kele
perec1
garas1
63. évfolyam
16. szám
Lendva 
2019. 04. 18.
kiscim1619
 

Lendván második kör, másutt maradnak a régi polgármesterek

polgmest4718November 18-án, a hetedik helyi önkormányzati választásokon Szlovéniában az öt nemzetiségileg vegyesen lakott község közül Dobronakon, Hodoson, Morácon és Salban az első körben megválasztották a polgármestert, míg Lendván december 2-án második körre kerül sor.

Dobronakon, Hodoson, Morácon és Salban maradnak a régi polgármesterek: Kardinar Marjan Dobronakon, Orbán Lajos Hodoson, Glavač Alojz Morácon és Fartek Iztok Salban. Lendván második fordulóra kerül sor, melyben Süč Dejan (25,83 százalék, 1.236 szavazat), a választópolgárok csoportjának jelöltje és Magyar Janez (24,97 százalék, 1.195 szavazat), az SDS és az NSi pártok közös jelöltje méri össze erejét (képünkön a két lendvai jelölt) balról Magyar Janez, jobbról Süč Dejan).

A részvétel a nemzetiségi községekben a Muravidéken a legmagasabb a Sal központú községben (64,44 százalék) volt, a legalacsonyabb pedig – annak ellenére, hogy 16 év után új polgármestert választottak – ismét Lendván volt (52,22 százalék).

 

Lendva

Lendva Község majd csak december 2-a, a választások második köre után kap polgármestert. Az első körben az öt jelölt – Kulčar Igor, Kaszás Mihály, Laj Ferenc, Süč Dejan és Magyar Janez – közül egyik sem kapta meg a szavazatok több mint felét. A leadott 4.829 szavazatból a legtöbbet, 1.236-ot (25,83 százalék) a legfiatalabb jelölt, Süč Dejan kapta. Mögötte 1.195 szavazattal (24,97 százalék) Magyar Janez végzett. Így kettőjük közül a második körből győztesként kikerülő jelölt lesz Lendva Község új polgármestere Balažek Anton 16 éves polgármesterkedése után. A harmadik helyen Kulčar Igor végzett 985 szavazattal (20,59 százalék), a negyediken Laj Ferenc 944 szavazattal (19,73 százalék), illetve az ötödiken Kaszás Mihály 425 szavazattal (8,88 százalék) a keddi, még nem hivatalos adatok szerint.

Süč Dejan (1989) gyertyánosi lakos, földrajz- és történelemtanár, koordinátor a Könyvtár és Kulturális Központban, független polgármesterjelölt:

– Köszönet a választópolgároknak, akik rám szavaztak, gratulálok Magyar úrnak és a többi három jelöltnek az elért eredményért. Örülök, hogy a kampány elég tiszta volt, bár kisebb gyűlöletbeszéd érzékelhető volt. Jelöltként abban látom a polgármester szerepét, hogy egy jobb társadalom építője legyen. Én a csapatommal teljesítettem az első körre kitűzött célt. Valamiképp vártuk is a második kört, az eredmény nem volt teljesen meglepetés. Komoly munkát végeztünk, magas szinten próbáltuk tartani a dolgot, büszke vagyok a csapatomra. Mint humanista ismerem a képességeimet, de a végső szót a választók mondják ki. A választási részvétel is azt bizonyítja, hogy a polgárok értik, miről döntenek, hogy egy felelősségteljes posztról van szó. A második körig még a csapatommal ellátogatunk a helyi közösségekbe, hiszen fontosnak tartom a jó kommunikációt, az objektív tájékoztatást arról, mit várhatnak tőlem és a csapatomtól, mit szeretnénk a jövőben megtenni. Korszerű európai községet akarunk önbizalommal, fiatalos gondolkodással, s ehhez ilyen polgármester szükséges. Hiszek a küldetésben, a demokráciában – a választással a polgárok részei lehetnek mindennek.

Magyar Janez (1968) alsólakosi lakos, kereskedő, üzletcég-tulajdonos és igazgató:

– Megköszönöm mind azok bizalmát, akik már az első körben rám szavaztak, s egyben gratulálok az ellenfeleimnek is. Az eredménnyel elégedett vagyok, minőségi kampányt folytattunk. Én hittem, hogy továbbjutok. Az emberek elismerték eddigi tevékenységemet, eredményeimet, bizalmat szavaztak, hogy a második körben még jobban bizonyíthassak. A választók elismerték pozitív és fejlesztés-irányultságú gondolkodásomat is. Az elkövetkező napokban újból ellátogatok a helyi közösségekbe, még jobban odafigyelek a polgárok igényeire, szükségleteire, beszélgetek velük. Tevékenykedésem elsődleges célja marad a gazdaságfejlesztés, ami visszafordíthatja a kedvezőtlen népességi mutatókat, visszatartja a fiatalokat és javítja az életminőséget. Szeretném, ha az emberek felismernék, hogy nem csak a problémákra utalok, hanem ezeken változtatni akaró és változtatni tudó jelölt vagyok. Nyitottabb községet akarunk, olyat, amely az embereknek megfelelő információkat ad. Szeretném, ha december 2-án minél többen az urnák elé vonulnának.

