöttünk, ami időközben sikerrel meg is valósult. A parókiával viszont nehézségekbe ütköztünk. A jó állapotú ingatlanokat már vagy felvásárolták vagy lakják, a rossz állapotúakat pedig nem tudjuk felújítani, mert annyi pénze az egyháznak soha nem lesz. Ezért vártunk és pályáztunk. Amikor úgy tűnt, hogy több pályázatot, támogatást is sikerült megnyernünk, akkor kezdhettünk el dolgozni, de ennek is már lassan három éve. Találtunk egy házat, a Szentlászló 21. szám alatti ingatlant, ami Jankó Győzőé volt. De számos problémába ütköztünk a megvásárlása kapcsán. Tavaly történt még előrelépés az ügyben, amikor módosítottak néhány törvényt, így megtörténhetett a hagyatéki tárgyalás, majd nyilvános licitre került az ingatlan. Ezután ismét leült az ügy. Ekkor Kócán Géza, a református egyház világi elnöke egyik hivataltól a másikig járt, hogy végre előmozdítsák a tulajdoni átíratást. Az épület csak idén júliusban került az egyház nevére, azóta viszont már folyik a felújítás – fejtette ki a lelkész.

    Az ingatlanra és a hozzá tartozó telekre tehát főleg pályázati úton sikerült biztosítani a fedezetet. Emellett pedig adományokat is kapott az egyház. – A parókiavásárlást a muravidéki magyar önkormányzat 19.000 euróval támogatta a BGA Zrt.-től a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén működő egyházak beruházásaira fordítható összegből. Ennek felhasználásával, illetve a saját tőkénkkel sikerült végül az épületet megvásárolni, ami a mellette található parcellával és az adóteherrel együtt 23.500 euróba került. Hálásak vagyunk azoknak a családoknak, akik felajánlásukkal segítettek és hozzájárultak ahhoz, hogy végre lesz lelkészlak Szentlászlón. Somi Vilmos, aki 50 százalékban volt tulajdonos, a ház melletti nagy parcellát ingyen ajándékozta az egyháznak. Temetés alkalmával pedig két család ajándékozta oda a teljes koszorúmegváltási összeget a parókia felújítására, a szentlászlói Horvát Jasmina temetésére 700 eurót, a radamosi-lendvai Kepe Etelka temetésére 710 eurót kapott az egyházunk – mondta Bódis Tamás.

    paplak39183A családi ház felújításának munkálatai időközben tehát már megkezdődtek. Renoválták a teljes tetőzetet, jelenleg a központi fűtés és egy fürdőszoba kialakítása folyik, valamint a festés. – Ha tartják a kivitelezők a terveket, akkor novemberben költözhetünk. A felújítás költsége körülbelül 20.000 euró lesz, de bízva a magyarországi református egyház támogatásában – erre még nem kaptunk hivatalos választ – az évek alatt összespórolt pénzünkből és a gyülekezet pénzéből valósítjuk meg – fejtette ki Bódis Tamás, a szentlászlói és egyben a Szlovén Református Egyház lelkésze.