Átmeneti finanszírozás Dobronak Községben

  • Nyomtatás
  • dobron ules01192Még az ünnepek előtt, 2018. december 19-én Dobronak Község Tanácsa megtartotta 2. ülését, amelyen a mandátumvizsgáló, választási és kinevezési bizottság javaslatára a tanács vita nélkül megerősítette a három munkatestület tagjait, valamint Varga Klujber Brigita új tagot a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola közintézmény tanácsába.

    dobron ules01191A tanáccsal Kardinar Marjan polgármester ismertette a 2019-es évre vonatkozó átmeneti finanszírozásról szóló határozatot, hiszen az idei költségvetés-tervezet elkészítése és elfogadása a novemberi helyhatósági választások miatt eltolódott a folyó évbe. Így Dobronak Község fennállása óta először igényli a három hónapos átmeneti finanszírozást, amellyel a hivatal és az alapító intézmények zökkenőmentes működését biztosítja. A tervek szerint az idei költségvetést február elején fogadják el.

    dobron ules01193Az ülésen továbbá a tanács elfogadta a háztartások szennyvízelvezetési költségeinek 45 százalékos támogatását és a szennyvíztisztítás 50 százalékos községi szubvencionálást. A nonprofit lakások idei bérbeadási árát illetően a tagok változatlan bér mellett szavaztak, amely a lakás értékének 4,04 százalékát jelenti. Végezetül a tanács Dobronak Község telekhasználati illetékről szóló rendelete értelmében elfogadta a telekhasználati illeték pontértékének kétszázalékos növekedését a 2019-es évre.

    A tanácstagok egy mandátum kihagyása után újra ésszerűnek tartották és alá is írták a magatartási kódexet.