 

Dobronak

p kardi4718Kardinar Marjan, Dobronak Község polgármestere 575 szavazattal kezdi meg hatodik mandátumát. Független jelöltként, a polgárok támogatásával idén is egyedüli polgármesterjelöltként indult a választásokon.

– Annak ellenére, hogy egyedüli jelölt voltam a választásokon, a polgárok szép számban szavaztak bizalmat. Biztató az a tény is, hogy a helyi politikába a fiatalok is bekapcsolódtak és helyet foglalnak az újonnan alakuló tanácsban. A következő időszakban befejezzük azokat a fejlesztéseket a községben, amelyek folyamatban vannak, ilyen a katasztrófavédelmi központ Dobronakon, valamint Strehovcin és Dobronakon a sportlétesítmények, emellett folytatjuk a Bakonaki-tó környékének rendezését is. Az infrastruktúra területén a kerékpárutak kiépítését vettük tervbe, valamint az ipari és a mezőgazdasági övezetben az út építését. A négyéves időszak elsődleges feladatai közé tartozik viszont a gazdaság, az idegenforgalom és a mezőgazdaság fejlesztése. Ezek a területek élveznek prioritást a következő években, ami által új munkahelyek jönnek létre. Néhány egyeztetés már folyamatban van, és amennyiben a tervek megvalósulnak, a következő év végéig 40 új munkahely nyílik a községben. Emellett a lakosság számának növelésére is nagyobb hangsúlyt fektetünk a jövőben – nyilatkozta Kardinar Marjan a választások után.

 

Hodos

Orbán Lajos, Hodos Község polgármestere egy mandátumnyi (2010–2014) szüneteléssel a megalakulása óta vezeti a községet. Idén egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A 265 szavazópolgárból 167 járult az urnákhoz, ami 63,02 százalékos választási részvételt jelent. Orbán Lajos 134 szavazattal, 100 százalékos arányban nyerte a választásokat.

p orban4718– Először is szeretném megköszönni a szavazópolgároknak, hogy leadták a voksukat. Folytatom a munkát. Augusztus elsejétől nyugdíjba vonultam, ezért a polgármesteri tisztséget nem hivatásosan, hanem honoráriumért végzem. Ez azonban nem változtat semmin, ugyanúgy, ahogy eddig, legkésőbb reggel hat órakor elkezdem a polgármesteri teendőimet és teszem ezt, ameddig az egészségem engedi – fejtette ki Hodos Község régi-új polgármestere. Folytatva nyilatkozatát kiemelte, remélhetőleg olyan községi tanácsot sikerült megválasztani Hodoson, amellyel hasonlóképpen, mint az előző tanáccsal, konstruktív, eredményes munkát tudnak közösen folytatni. – Folytatjuk a már megkezdett nagyobb projektjeinket, így a régi határátkelő teljes átalakítását, a kerékpárutak megépítését, tervben van a tűzoltóautónk cseréje, illetve a focipálya megfelelő kivilágítása is. Az említett nagyobb projektek csak uniós pályázatok révén valósíthatók meg, így csak remélni tudom, hogy ezeken eredményesek leszünk. Emellett természetesen a mindennapi teendőinket, a folyó ügyek intézését is az eddigiekhez hasonlóan kell végeznünk – nyilatkozta Orbán Lajos.  

 

Sal

Fartek Iztok, Sal polgármestere 2010 óta vezeti a községet, független jelöltként indult a választásokon és 614 szavazatot kapott (75,62 százalék). Ellenfele Korpič Jože a Muravidéki Független Párt indulójaként 198 szavazatot (24, 38 százalék) szerzett.

p fartek4718– Az előző négy évben a község fejlődését olyan irányba terelgettük, hogy a polgároknak élhetőbb körülményeket teremtsünk és javítsuk az életminőséget a községben. Az új mandátumban is ezzel az célkitűzéssel folytatjuk a munkát. Egy fejlettebb közeggé szeretnénk válni, és ehhez mérten alakítjuk a munkát, a terveket és a projekteket, amelyek az idegenforgalomra és a vállalkozási területre összpontosulnak. Az ipari övezet megépítésével és a potenciális beruházók által új munkahelyek jönnek létre. Emellett pedig nagyobb figyelmet fektetünk a következő időszakban a fiatalokra és az idősebbekre. Az utóbbiak számára a közeljövőben egy központot hozunk létre az idősek napi gondozására. Azzal, hogy a polgárok ismét rám szavaztak, egyben bizalmat is szavaztak az eddig elvégzett munkának, amiért hálás vagyok. Örvendetes számomra az is, hogy a helyi politikába újonnan néhány fiatal is bekapcsolódott, és tanácstagként aktívan beleszólhatnak a község terveibe és fejlődésébe – mondta a régi-új sali polgármester. 

 

Morác

Glavač Alojz 2010-től vezeti Moravske Toplice Községet, a harmadik mandátumáért a választók csoportjának jelöltjeként indult. A községben a választópolgárok 62,73 százaléka élt választójogával. Glavač Alojz a 3.228 leadott szavazatból 2.700 szavazatot kapott, ami 85,28 százalékot és közel húsz százalékkal magasabb támogatottságot jelent, mint négy évvel ezelőtt. Kihívója, Borut Vojkovič a szavazatok 14,72 százalékát (466 szavazat) kapta.

p glavac4718– Elsősorban szeretnék köszönetet mondani a polgároknak, akik elmentek szavazni és az ellenjelöltemnek is a korrekt magatartásért a kampány során. A támogató szavazatok magas aránya nagy kötelezettséggel jár a következő négy évben. Terveink vannak, és minden bizonnyal jönnek hozzá újak is menet közben. Mint már a kampányban is említettem, elsőként a vízellátást emelném ki, tehát a vízvezetékhálózat kiépítését azon az öt településen a községben, ahol még nincs nyilvános vízvezeték. Komoly, hárommillió euró értékű infrastrukturális projekt a víztároló megépítése, amely a muraszombati terelőúthoz kapcsolódik, aztán az idegenforgalmi infrastruktúra bővítése, a bagonyai ipari zóna beindítása… Fontosnak tartom, hogy községünkben a jövőben is megtartsuk az elért színvonalat, tehát hogy a helyi közösségek, az egyesületek – községünkben 80 egyesület működik – megkapják a támogatást, hogy a fiatalok ösztöndíjakban, az újszülöttek támogatásban részesüljenek, hogy megfelelően gondját viseljük az időseknek – nyilatkozta a választások után Glavač Alojz.

 

 

A községi tanácsok új tagjai

 

 

Az önkormányzati választásokon a polgármesterek mellett új községi tanácstagokat is választottak a választópolgárok. Az öt nemzetiségileg vegyesen lakott községben a 2018–2022-es mandátumban a következő lesz a testületek összetétele:

 

Lendva Község

Lendva Községben 52,22 százalékos volt a részvétel, a 9.248 választójoggal rendelkező polgár közül 4.829 adta le szavazatát, az érvénytelen szavazatok száma 74 volt.

Lendva Község Tanácsába (19 tag – 16 általános, 2 magyar nemzetiségi, 1 roma) 15 listán indultak jelöltek, a keddi, még nem hivatalos választási eredmények szerint pedig (proporcionális választási rendszer) 10 listának sikerült bekerülni a tanácsba. A legtöbb szavazatot az SDS párt listája kapta (815 szavazat, 17,45 százalék), így négy tagjuk lesz a tanácsban, ezek: Magyar Janez, Horvat Gyöngyi, Somi János és Nemec Rozina. A következő legtöbb szavazatot az Együtt képesek vagyunk – Süč Dejan listája kapta (575 szavazat, 12,31 százalék), ami három tagot jelent a községi tanácsban, éspedig: Süč Dejan, Hojnik Kelenc Rahela és Sarjaš Sven. A két lista esetében a listavezető személyek polgármesterjelöltek is, így a választások 2. köre után az egyik esetében változás várható. Az SMC listája 395 szavazatot kapott (8,46 százalék), ami két helyet hozott: Gerenčer József listavezetőnek és a preferens szavazatok alapján Kocet Patriknak. Egy-egy helyet Lendva Község Tanácsában hat lista kapott: a DeSUS listája 8,14 százalék szavazatot kapott, a tanácsba Balažek Anton került be. A Lendva az én községem is lista a voksok 8,05 százalékával egy helyet Kulčar Igornak hozott. Kaszás Mihály listája a szavazatok 7,82 százalékával a listavezető Kaszás Mihálynak biztosított tagságot a tanácsban. Gjerkeš Stanislav a Polgárok a fejlődésért listáról került a testületbe, a lista mellett szavazók 6,68 százaléka voksolt. Az Nsi listája a szavazatok 6,60 százalékát kapta és preferens szavazatokkal Novak Peter került a tanácsba. Két lista, az SD és A polgárok biztonságáért a tűzoltók listája azonos, 270–270 szavazatot szerzett (5,78 százalék), helyet a tanácsban Koncut Ivan, illetve Gál Romeo kapott.

    Magyar nemzetiségi külön státuszú tanácstag lett a községben Požonec Robert és Horváth Ferenc. A roma közösség érdekeit a községi tanácsban a következő négy évben továbbra is Horvat Nataša fogja képviselni.

 

Dobronak Község

A községben az 1.135 választójoggal rendelkező polgár közül 671 élt állampolgári jogával, ami 59,12 százalékos részvételt jelent. Az érvénytelen szavazólapok száma 95 volt.

A 11 tagú (8 általános, egy magyar, egy szlovén, egy roma) tanácsba 26 jelölt indult. A testületbe Bači Ladislav (42 szavazat, 100 százalék), Ciril Lovrenčec (86 szavazat, 36,60 százalék), Leon Casar (79 szavazat, 33,62 százalék), Simona Glavač (94 szavazat, 39,33 százalék), Varga Teodor (88 szavazat, 36,82 százalék), Göntér Aleksander (130 szavazat, 18,39 százalék), Solarič Ladislav (110 szavazat, 15,56 százalék), Bojan Gavrič (100 szavazat, 14,14 százalék) került be. A magyar nemzetiségi külön státuszú tanácstagságra a két jelölt közül Varga Klujber Brigita (228 szavazat, 66,28 százalék) kapott bizalmat. A szlovén nemzetiségi külön státuszú tanácstag a három jelölt közül Jurinić Jure lett (139 szavazat, 50,36 százalék), míg a roma közösség két jelöltje közül Blanka Horvat (14 szavazat, 53,85 százalék) került a tanácsba.

 

Hodos Község

Hodos Községben a 265 szavazópolgárból 167 járult az urnákhoz, ami 63,02 százalékos választási részvételt jelent. A héttagú községi tanácsba az általános választásokon hat tagot választottak, a hetedik, külön státuszú magyar képviselő helye ugyanis egyedüli jelöltként Nemec Ludvik számára biztosított volt. A hat tanácsi helyre nyolc jelölt pályázott, köztük a legtöbb, 122 szavazattal ifj. Bunderla Rudolf (NSP – Muravidéki Független Párt) került a tanácsba. Őt követi 92 szavazattal Tamaško Denis (NSi), 91 szavazattal David Franc (független), 88 szavazattal Könye Erika (SLS), 85 szavazattal Magyar Severina (SDS) és 83 szavazattal Kerčmar Ede (SLS).

 

Sal Község

A községben az 1.285 választójoggal rendelkező polgár közül 828 élt állampolgári jogával, ami 64,44 százalékos részvételt jelent. Az érvénytelen szavazólapok száma 16 volt.

A héttagú községi tanácsba (6 általános, 1 nemzetiségi) 15 jelölt indult. A testületbe Črnko Jožef (123 szavazat, 24,79 százalék), Gubič Albin (126 szavazat, 18,05 százalék), Madžarič Karla (98 szavazat, 14,04 százalék), Kučan Bojan (115 szvazat, 23,14 százalék), Svetec Tomaž (113 szavazat, 22,74 százalék), és Lainščak Drago (98 szavazat, 64,05 százalék) került. Magyar nemzetiségi külön státuszú tanácstagként Orban Dušan egyedüli jelölt kapott bizalmat (123 szavazat, 100 százalék).

 

Morác Község

A választáson a községi tanácsba, ahova a polgárok a moráci községben proporcionális módon választanak tagokat (15 tag – 13 általános, 2 magyar nemzetiségi), az SD kapta a legmagasabb támogatást (24,38 százalék), ami négy tagot jelent: Koca Sašo, Koltai Suzana, Puhan Dušan és Zadravec Vesna. Őket követi az SDS a szavazatok 20,41 százalékával, a listáról három tag került a tanácsba: Hul Štefan, Đurinek Majda és Baligač Andrej, akik már a múlt mandátumban is tanácstagok voltak. Az LMŠ Marjan Šarec Pártja két taggal képviselteti magát a testületben (14,04 százalék), ők Turner Leon és Bauman Martina. A szavazók több mint tíz százaléka (10,32) támogatásával egy taghoz jutott a Lista a jobb Moravske Toplice községért, képviselőjük Camplin Igor. Továbbá az SMC Miro Cerar Pártja szintén egy taggal – Kodila Štefan – került a tanácsba (8,53 százalék). Egy helyet kapott az SLS párt is (6,72 százalék), éspedig Trplan Alojz személyében. A DeSUS listájáról (6,65 százalék) ugyancsak egy tag, Gabor Ignac jutott a moráci községi tanácsba. A 13 tag közül kilencen az előző mandátumban is tanácstagok voltak. A külön státuszú magyar nemzetiségi tanácstagok Vugrinec Zsuzsi és Šušlek Bojan.

A közölt adatok a keddi lapzártakor még nem voltak hivatalosak.

 

Kmj

SNK

HS

TT

MCSi Design
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Részletes leírás Rendben